Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Mistrzowie służby kryminalnej

Trzy dni rywalizacji (20–22.06.2023 r.), siedemnaście drużyn, sześć śladów do ujawnienia i zabezpieczenia, jedno miejsce zdarzenia: VI Ogólnopolski Konkurs „Policjant Służby Kryminalnej roku 2023” w Szkole Policji w Pile.

Najlepsi z najlepszych, wyłonieni podczas eliminacji wojewódzkich, sprawdzali się w konkurencjach z: wiedzy zawodowej, praktycznej, umiejętności na miejscu zdarzenia, strzeleckich, praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W czasie trwania konkursu Szkoła Policji w Pile gościła uczestników odprawy służbowej: zastępców komendantów wojewódzkich i stołecznego Policji ds. kryminalnych, naczelników zarządów Centralnego Biura Śledczego Policji, dyrektora CLKP.

Zacięta rywalizacja i żar z nieba

Siedemnaście drużyn służby kryminalnej, każda w składzie – policjant dochodzeniowo-śledczy, policjant operacyjno-rozpoznawczy, technik kryminalistyki, policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą – walczyło z kazusami. W tym roku gościnnie zaproszono również drużynę składającą się z żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Honorowy patronat nad konkursem objął minister spraw wewnętrznych i administracji. Organizatorami konkursu były: Szkoła Policji w Pile, Biuro Kryminalne KGP, Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Przygotowania do realizacji konkursu rozpoczęto już pół roku wcześniej.

Podczas konkursowych rywalizacji funkcjonariusze musieli się wykazać umiejętnością pracy w zespole, podejmując czynności na miejscu zdarzenia związanego z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Do ujawnienia i zabezpieczenia było sześć śladów kryminalistycznych. Dokumentacje, oględziny, protokoły, notatki pooględzinowe – każdy miał pełne ręce roboty. Tym bardziej że pokrzywdzony – nieprzytomny, z ranami ciętymi głowy i klatki piersiowej – był już wcześniej w zainteresowaniu wydziału kryminalnego ze względu na dystrybucję fałszywych pieniędzy.

Po sprawdzianie umiejętności na miejscu zdarzenia drużyny rywalizowały na strzelnicy. Konkurencja zakładała strzelanie poprzedzone biegiem po torze przeszkód (płotek, równoważnia, rów z wodą) i oddanie strzałów z 20 m w postawie stojącej i klęczącej. Wszyscy poradzili sobie świetnie, mieszcząc się w wyznaczonym czasie. Wysoka temperatura nie była i w tej rywalizacji pomocna.

– Podczas służby pogody też nie wybieramy. Czasem jest -20°C i też trzeba zrobić wszystko dokładnie na miejscu zdarzenia – mówili uczestnicy konkursu.

Kryminalistyka jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy nie pozwala – tak jak nauki stosowane – na przyswojenie tylko wiedzy z podręcznika. Za każdym razem okoliczności danej sprawy są inne. Kolejny dzień minął więc na pisaniu testu wiedzy i rozwiązywania kazusów prawno-kryminalistycznych.

„Vivat expertes!”

Jeszcze przed poznaniem wyników konkursu oraz rozdaniem nagród dla zwycięzców inspirujący wykład pt. „Pisarz i eksperci” wygłosił dr Marek Krajewski, znawca filologii i filozofii klasycznej, wrocławski autor powieści kryminalnych. Pisarz podkreślał, że ogrom szczegółów uwiarygadnia literaturę. A te szczegóły konsultuje często z ekspertami kryminalistyki. „Policyjni eksperci nie służą mi tylko do tego, aby moje opisy w powieściach były wiarygodne, ale także, by były literacko dopracowane” – mówił dr Marek Krajewski, podsumowując: „Vivat expertes!”.

Służbę kryminalnych docenił również nadinsp. Paweł Dobrodziej, który powiedział: „Mam świadomość, jak ciężka jest to służba. Daje nam niezwykłą satysfakcję, ale jesteście bardziej dyspozycyjni niż policjanci w pozostałych pionach. Kalendarz w pionie kryminalnym nie ma dat w kolorze czerwonym”.

W ceremonii finału konkursu, obok zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja, wzięli udział: policjanci stanowiący trzon polskiej policji kryminalnej, organizatorzy, komendanci szkół, zastępcy komendantów wojewódzkich, dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji i naczelnicy zarządów CBŚP, zespół ekspertów oraz sędziowie konkursu – funkcjonariusze Komendy Głównej Policji i Szkoły Policji w Pile.

Nagrody

Laureaci konkursu zostali uhonorowani nagrodami finansowymi ufundowanymi przez ministra SWiA Mariusza Kamińskiego oraz Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, a także odznakami laureatów konkursu „Policjant Służby Kryminalnej”, pucharami i dyplomami. Dodatkowo jednostki Policji, w których pracują trzej najlepsi technicy kryminalistyki, wyłonieni w drodze finałowych zmagań, otrzymały walizki kryminalistyczne ufundowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Po części oficjalnej uroczystości uczestnicy obejrzeli krótki film z rywalizacji przygotowany przez sierż. szt. Łukasza Kędziorę z KWP w Poznaniu. Był też wątek artystyczny. Spotkanie zamknęły dwa koncerty muzyczne – szkolnego zespołu „Avans” oraz absolwentki szkoły.

Izabela Pajdała

zdj. autor


Klasyfikacja generalna

Drużynowo

Tytuł „Najlepszej Drużyny Służby Kryminalnej Roku 2023” zdobyła reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Wicemistrzem konkursu została drużyna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a na trzecim miejscu uplasowała się drużyna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Indywidualnie

najlepszy policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą – kom. Aleksandra Skwierawska reprezentująca Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku;

najlepszy policjant dochodzeniowo-śledczy – podkom. Tomasz Ślepowroński z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu;

najlepszy policjant operacyjno-rozpoznawczy – funkcjonariusz reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach;

najlepszy technik kryminalistyki – asp. szt. Łukasz Bert z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

I miejsce – KWP w Gdańsku

II miejsce – KWP w Katowicach

III miejsce – KWP w Lublinie