Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

POLSECURE z perspektywy CLKP

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Polsecure za nami, ponieważ jednak nowoczesne narzędzia kryminalistyczne wykorzystywane przez CLKP miały tam swoją dużą reprezentację, przybliżamy Czytelnikom tę perspektywę.

W pierwszym dniu targów odbyła się konferencja inaugurująca, przygotowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, której tematem była „Pewność w identyfikacji ofiar – rola zespołu DVI na miejscu katastrof masowych”.

DVI

Ekspertami byli: Carlos Alberto Lopes Farinha – zastępca Komendanta Policji Sądowej w Portugalii, Natalia Nestor – zastępca dyrektora Kijowskiego Instytutu Badań Kryminalistycznych z Ukrainy, Charlot Casha – szef zespołu DVI na Malcie, Jonathan Marsden – główny koordynator DVI w Wielkiej Brytanii oraz Tore Andre Walstad – szef norweskiego zespołu DVI. Dyskusję moderowała Agnieszka Łukomska – członek zarządu Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych oraz członek polskiego Zespołu Zarządzającego DVI w CLKP. Przybliżono zagadnienia identyfikacji ciał ofiar katastrof, podzielono się też własnymi doświadczeniami zawodowymi, omówiono trudności, które występowały podczas procesu identyfikacji ciał ofiar na miejscu katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych, przedstawiając metody pracy oraz aspekty medyczno-sądowe i kryminalistyczne występujące na miejscach zdarzeń.

„ZEUS-2” I POKAZY

Po zakończonym panelu dyskusyjnym w strefie pokazów eksperci z LK KWP w Rzeszowie, CLKP oraz kontrterroryści z CPKP „BOA” przygotowali pokaz dynamicznego zatrzymania niebezpiecznych przestępców, po którym przeprowadzono kryminalistyczne oględziny nielegalnego laboratorium narkotykowego oraz oględziny osoby. Czynności procesowe na miejscu zdarzenia były moderowane przez kom. Magdalenę Kruczek, naczelnika LK KWP w Rzeszowie oraz podinsp. Małgorzatę Galardę biegłą z zakresu badań chemicznych CLKP. Zaprezentowane zostały elementy taktyki i techniki działania policyjnych kontrterrorystów oraz warsztat pracy policyjnych biegłych i techników kryminalistyki. Na miejscu oględzin prowadzono działania ratownicze pozorowane przez policyjny zespół ratownictwa medycznego. Pokaz dynamiczny służył również sprawdzeniu umiejętności zarządzania miejscem zdarzenia o złożonym charakterze oraz dyslokowania sił i dysponowania środkami w przypadku oględzin złożonych.

Bardzo ważnym merytorycznie elementem targów był również pokaz dynamiczny z wykorzystaniem mobilnego laboratorium „ZEUS-2”, służącego do wykrywania, identyfikacji, likwidacji i neutralizacji zagrożeń CBRN-E w trakcie działań kontrterrorystycznych. Pokaz został zorganizowany we współpracy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” z CLKP. „ZEUS-2” umożliwia szybką i wiarygodną identyfikację rodzaju użytego czynnika chemicznego, promieniotwórczego, biologicznego oraz materiałów wybuchowych i ich prekursorów na miejscu zdarzenia w warunkach rzeczywistych, w którym nastąpiło skażenie CBRN-E. Stworzono nowoczesny zestaw diagnostyczny oparty na innowacyjnej technologii biologii molekularnej, pozwalającej na identyfikację czynników biologicznych będących najczęstszymi składnikami broni biologicznej tj. bakterii, wirusów lub toksyn. Sprzętem umożliwiającym szybką identyfikację substancji chemicznych w postaci stałej, ciekłej lub gazowej są wysokiej klasy urządzenia do badań instrumentalnych metodami i technikami chromatograficznymi oraz spektroskopowymi w postaci spektrometrów UV-VIS, FTIR, Ramana, a także chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią masową GC/MS. W pokazie dynamicznym uczestniczyli funkcjonariusze z CPKP „BOA”, wchodzący w skład zespołu obserwacyjnego, wykorzystującego platformę latającą (dron), zespołu rozpoznania minersko-pirotechnicznego i rodzaju skażenia, zespołu zabezpieczającego próbki wraz z operatorem RTG oraz operatorem dekontaminacji mokrej i suchej urządzeń wrażliwych. CLKP było reprezentowane przez dwóch funkcjonariuszy przeszkolonych w zakresie detekcji czynników biologicznych i chemicznych, stanowiących zespół obsługi mobilnego laboratorium CBRN-E.

SPRZĘT DO BADAŃ KRYMINALISTYCZNYCH

CLKP przygotowało także 11 stoisk prezentujących możliwości badawczo-techniczne oraz nowoczesny sprzęt zakupiony z rządowych i projektowych funduszy przeznaczonych na modernizację Policji oraz urządzenia zakupione w ramach projektów badawczych prowadzonych w CLKP. Zwiedzający mogli się zapoznać z bogatą ofertą prezentowaną przez Wydział Badań Dokumentów i Informatyki Śledczej, Wydział Badań Broni, Mechanoskopii i Wypadków Drogowych, Wydział Badań Chemicznych, Wydział Badań Daktyloskopijnych i Traseologicznych oraz Wydział Badań Genetycznych. Na zwiedzających czekało również stoisko, gdzie można było uzyskać informacje dotyczące wymogów stawianych kandydatom na funkcjonariuszy Policji oraz kandydatom na biegłych pełniących służbę w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych. Uczestnicy targów mogli zapoznać się z działaniem skanera 3D na symulowanym miejscu zdarzenia ze śladami kryminalistycznymi. Biegli prowadzący badania genetyczne zaprezentowali nowoczesny sprzęt do szybkiej identyfikacji osobniczej RapidHIT ID pozwalający na oznaczenie profilu genetycznego osoby w ciągu 90 minut, przedstawili również wykorzystanie alternatywnych źródeł światła w ujawnianiu biologicznych śladów kryminalistycznych. Eksperci z zakresu mechanoskopii przedstawili możliwości w zakresie odczytu danych z podzespołów samochodowych.

Ciekawe okazały się stanowiska z zakresu balistyki. Zwiedzający mogli obejrzeć laserowy zestaw oględzinowy służący do wyznaczania toru lotu pocisku, określenia kąta jego upadku oraz wskazania miejsca oddania strzału. Zainteresowaniem cieszyła się również bramka do pomiaru prędkości wystrzeliwanych pocisków z modułem wyświetlającym wyniki w czasie rzeczywistym. Uwagę zwiedzających przyciągała wystawa broni palnej pochodzącej ze Zbioru Wzorców Broni Palnej i Amunicji CLKP. Pośród 18 modeli znajdowały się karabinki, pistolety, rewolwery oraz broń wyglądem przypominająca inne przedmioty. Na stoisku przygotowanym przez biegłych zajmujących się badaniami chemicznymi można było przyjrzeć się działaniu mikroskopu LEICA, pozwalającemu badać próbki powłok, przekrojów i włókien. Odwiedzający mogli również zobaczyć pokaz slajdów z materiałem do badań oraz film ze zdarzeniami, do których wykonywano ekspertyzy.

Eksperci z zakresu daktyloskopii zaprezentowali działanie Live Scannera umożliwiającego pobieranie materiału do badań daktyloskopijnych z równoczesnym podglądem procesu digitalizacji odwzorowań śladów linii papilarnych i wydrukiem pobranego materiału, zaś biegli z zakresu badań traseologicznych pokazali możliwości płyty podometrycznej służącej do pobierania materiału do badań traseologicznych z podglądem zapisu procesu digitalizacji odwzorowań stopy wraz z siłą nacisku. Przedstawiciele Wydziału Badań Dokumentów i Informatyki Śledczej CLKP zaprezentowali przebieg procesu badania poligraficznego oraz wykorzystanie mikroskopu i wideospektrokomparatora w klasycznych badaniach dokumentów. Wśród wystawców był także reprezentant LK KWP zs. w Radomiu, który opowiadał o fotografii kryminalistycznej i wykonywał pamiątkowe zdjęcia.

podkom. Danuta Kalinowska, CLKP

zdj. Waldemar Radulski KWP zs. w Radomiu