Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Wrocławska Izba Pamięci ma już rok

Takiej Izby Pamięci, jaka jest w KWP we Wrocławiu, nie powstydziłoby się dobre muzeum historyczne. Nowoczesna, wyposażona w sprzęt multimedialny eksponuje wiele ciekawych dokumentów, fotografii i artefaktów z historii Policji Państwowej. Niewątpliwą wartością wrocławskiej izby są zaangażowanie dolnośląskich policjantów i pracowników Policji w jej powstanie i bardzo aktywna działalność oraz dobra współpraca z wrocławskim oddziałem IPN-u. Działającą od roku izbę odwiedziło już ponad 1000 osób.

Ideą izby jest godne oraz interesujące kultywowanie pamięci o policjantach II RP, propagowanie wiedzy na temat historii oraz pracy Policji. Istotne jest również zachowanie dziedzictwa przekazanego przez członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” zs. w Katowicach – Oddział Wrocław. W tym celu są prowadzone stałe prace nad gromadzeniem i digitalizacją udostępnionych pamiątek oraz opracowaniem multimedialnych materiałów edukacyjnych. Obecna aranżacja pomieszczenia pozwala na przyjmowanie grup zwiedzających oraz organizację spotkań edukacyjnych.

PATRON

Patronem Izby Pamięci KWP we Wrocławiu został wybrany nadkom. Policji Państwowej Piotr Jurczak, ojciec Hanny Gucwińskiej. Jego życiorys jest nierozerwalnie związany z mundurem. Początkowo w szeregach Wojska Polskiego, gdzie m.in. w składzie Pociągu Pancernego „Piłsudczyk” walczył na frontach wojny polsko-bolszewickiej oraz III powstania śląskiego, w którym wziął udział jako oficer kombinowanego składu pancernego „Nowina-Doliwa” („Gazeta Policyjna” 2021, nr 5). Służbę Ojczyźnie kontynuował jako funkcjonariusz Policji Państwowej na wielu odpowiedzialnych stanowiskach. Po wybuchu II wojny światowej podzielił los tysięcy polskich policjantów. Więziony w Ostaszkowie, został zamordowany w Twerze i pogrzebany w zbiorowej mogile w Miednoje. Po zakończeniu wojny, wskutek przeobrażeń politycznych, jego córka – Hanna Gucwińska osiadła we Wrocławiu. Z tym miastem związała swoje życie.

Część materiałów w Izbie Pamięci została udostępniona przez Hannę Gucwińską oraz członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” zs. w Katowicach – Oddział Wrocław, a także dzięki pomocy przewodniczącej oddziału Alicji Kluz oraz koordynatora oddziału Piotra Kacprzyńskiego.

UROCZYSTE PODSUMOWANIE

17 kwietnia br. z okazji mijającego już roku od czasu otwarcia odbyło się uroczyste spotkanie osób, dla których pamięć o innych i funkcjonowanie Izby Pamięci są ważne – m.in. wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa, dyrektor Oddziału we Wrocławiu IPN dr Kamil Dworaczek, kierownik Muzeum Katyńskiego dr Sławomir Frątczak, dolnośląski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Marek Kamiński, wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Dariusz Przybytniowski, I zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu Joanna Rybak-Brzezinka, kapelan dolnośląskiej Policji ksiądz kanonik Stanisław Stelmaszek, kustosz Wrocławskiej Golgoty Wschodu ojciec Witold Baran, prezes Stowarzyszenia Dolnośląska Rodzina Katyńska we Wrocławiu Teresa Gwara, prezes Oddziału we Wrocławiu Związku Sybiraków Ryszard Janosz, wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Sławomir Zarentowicz, dyrektor Ośrodka Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu dr Andrzej Jerie, komendant Dolnośląskiej Chorągwi Harcerstwa Polskiego hm. Arkadiusz Rudolf, przewodnicząca Oddziału we Wrocławiu OSRP 1939 r. Alicja Kluz oraz koordynator tego oddziału Piotr Kacprzyński.

Rok funkcjonowania izby podsumował w swoim wystąpieniu kom. Arkadiusz Majcherek – naczelnik Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, który jest jednocześnie kustoszem Izby Pamięci. W realizacji wystaw, wyszukiwaniu materiałów historycznych i wszystkim, co się z izbą wiąże, pomagają pracownicy wrocławskiej policji Kamila Skłodowska i Tomasz Wolniaczyk. Głos zabrali również zaproszeni goście: Jarosław Kresa, dr Kamil Dworaczek, dr Sławomir Frątczak, Ryszard Janosz, a cykl wystąpień zakończył komendant wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski, który podkreślił, jak ważna jest pamięć o innych i serdecznie podziękował wszystkim zaangażowanym w powstanie oraz funkcjonowanie Izby Pamięci. Podczas spotkania dr Krzysztof Łagojda z Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu w formie interesującego wykładu przybliżył losy pomordowanych policjantów i ich ostatnie dni podczas pobytu w obozach.

Obecnie, dzięki uprzejmości Muzeum Katyńskiego w policyjnej Izbie Pamięci są prezentowane także czasowo przedmioty pochodzące z ekshumacji z mogił polskich policjantów w Miednoje, stanowiące materialne świadectwo tej strasznej zbrodni.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak, KWP we Wrocławiu;

ipk

zdj. Romuald Adamus