Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Cztery nowe Belle-407GXI dla Polskiej Policji

Do końca 2023 r. lotnictwo polskiej Policji będzie dysponować w sumie siedmioma nowoczesnymi lekkimi śmigłowcami wielozadaniowymi. 17 lutego br. w Komendzie Głównej Policji została podpisana umowa na dostawę czterech nowych maszyn patrolowo-obserwacyjnych Bell-407GXi przez I zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka i prezesa JB Investments Jana Borowskiego oraz członków zarządu firmy JB Investments: Magdalenę Karską i Stanisława Borowskiego-Wilczyńskiego. Śmigłowce zostaną zakupione w ramach projektu pn. „Bezpieczniej na drogach – lotniczy nadzór nad ruchem drogowym” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Miesiąc później – 24 marca br. – podpisano też umowę między Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Komendą Główną Policji na dofinansowanie zakupu czterech Belli-407GXi w ramach tego samego projektu. Maszyny tego typu rozlokowane docelowo w różnych jednostkach umożliwią nadzór nad ruchem drogowym w dowolnym miejscu w kraju. W długofalowej perspektywie takie rozwiązanie ma poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego, ma być też odpowiedzią na problemy ograniczające rozwój społeczno-ekonomiczny państwa, które ponosi koszty wypadków i kolizji drogowych. Wartość projektu wynosi 160 000 000 , w tym dofinansowanie z UE: 136 000 000 zł.

mł. insp. Anna Kędzierzawska

zdj. Grzegorz Utnik, Gabinet KGP