Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Wracają turnieje zawodowe

Zawieszone na czas pandemii COVID-19 turnieje wiedzy zawodowej mają szansę wrócić w tym roku! Chodzi o dziesięć konkursów, nad którymi pieczę sprawuje Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.

Ostatni raz odbyły się w 2019 r. i mimo że ich kalendarz był zaplanowany także na następny rok, to pismem Komendanta Głównego Policji z 23 marca 2020 r. wszystkie zostały odwołane. Zdążyły się tylko odbyć VI Ogólnopolskie Zawody Narciarskie dla Funkcjonariuszy Policji, które zorganizowano w dniach 5–6 marca 2020 r. w Kluszkowcach. Od tamtej pory nie odbyły się żadne ogólnopolskie turnieje zawodowe służby prewencyjnej. A trzeba pamiętać, że każdy taki finał krajowy jest poprzedzony eliminacjami terenowymi, które są przecież formą doskonalenia zawodowego. Pozwala to pogłębić wiedzę przekazywaną podczas kursów w szkołach Policji oraz lokalnych ćwiczeń doszkalających. Wyniki zawodów dawały poza tym wiedzę o stanie wyszkolenia funkcjonariuszy, co niejednokrotnie przyczyniało się do korekcji szkolenia czy ukierunkowania go na konkretne aspekty, które podczas turniejowych eliminacji powiatowych i wojewódzkich wychodziły słabiej.

Turnieje budziły zainteresowanie lokalnej społeczności i mediów wszędzie tam, gdzie były organizowane finały. Dla samych wyróżnionych stawały się źródłem prestiżu i satysfakcji, gdyż za pucharami i resortowymi odznakami szły także nagrody motywacyjne.

Teraz wiele wskazuje na to, że turnieje po trzyletniej przerwie wrócą do policyjnego kalendarza. Do wznowienia są planowane:

• Ogólnopolskie Zawody Narciarskie dla Funkcjonariuszy Policji, przygotowywane przez Biuro Prewencji KGP;

• Ogólnopolskie Zawody Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym, organizowane przez garnizon, z którego pochodzili zwycięzcy poprzedniej edycji konkursu, we współpracy z Biurem Prewencji KGP;

• Ogólnopolskie Zawody Policyjnych Patroli Rowerowych, organizowane na podobnej zasadzie jak w ratownictwie wodnym; zawody policyjnych patroli rowerowych oraz ratownictwa wodnego mają odbywać się naprzemiennie, czyli każde z nich co dwa lata;

• Ogólnopolskie Zawody Policjantów Prewencji – Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku”, którego finał jest organizowany w Szkole Policji w Słupsku;

• Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego”, organizowany przez Biuro Ruchu Drogowego KGP we współpracy z wybraną KWP/KSP;

• Kynologiczne Mistrzostwa Policji z finałem ogólnopolskim w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach CSP w Legionowie;

• Ogólnopolskie Zawody Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”, których finał jest przeprowadzany w SP w Katowicach;

• Ogólnopolski Turniej Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji, z finałem w SP w Katowicach;

• Ogólnopolski Konkurs dla Funkcjonariuszy Policji – Oskarżycieli Publicznych, przygotowywany przez CSP w Legionowie we współpracy z Biurem Prewencji KGP;

• Zawody dla Policjantów Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji, przygotowywane przez SP w Słupsku we współpracy z Głównym Sztabem Policji KGP; jest planowane utrzymanie ich organizacji co dwa lata.

Poza wymienionymi zawodami organizowano jeszcze przed pandemią Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych, którego jedenasta edycja odbyła się w 2019 r. w SP w Pile. Niestety nie planuje się ich wznowienia w tym roku. Czynione są za to starania, aby reaktywować Konkurs „Policjant Służby Kryminalnej”, którego ostatni, piąty jak do tej pory finał przeprowadzono w 2019 r. w Pile, pod auspicjami Biura Kryminalnego KGP.

Pod znakiem zapytania stoją jeszcze Ogólnopolskie Zawody Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, których gospodarzem jest SP w Słupsku. VII finał turnieju ratowników odbył się w 2019 r.

Jedynym konkursem, połączonym ze szkoleniem i warsztatami, który odbywał się przez ostatnie trzy lata, jest przygotowywany przez SPKP w Gdańsku / KWP w Gdańsku „Paramedyk” – Zawody i Warsztaty Medycyny Taktycznej. W pierwszym roku pandemii zrealizowano tylko część szkoleniową online, w kolejnym konkurs odbył się z zachowaniem niezbędnych  ograniczeń, a w ubiegłym zupełnie normalnie. W 2023 r. organizatorzy zapowiadają XVI edycję „Paramedyka”.

Paweł Ostaszewski

zdj. autor i Izabela Pajdała