Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Ćwiczenia z medykami

Po raz pierwszy na taką skalę ćwiczyli wspólnie ratownicy medyczni: Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA“, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA i Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej KPRM, wykorzystując flotę lotnictwa Policji: S-70i Black Hawka, Mi-8 i Bella 407 GXi.

Od 8 do 10 listopada ub.r. w Warszawie ćwiczono m.in. szybkie przystosowanie policyjnego Black Hawka i Mi-8 do transportu rannych i wyposażenie maszyny w sprzęt medyczny, desantowanie ratowników i ewakuację poszkodowanych w terenie trudno dostępnym z przyziemienia i z wykorzystaniem dźwigu pokładowego Black Hawka, z niskiego zawisu desantowanie i pobieranie ratowników CPKP „BOA” z użyciem lin osobistych oraz ewakuację rannych na noszach ze śmigłowca nad helipadem warszawskiego szpitala oraz lądowanie w tym miejscu Bellem z medykami w nocy.

Przewidzieć możliwe przypadki

Policyjna służba kontrterrorystyczna to przede wszystkim działania w warunkach bojowych. Sprawnie działający zespół medyczny to nieodłączny i niezwykle ważny element profesjonalnego zabezpieczenia każdej akcji.

– Musimy być przygotowani na różne sytuacje. Niezależnie od pory dnia, gdy trzeba będzie natychmiast przetransportować rannych do szpitala, niezawodnym wsparciem dla nas mogą być policyjne śmigłowce, które, jak podczas ćwiczenia, po dostarczeniu sprzętu medycznego będą w stanie z ratownikami na pokładzie szybko i sprawnie wykonać także i takie zadanie, i natychmiast pomóc poszkodowanym – mówi koordynator ćwiczenia z CPKP „BOA”.

Sytuacje nadzwyczajne wymagają dobrego przygotowania oraz sprawnego i bezpiecznego działania. – Aby tak właśnie było, przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań bardzo szczegółowo omawialiśmy warunki bezpieczeństwa obowiązujące w pobliżu śmigłowca i na jego pokładzie oraz środki ostrożności, jakie należy zachować w chwili desantowania czy ewakuacji – mówi insp. pil. Robert Sitek, naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP.

– To pierwsze tego rodzaju ćwiczenie z udziałem medyków LPR i CSK MSWiA z wykorzystaniem policyjnych śmigłowców. Wsparcie naszych działań jest niezwykle ważne, szczególnie gdy w grę wchodzi ludzkie życie i czas odgrywa kluczową rolę, a każde opóźnienie może mieć swoje konsekwencje. Doświadczenia z tych ćwiczeń pozwolą w przyszłości oszczędzić czas i w obecności wyspecjalizowanego zespołu ratowników zapewnić bezpieczny transport, desant czy ewakuację za pomocą policyjnych śmigłowców, być może nie tylko w działaniach stricte kontrterrorystycznych – dodaje koordynator ćwiczenia z CPKP „BOA”.

Przystosować policyjny śmigłowiec

Przygotowanie policyjnego śmigłowca do transportu rannych wymaga czasu. – To przede wszystkim sprawdzenie samej maszyny przed lotem i przygotowanie do uruchomienia, to także demontaż siedzeń w kabinie pasażerów, zainstalowanie konstrukcji, która umożliwi ułożenie rannych na policyjnych noszach ewakuacyjnych, czy zamontowanie lin i przygotowanie uprzęży, które pozwolą później na desant z przyziemienia lub za pomocą dźwigu pokładowego ratowników i ewakuację poszkodowanych z miejsca zdarzenia – mówi insp. pil. Robert Sitek.

Ratować ludzkie życie

Do warszawskiego szpitala przy ul. Wołoskiej każdego dnia trafiają osoby z nagłymi stanami zagrożenia życia, wymagające natychmiastowej szpitalnej interwencji. Lądowisko na dachu Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA umożliwia szybki transport takich właśnie pacjentów, co w dużej warszawskiej aglomeracji jest nie bez znaczenia. Medycy wspólnie z kontrterrorystami mogli przećwiczyć, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, przekazywanie rannych na noszach do szpitala z policyjnego śmigłowca w niskim zawisie nad helipadem, jak i bezpieczne sposoby opuszczania policyjnego Bella w porze nocnej.

Uczestnicy ćwiczeń podkreślali, że takie praktyczne szkolenie to nieoceniona możliwość wymiany doświadczeń i przygotowania do zabezpieczenia działań policyjnej służby kontrterrorystycznej. – To z pewnością potencjalne zwiększenie efektywności działań policyjnych kontrterrorystów w zakresie zapewnienia natychmiastowej i niezbędnej pomocy medycznej z wykorzystaniem policyjnej floty lotniczej, z udziałem medyków z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA – mówi podinsp. Sławomir Butkiewicz, ratownik medyczny od lat w specjalnej komórce zabezpieczenia medycznego CPKP „BOA”, a od kilku miesięcy działający w powołanym przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej.

mł. insp. Anna Kędzierzawska / oprac. AKK

zdj. sierż. szt. Tomasz Lis

Zobacz film Gotowi do wsparcia działań kontrterrorystycznych