Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Szkolenie w stadzie ogierów

„Problematyka zwierząt służbowych w Policji oraz zwierząt wycofanych z użycia w Policji w świetle nowych przepisów prawa” – to temat seminarium szkoleniowego, które zorganizowano między 3 a 6 października 2022 r. w „Stadzie Ogierów” w Sierakowie pod Poznaniem.

Podczas szkolenia odbyły się ćwiczenia praktyczne z doskonalenia sprawności użytkowej koni służbowych – trening ujeżdżeniowy, trening skokowy, pokonywanie przeszkód w zróżnicowanym terenie, zajęcia praktyczne z udzielania psom służbowym pierwszej pomocy przedweterynaryjnej, praktyczne zajęcia z doskonalenia sprawności użytkowej psów służbowych, które zaprezentowały umiejętność wyszukiwania zapachów narkotyków, materiałów wybuchowych i zwłok ludzkich. Zostało poruszonych wiele tematów – od tych dotyczących regulacji prawnych, pozyskiwania, przechowywania i niszczenia środków odurzających wykorzystywanych do szkolenia psów służbowych w Policji, po dobór koni i psów do służby w Policji. Jednym z prelegentów był lek. wet. Bartosz Antczak, który omówił kwalifikację zdrowotną w aspekcie doboru koni do służby. Praktyczne zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedweterynaryjnej psom służbowym poprowadził asp. szt. Tomasz Stępień, kierownik Ogniwa Przewodników Psów Służbowych KMP we Wrocławiu.

PSIA SŁUŻBA

– Każdy przewodnik psa służbowego powinien być przeszkolony z zakresu udzielania psu służbowemu pierwszej pomocy przedweterynaryjnej. To przewodnik w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia psa jest często jedyną osobą, która może go uratować. Jako pierwszy musi rozpoznać, że z psem dzieje się coś niedobrego. Jeżeli jest sytuacja bardzo nagła, przewodnik może nie mieć czasu na przewiezienie go do weterynarza. Zwłaszcza że przez lata wspólnej służby wytwarza się między nimi szczególna więź – mówi podkom. Kinga Wójcikowska, koordynator ds. psów służbowych w Policji z Biura Prewencji KGP. Praktyczną wiedzą zdobytą podczas szkolenia koordynatorzy podzielą się z przewodnikami psów służbowych, choć – jak każda umiejętność – wymaga utrwalenia i treningów.

Specjalista Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku asp. szt. Katarzyna Ostrowska przygotowała bardzo szczegółową prezentację „Problematyka pozyskiwania, przechowywania, niszczenia środków odurzających wykorzystywanych do szkolenia psów służbowych w Policji”.

– Psy w celu szkolenia powinny pracować tylko na naturalnych próbkach zapachowych. Wprawdzie są dopuszczone syntetyczne próbki zapachowe, jednak najlepiej szkoli się psy na naturalnych próbkach, czyli na prawdziwych narkotykach. Są stworzone do tego specjalne procedury, które uwzględniają nawet to, że pies może zniszczyć taką próbkę zapachową. Trzeba tylko przez to przebrnąć. Dwie jednostki, które pracują na naturalnych narkotykach, to zaprezentowały – podkreśla podkom. Kinga Wójcikowska.

W Policji służy 910 psów wszystkich kategorii (stan na 30 września 2022 r.).

GNIADE, KARE, KASZTANKI I SIWEK

Pierwszego dnia seminarium funkcjonariusze Policji uczestniczyli w pokazie ogierów ze stadniny w Sierakowie zorganizowanym przez Magdalenę Walas. Jest to najstarsze stado ogierów na terenie Polski, założone w 1829 r., zajmujące się hodowlą koni, grupujące ogiery uznane w hodowli państwowej, głównie gorącokrwiste. Szkolenia teoretyczne odbywały się w jednej z historycznych sal Muzeum Zamku Opalińskich, dzięki uprzejmości dyrektora Roberta Jędrzejczaka. Przez kilka dni policyjni jeźdźcy doskonalili umiejętności ujeżdżeniowe i skokowe.

– Zależy nam, żeby wyrównać poziom jeździecki policjantów jeźdźców i policyjnych instruktorów jeździectwa, a także koni służbowych. W odróżnieniu od psów szkolenie koni realizowane jest indywidualnie w KWP/KSP, na których stanie znajdują się konie. Dlatego takie szkolenie w miejscu świetnie do tego przystosowanym, to jedyna taka okazja na wymianę doświadczeń z zakresu hipologii policyjnej oraz właściwe przygotowanie koni pod okiem najlepszych specjalistów – mówi nadkom. Izabela Dobrowolska, koordynator ds. koni służbowych w Policji z Biura Prewencji KGP, która razem z asp. szt. w st. spocz. Krystianem Mazurem z KMP w Poznaniu prowadzili trening skokowy.

Z kolei trening ujeżdżeniowy prowadziły: cywilny instruktor jeździectwa Danuta Bielawska z KMP w Poznaniu i Kamila Krzemieniecka-Stygar z KWP w Rzeszowie. Za ćwiczenia w szykach odpowiadała asp. Agnieszka Idczak-Mazur, kierownik Ogniwa Konnego KMP w Poznaniu. Podczas seminarium były omawiane również problemy szkoleniowe z trudnymi i młodymi końmi. Naczelnik Wydziału Prewencji z Białegostoku mł. insp. Maciej Zakrzewski zaprezentował temat „Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenach przygranicznych przy użyciu koni służbowych na przykładzie KWP w Białymstoku”. Obecnie w Policji służy 66 koni.

BEZ KOPANIA I GRYZIENIA

W ostatni dzień seminarium odbywały się zajęcia praktyczne z doskonalenia sprawności użytkowej koni i psów służbowych we współdziałaniu z pododdziałem pieszym.

– Był to bardzo ważny punkt doskonalenia zawodowego, ponieważ zależało nam na zgraniu koni i psów służbowych ze wszystkich komórek konnych Policji, które na co dzień nie pracują ze sobą w szykach. To współdziałanie pododdziału pieszego z przewodnikami psów i pododdziałów komórek konnych w Policji może zdarzyć się chociażby na zabezpieczeniach imprez masowych, a nie mamy gdzie tego przećwiczyć. Tutaj była do tego świetna okazja, żeby konie nie bały się psów, a psy koni, wzajemnie się tolerowały i współpracowały. Na zabezpieczeniach imprez masowych musimy być gotowi na każdą ewentualność, a nie skupiać się nad opanowaniem niepożądanego zachowania u zwierzęcia, które może przejawiać się chęcią ugryzienia konia przez psa lub kopnięcia psa przez konia – mówią koordynatorki z KGP. Tegoroczne seminarium zorganizowało Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji we współpracy z KWP w Poznaniu.

Izabela Pajdała

zdj. autor