Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

Walki bokserskie, które stoczono na ringu ustawionym w parku Łazienkowskim, zgromadziły liczną rzeszę amatorów pięściarstwa, jednak pokazy wyszkolenia policji konnej, na które złożyły się: konkurs hippiczny szeregowych i oficerów, jazda figurowa (tzw. kadryl), piłka konna (ang. push ball – po raz pierwszy oglądany w Polsce) oraz przysposobienie konia policyjnego do ruchu wielkomiejskiego, cieszyły się największym powodzeniem.

90 LAT TEMU

Październik 1932

GUS opublikował dane dotyczące liczby samochodów w Europie. Najwięcej, bo aż 1713400 samochodów osobowych i ciężarowych ma Francja; na drugim miejscu znajduje się Anglia – 1570 200 aut; następnie Niemcy – 672600 i Włochy – 294200. Polska w tym rankingu znajduje się na 19. pozycji z liczbą 28 tys. aut. Pod względem liczby samochodów w stosunku do liczby mieszkańców również na pierwszym miejscu znajduje się Francja, gdzie na 1000 mieszkańców przypada 41 samochodów. Na drugim Anglia – 34, dalej Szwecja – 24 i Szwajcaria – 22. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada tylko jeden samochód. Gorzej jest tylko w Rosji i Rumunii.

7 X – W Dzienniku Ustaw nr 87 ukazało się rozporządzenie Prezydenta RP Ignacego Mościckiego o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 6 marca 1928 r. o Policji Państwowej. Przynosi ono liczne poprawki w dotychczasowej pragmatyce służbowej wszystkich funkcjonariuszy PP, począwszy od najniższego w hierarchii szeregowego, na stanowisku komendanta głównego PP skończywszy. Wśród znowelizowanych przepisów znajduje się m.in. art. 50, który mówi, że przełożona władza policyjna prowadzi dla każdego oficera i szeregowego PP wykaz służbowy, który jest szczegółowym opisem przebiegu służby. Wykaz (…) jest urzędowym stwierdzeniem okoliczności, mających wpływ na wymiar uposażenia, pensji emerytalnej oraz zaopatrzenia wdowiego i sierocego (Dz. U. Nr 87, poz. 740).

9 X – Pod patronatem wojewody Władysława Jaroszewicza w Warszawie zostały rozegrane zawody sportowe w lekkiej atletyce, boksie oraz konkursie hippicznym między funkcjonariuszami policji stołecznej i łódzkiej, reprezentującymi policyjne kluby sportowe obu miast. Dochód z imprezy zasilił konto Stow. „Rodzina Policyjna” w Warszawie. Zawody LA rozegrano na boisku w parku im. Sobieskiego w 17 dyscyplinach: biegach na 100, 200, 400, 800 i 3000 m; sztafetach na dystansie 100, 200, 400 i 800 m; biegu na 110 m przez płotki; rzutach: kulą, dyskiem, oszczepem i granatem; oraz skokach: o tyczce, wzwyż i w dal.

Walki bokserskie, które stoczono na ringu ustawionym w parku Łazienkowskim, zgromadziły liczną rzeszę amatorów pięściarstwa, jednak pokazy wyszkolenia policji konnej, na które złożyły się: konkurs hippiczny szeregowych i oficerów, jazda figurowa (tzw. kadryl), piłka konna (ang. push ball – po raz pierwszy oglądany w Polsce) oraz przysposobienie konia policyjnego do ruchu wielkomiejskiego, cieszyły się największym powodzeniem. (Więcej o zawodach sportowych czyt. na www.hit.policja.gov.pl).

40 LAT TEMU

Październik 1982

W kraju trwa stan wojenny, delegalizowane są kolejne instytucje i ograniczane kolejne swobody obywatelskie. Między innymi przy 12 głosach sprzeciwu i 10 wstrzymujących się (głównie z SD, PZKS i bezpartyjnych) Sejm przyjmuje ustawę o związkach zawodowych, delegalizującą wszystkie związki zawodowe istniejące przed 13 grudnia 1981 r., w tym NSZZ „Solidarność”. Ustawa ta wywołała sporo zamieszania w środowiskach opozycyjnych, łącznie z podejrzeniami, że jest to prowokacja ze strony służb bezpieczeństwa.

11 i 13 października, w Gdańsku i Nowej Hucie dochodzi do ulicznych awantur. W Trójmieście, ok. godz. 14.00, część wychodzących z pracy stoczniowców przyłączyła się do demonstrantów, którzy wznosili złowrogie okrzyki, zablokowali ruch uliczny, demolowali ławki i przystanki autobusowe. Sytuacja spowodowała konieczność interwencji sił porządkowych. Na wkraczających do akcji funkcjonariuszy MO posypał się grad brukowców, kawałków płyt chodnikowych, odłamków szyb, śrub i nakrętek. Użyto środków chemicznych i armatek wodnych.

Z chwilą zapadnięcia zmroku zaczęły się pojawiać barykady uliczne wznoszone z koszy na śmieci, elementów rusztowań, barakowozów, betonowych kwietników. Około godz. 17.00 zaatakowano z różnych stron III Komisariat MO we Wrzeszczu, obrzucając go kamieniami. Następnego dnia doszło do nowych awantur i dewastacji ulicznych. Zaatakowano II Komisariat MO przy ul. Piwnej. Na nic zdały się apele o rozwagę i opamiętanie. Na ulicach szalał żywioł.

Podobny scenariusz rozgrywał się 13 października w Nowej Hucie, gdzie kolejną miesięcznicę stanu wojennego postanowili świętować pracownicy huty im. Lenina. Około tysiąca młodych w większości ludzi ruszyło w kierunku centrum miasta, demolując wszystko, co było na drodze. Padli pierwsi ranni milicjanci, obsypywani gradem kamieni i żelastwa, a także butelkami z benzyną. Do szpitali trafiło 71 funkcjonariuszy, stan 25 był poważny. Odwiedził ich tam komendant główny milicji. Podtrzymał na duchu, uścisnął rękę, życzył szybkiego powrotu do zdrowia.

20 LAT TEMU

Październik 2002

W WSPol w Szczytnie, w połowie miesiąca zorganizowano dwudniowe seminarium „Bezpieczeństwo osobiste policjanta”, pod honorowym patronatem ministra SWiA Krzysztofa Janika. Organizatorzy za główne cele przyjęli: wypracowanie nowoczesnych i skutecznych rozwiązań w kwestii bezpieczeństwa funkcjonariusza, ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia i doskonalenia zawodowego; wprowadzenie i egzekwowanie odpowiedniej ochrony prawnej oraz psychologicznej. Spotkanie prowadził insp. dr Janusz Fiebig, dyrektor Instytutu Służb Prewencyjnych WSPol, a uczestnikami dyskusji byli przedstawiciele świata nauki, policjanci z inspektoratów, wydziałów prewencji, kadr i szkolenia, pionów kryminalnych i psychologowie, z jednostek szczebla wojewódzkiego, powiatowego, z KGP oraz kadra szkoły.

2 X – W okazałej sali gmachu Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego uroczyście zainaugurowano Rok Kulturalny w Policji 2002/2003. Wszystkich przybyłych serdecznie powitała dyrektor placówki Anna Oberc, szeroko otwierając podwoje przed artystami w mundurach. Reprezentujący komendanta głównego Policji nadinsp. Władysław Padło podkreślił, iż promowanie kultury w Policji ma na celu pokazanie policjanta nie tylko jako stróża prawa, ale również jako człowieka z bogatym, interesującym wnętrzem, jako człowieka, który uprawiając sztukę, daje społeczeństwu jeszcze coś dodatkowo, ponad swą pracę. W trakcie uroczystości uhonorowano laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla Policjantów – Niebieskie Pióro 2002. Laur najważniejszy – od komendanta głównego Policji – przypadł w udziale podinsp. Wiesławie Balcerskiej z KMP w Skierniewicach, znakomitej poetce.

8–9 X – Narada kierownictwa Policji, która odbyła się CSP w Legionowie, była kolejną z serii roboczych dyskusji zapoczątkowanych przez komendanta głównego Policji gen. insp. Antoniego Kowalczyka. W pierwszym dniu komendanci wojewódzcy, dyrektorzy biur KGP oraz komendant główny i jego zastępcy rozmawiali o trzech zasadniczych dla Policji programach: „Bezpieczna Polska”, „strategia rozwoju policji” oraz o „Programie antykorupcyjnym”. Drugi dzień obrad zdominował projekt zmian w szkolnictwie policyjnym, który przedstawił dyrektor Biura Kadr i Szkolenia KGP insp. Zdzisław Gazda. Jedna z ważniejszych zmian to wzmocnienie szkolenia podstawowego, które zostanie przedłużone do 10 miesięcy i będzie się składać z dwóch części: szkolenia podstawowego i profilowanego. Kolejny rodzaj szkoleń to zajęcia specjalistyczne dla absolwentów wyższych uczelni – 3-miesięczny kurs zakończony egzaminem aspiranckim lub oficerskim (tylko dla magistrów).

JERZY PACIORKOWSKI

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie.