Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

O poległych na cmentarzu w Miednoje

2 września 2022 r. w Komendzie Głównej Policji odbyły się uroczystości 22. rocznicy otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje.

Przeprowadzone przez polsko-rosyjski zespół badaczy ekshumacje w 1991 r. potwierdziły, że w 23 dołach pochowani są polscy jeńcy przetrzymywani przez ZSRR w Ostaszkowie. Każdego roku funkcjonariusze polskiej Policji odwiedzali groby poległych policjantów II RP. Tegoroczne obchody rocznicowe w związku z sytuacją polityczną na Wschodzie skoncentrowały się w Warszawie.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 16.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego mszą św., którą celebrował biskup polowy Wojska Polskiego i jednoczesny Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji Wiesław Lechowicz. W modlitwie uczestniczyli również kapelani i duszpasterze policyjni innych wyznań. Głównym punktem obchodów 22. rocznicy była uroczystość przed obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP. Przed godz. 20.00 pod Tablicą Pamięci w gmachu Komendy Głównej Policji, gdzie umieszczone są inskrypcje epitafijne z nazwiskami policjantów, którzy oddali życie w związku ze służbą, ratując innych bądź stając w ich obronie, odbyła się uroczysta zbiórka. Wieńce pod Tablicą Pamięci złożyli: wiceminister SWiA Błażej Poboży, zastępcy Komendanta Głównego Policji: nadinsp. Dariusz Augustyniak, nadinsp. Paweł Dobrodziej i nadinsp. Roman Kuster.

Oprócz kierownictwa polskiej Policji w obchodach przed obeliskiem uczestniczyli: rodziny poległych funkcjonariuszy, prezesi oraz członkowie Stowarzyszeń „Rodzina Policyjna 1939 r.” Grażyna Szkonter, Jarosław Olbrychowski, Małgorzata Włodek i Michał Wykowski, przedstawiciele Federacji Rodzin Katyńskich oraz instytucji i urzędów upamiętniających ofiary Zbrodni Katyńskiej. Obecni również byli przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Generałów RP, NSZZP, związków zawodowych pracowników Policji oraz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Formacje mundurowe reprezentowali: gen. bryg. Straży Granicznej Grzegorz Niemiec oraz ppłk Służby Więziennej Piotr Sękowski.

Podczas uroczystości głos zabrał m.in. I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, który powiedział:

– Mijają 22 lata, odkąd w Miednoje został otwarty Cmentarz Wojenny, to właśnie wtedy bezimienne doły śmierci skrywające polskich jeńców, policjantów, żołnierzy i urzędników oznaczone zostały krzyżami. Powstanie tej nekropolii to wyraźny sygnał zwycięstwa prawdy nad kłamstwem. Przez pół wieku bowiem architekci straszliwej zbrodni dokonanej 82 lata temu na rosyjskiej ziemi robili co w ich mocy, aby pamięć o ofiarach katyńskiej kaźni została skutecznie zbezczeszczona. Zgodnie z ich zamysłem o 22 tysiącach Polaków w masowych grobach nikt nigdy nie miał się upomnieć, a wszystkich próbujących dociec prawdy spotykały szykany i represje. Jeszcze trzy lata temu rocznicowe obchody otwarcia polskiej nekropolii w Miednoje odbyły się tam, na miejscu, na terenie Federacji Rosyjskiej. Każda wojna niesie za sobą przelew krwi, brutalne ataki na ludność cywilną, zniszczenie i ogromny strach. Tego doświadczyli nasi przodkowie ginący z rąk Sowietów, ale takiego samego piekła doświadczają współcześnie obywatele Ukrainy. Dlatego też tak ważne jest dołożenie wszelkich starań, aby koszmar wojny nigdy więcej nie nawiedził naszej Ojczyzny. Głęboko wierzę, że tak jak przed laty kłamstwo rosyjskie poniesie klęskę, a Ukraina zwycięży i znów będziemy mogli odprawić mszę św. na terenie nekropolii w Miednoje oraz złożyć kwiaty w miejscach poświęconych bohaterom pomordowanym przez Sowietów.

Delegacje złożyły wieńce przy obelisku „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”. Uroczystości uświetniła Kompania Reprezentacyjna Policji wraz ze sztandarem Komendy Głównej Policji.

Ceremonię zakończył marsz „Miednoje” w wykonaniu Reprezentacyjnej Orkiestry Policji.

Ipk

zdj. autor