Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

Podczas startu do lotu treningowego wypadkowi uległ st. post. pilot Czesław Kwiatkowski, jeden z pierwszych polskich policyjnych lotników. Gdy jego samolot znajdował się na wysokości kilkudziesięciu metrów nad zabudowaniami fabryki Škoda na Rakowcu, silnik odmówił posłuszeństwa. Tylko dzięki przytomności umysłu pilota i dobremu wyszkoleniu maszyna nie roztrzaskała się o ziemię i nie spłonęła, a st. post. Kwiatkowski wyszedł z opresji z niewielkimi obrażeniami.

90 LAT TEMU

Sierpień 1932

Ze względów oszczędnościowych komendant główny PP podpisał okólnik, w którym przypomniał swoje zarządzenie w sprawie ograniczania liczby oraz czasu trwania międzymiastowych rozmów telefonicznych prowadzonych przez urzędy Policji Państwowej. Z powodu ciągłego zmniejszania wysokości kwot, przeznaczonych na opłacenie kosztów prowadzenia tych rozmów, niezbędne są dalsze ograniczenia w tym zakresie.

18 VIII – Komendant główny PP podpisał zarządzenie nr 1690/32 w sprawie „ujednostajnienia” (czyt. ujednolicenia, unifikacji) uzbrojenia szeregowych PP w broń służbową. Na podstawie tego dokumentu w miastach, w których są komisariaty, szeregowi oddziałów pieszych w stopniu st. przodownika i przodownika mają być uzbrojeni na służbie w szable i rewolwery, a szeregowi w stopniu st. posterunkowego i posterunkowego w bagnety i rewolwery; natomiast poza służbą st. przod. i przod. w szable, a st. post. i post. w bagnety. Szeregowi oddziałów konnych mają być uzbrojeni na służbie w szable kawaleryjskie i rewolwery, a poza służbą w szable. W innych miejscowościach wszyscy szeregowi na służbie muszą posiadać karabinki i bagnety, a poza służbą – bagnety, przy czym st. przod. i przod. mogą nosić poza służbą szablę zamiast bagnetu.

25 VIII – Podczas startu do lotu treningowego wypadkowi uległ st. post. pilot Czesław Kwiatkowski, jeden z pierwszych polskich policyjnych lotników. Gdy jego samolot znajdował się na wysokości kilkudziesięciu metrów nad zabudowaniami fabryki Škoda na Rakowcu, silnik odmówił posłuszeństwa. Tylko dzięki przytomności umysłu pilota i dobremu wyszkoleniu maszyna nie roztrzaskała się o ziemię i nie spłonęła, a st. post. Kwiatkowski wyszedł z opresji z niewielkimi obrażeniami.

27–28 VIII – Na boisku Policyjnego Klubu Sportowego w Toruniu odbyły się zawody sportowe policji województwa toruńskiego, w których wzięło udział 200 funkcjonariuszy PP. Otworzył je miejscowy komendant wojewódzki PP insp. W. Olszański w obecności przedstawicieli władz miasta, Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego oraz Komendy Głównej PP. Zawodnicy rywalizowali w kilkunastu konkurencjach, nie tylko lekkoatletycznych, ale również w pływaniu, strzelectwie, rzucie granatem, szosowym biegu kolarskim i zawodach marszowych. Startowali zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. W ogólnej punktacji zwyciężyła reprezentacja P.K.S. z Torunia, pokonując zeszłorocznego mistrza – P.K.S. z Nowego Miasta oraz P.K.S. z Grudziądza.

40 LAT TEMU

Sierpień 1982

Sytuacja w kraju (PAP): 31 sierpnia 1982 r., w drugą rocznicę podpisania porozumień w Gdańsku, „Solidarność” zorganizowała w całej Polsce manifestacje. W ponad 60 miastach na ulice wyszły tysiące ludzi. Najtragiczniejszy przebieg miała demonstracja w Lubinie, gdzie od kul ZOMO zginęły trzy osoby, kilkaset doznało różnego rodzaju obrażeń, ponad pięć tysięcy manifestantów zostało zatrzymanych. Ponad trzy tysiące z nich stanęło przed kolegiami do spraw wykroczeń, natomiast 126 postawiono przed sądami. Setki osób za udział w manifestacjach zwolniono z pracy.

Demonstracje uliczne z 31 sierpnia były największym wystąpieniem „Solidarności” działającej w warunkach konspiracji. Z apelem o ich zorganizowanie w drugą rocznicę podpisania Porozumień Gdańskich zwróciła się do struktur związkowych pod koniec lipca 1982 r. Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”. Manifestacje, zgodnie z jej wezwaniem, miały mieć charakter pokojowy i przebiegać pod hasłem „przywrócenia działalności NSZZ «Solidarność», uwolnienia internowanych, aresztowanych i skazanych, zawarcia porozumienia narodowego”.

Mimo że w ogłoszonym apelu nie było mowy o strajku generalnym, to jednak organizacje podziemne mobilizowały się w wielu miastach, przygotowując flagi, transparenty, ulotki i plakaty. Część środowiska opozycyjnego, opowiadająca się za radykalniejszymi działaniami wobec władz komunistycznych, szykując się do sierpniowej konfrontacji, gromadziła środki do walki z milicją, m.in. butelki z substancjami zapalającymi, kolczatki niszczące opony, smary spowalniające poruszanie się milicyjnych pojazdów itp. Do masowych wystąpień planowanych przez „Solidarność” na 31 sierpnia przygotowywały się również władze państwowe, które do tłumienia manifestacji postanowiły zaangażować oprócz sił Ministerstwa Spraw Wewnętrznych także wojsko. Według danych MSW 31 sierpnia doszło do manifestacji w 66 miastach, miało w nich uczestniczyć 118 tysięcy osób. Ta ostatnia liczba z pewnością jest zaniżona, trudno jednak ustalić jak bardzo. Największe demonstracje odbyły się w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Nowej Hucie oraz na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Miedziowym. Tam wzięło w nich udział od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy osób. Kilka tysięcy osób demonstrowało w Szczecinie, Krakowie, Częstochowie, Lublinie, Koszalinie, Bielsku-Białej, Koninie, Bydgoszczy, Przemyślu, Elblągu, Gorzowie Wielkopolskim i Łodzi.

20 LAT TEMU

Sierpień 2002

7–8 VIII – W CSP w Legionowie odbyła się narada służbowa komendantów wojewódzkich, w której wzięli udział: sekretarz stanu w MSWiA Zbigniew Sobotka, komendant główny Policji gen. insp. Antoni Kowalczyk oraz jego zastępcy i dyrektorzy biur KGP. Omawiano efekty pracy Policji w pierwszym półroczu tego roku oraz główne problemy, z jakimi borykają się jednostki. Komendanci dzielili się także pomysłami na rozwiązanie niektórych z nich. Wiele miejsca poświęcono tzw. wydarzeniom nadzwyczajnym w Policji, zwłaszcza w kontekście zajść w Szczecinie, do których doszło w dniu narady. Omawiano także problem dyscypliny w formacji i niemalejącej liczbie zdarzeń po alkoholu.

16–19 VIII – Z dziewiątą pielgrzymką przebywał w Polsce papież Jan Paweł II. W części duszpasterskiej odwiedzin konsekrował sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach koło Krakowa, przewodniczył liturgii mszy św. kanonizacyjnej na krakowskich Błoniach, a także odprawił mszę św. w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Trasę jego pielgrzymki zabezpieczały służby porządkowe, ochronne i ratownicze, wśród których znaczną część stanowili policjanci. Papież przyjął ich reprezentantów w przedostatnim dniu wizyty, dziękując za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa zarówno jemu, jak i licznym pielgrzymom. Pobłogosławił też nowo ufundowany sztandar małopolskiej policji, za co otrzymał w podzięce miniaturę czapki generalnego inspektora Policji.

17 VIII – W Mikołajkach, na Mazurach, podczas pościgu za sprawcami zabójstwa dokonanego w jednej z miejscowych restauracji, zginął sierż. szt. Marek Cekała, 33-letni funkcjonariusz Oddziału Prewencji KWP w Olsztynie, oddelegowany do Mikołajek na tzw. letni posterunek.

22–23 VIII – WSPol w Szczytnie była gospodarzem Mistrzostw Europy w Pięcioboju Policyjnym, które odbyły się na miejscowym leśnym stadionie. W imprezie, rozgrywanej pod patronatem Europejskiej Unii Sportu Policyjnego, uczestniczyły ekipy z 10 krajów, w klasyfikacji męskiej i kobiecej. Rywalizowano w pięciu konkurencjach: strzelaniu, pływaniu, skoku w dal, pchnięciu kulą oraz biegu przełajowym. Drużynowo zwyciężyły policjantki z Francji, przed Niemkami i Polkami. Wśród mężczyzn najlepsi byli Niemcy i Francuzi, którzy wyprzedzili polską ekipę.

28 VIII – Rada Ministrów przyjęła do realizacji przygotowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji międzyresortowy program poprawy bezpieczeństwa obywateli pod nazwą „Bezpieczna Polska”, formułujący priorytety w działaniach, których realizacja miała się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zaznaczono w nim, że podstawowy cel programu będzie mógł zostać zrealizowany w sytuacji ograniczenia źródeł przestępczości, zwiększenia ochrony ofiar i świadków przestępstw, zaostrzenia kar wymierzanych za popełnienie najgroźniejszych przestępstw oraz rozszerzenia możliwości działania Policji.

JERZY PACIORKOWSKI

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP
Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie.