Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Duże pliki

Jednym z podstawowych narzędzi w komunikacji wewnętrznej jest służbowa poczta elektroniczna. Przesyłane wiadomości mogą także zawierać pliki tekstowe i graficzne o maksymalnej wadze 26 MB. Bywa, że to zbyt mało, gdy trzeba udostępnić większy materiał wideo lub katalog z dużą liczbą zdjęć.

Zdarzają się sytuacje, gdy trzeba przesłać duży plik w innym formacie niż standardowy. Aby nie korzystać z zewnętrznych serwerów, można posłużyć się pamięcią masową typu NAS do przesyłania i przechowywania dużych plików, którą zarządza Wydział Cyberbezpieczeństwa BŁiI KGP. Dla użytkowników Policji są udostępniane dwa zasoby: pliki.policja.gov.pl (dostęp z sieci policyjnej i z zewnętrznych sieci internetowych) oraz nas.policja.gov.pl (dostęp możliwy jedynie z sieci CWI). W obu przypadkach otrzymamy miejsce w chmurze umożliwiające przesyłanie i odbieranie zarówno plików mających duży rozmiar, jak i różne typy rozszerzenia.

Bezpieczeństwo danych

Zgodnie ze stanowiskiem Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP przechowywanie danych służbowych w chmurze publicznej jest niebezpieczne i narażone na utratę. Korzystanie z zasobów utrzymywanych przez Centralny Węzeł Internetowy umożliwia przetrzymywanie dużych plików i zarządzanie nimi, pozwala na wysyłanie ich do wybranych osób przez udostępnianie linków, które można zabezpieczyć hasłem i ustawić czasową regułę ważności. Użytkownik może otrzymywać materiały dużych rozmiarów przez wystawienie żądania pliku, na który wybrana osoba wrzuci odpowiednie dane, lub udostępnić swoje pliki każdemu, komu użytkownik wyśle wiadomość z odnośnikiem. W praktyce sprowadza się to do wygenerowania linku w panelu obsługi plików i przesłania do adresata jako wiadomość. Odbiorca otworzy link i będzie miał możliwość wrzucenia uzgodnionych materiałów lub w kolejnym wygenerowanym linku otrzyma możliwość pobrania dostępnych plików. Zasoby utrzymywane przez CWI, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa CSI, nie są przystosowane do przetwarzania danych osobowych.

Dostęp do zasobów

Aby uzyskać dostęp do zasobów pamięci masowej typu NAS, należy zgłosić taką potrzebę przez portal obsługi zgłoszeń Centralnych Systemów Internetowych (csi.policja.gov.pl) lub znaleźć odnośnik „Portal zgłoszeń CSI” na portalu wewnętrznym. Będąc w panelu obsługi, tworzymy nowe zgłoszenie przez podanie w formularzu swoich danych służbowych i zaznaczenie w temacie pomocy „Dostęp do zasobu NAS – PLIKI”. Klikamy „Utwórz zgłoszenie” i czekamy na wiadomość e-mail z loginem i tymczasowym hasłem. Kolejnym krokiem jest pobranie na użytkowany przez nas smartfon aplikacji „Google Authenticator” i zainstalowanie jej. Gdy odbierzemy wiadomość z loginem i hasłem, musimy otworzyć w przeglądarce adres pliki.policja.gov.pl, by w panelu logowania wpisać otrzymane dane. Po poprawnie wykonanej operacji zostanie wyświetlony kod QR, który trzeba zeskanować otwartą aplikacją „Google Authenticator”, a potem wpisać wygenerowany token do właściwego pola na stronie wyświetlonej w przeglądarce. Za każdym razem, gdy będziemy logować się do zasobów NAS, będziemy musieli mieć telefon przy sobie.

– Gdy przeszłam procedurę pierwszego logowania, doceniłam prostotę użytkowania policyjnej chmury – przyznaje Patrycja Długoń z WPP BKS KGP. – Wystarczy przeciągnąć plik do panelu, puścić i szybko zostaje przesłany. Potem rozwijam menu prawym przyciskiem myszy, wybieram „udostępnij” i wyświetla się link. Wysyłam go do adresata i gotowe.

Przy częstym używaniu policyjnej chmury znacznym ułatwieniem jest zainstalowanie, lokalnie na komputerze, klienta do obsługi plików. Wtedy hasło wpisuje się tylko przy uruchomieniu, a potem można łatwo przeglądać i generować potrzebne linki.

Krzysztof Chrzanowski