Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

W kopalni węgla kamiennego zastrajkowała ok. 800-osobowa grupa górników, domagając się podwyżek zarobków, emerytur i rent. Nowym zjawiskiem okresu wojennego stały się nielegalne radiostacje „Solidarności”, które odzywały się o różnych porach dnia, zakłócając programy oficjalnej tv i radia.

90 lat temu Lipiec 1932

W Warszawie rozpoczął działalność Instytut Kryminologiczny Wolnej Wszechnicy Polskiej, mający charakter naukowy i dydaktyczny. Jego założycielami są trzej wybitni profesorowie, prawnicy i kryminolodzy: Emil Stanisław Rappaport, Adam Ettinger i Janusz Jamontt (kierownik instytutu). Nowy zakład będzie uczelnią wspomagającą uniwersytety w systemie kształcenia podyplomowego. Studia i zajęcia praktyczne będą trwać przez cztery półroczne semestry.

Państwowa Wytwórnia Uzbrojenia rozpoczęła dostarczanie siedmiostrzałowych rewolwerów systemu „Nagant” zamówionych przez KG PP w liczbie 4000 sztuk, jako broń służbowa dla funkcjonariuszy. Jak informuje tygodnik „Na Posterunku”, rewolwery te – całkowicie polskiej produkcji – są wykonywane bardzo precyzyjnie pod dokładną kontrolą specjalistów.

9 VII – Zarządzeniem ministra spraw wewnętrznych płk. dypl. Bronisława Pierackiego w pięciu miastach powiatowych woj. poznańskiego: Jarocinie, Wolsztynie, Rawiczu, Czarnkowie i Międzychodzie utworzono komendy powiatowe Policji Państwowej. Tym samym zarządzeniem siedzibę KP PP pow. wyrzyskiego przeniesiono z Nakła do Wyrzyska.

10 VII – W Sulejowie nad Pilicą (pow. piotrkowski) oddano do użytku nową przystań wioślarską Policyjnego Klubu Sportowego, wyposażoną w sprzęt pływający w postaci jednej łodzi sportowej i trzech kajaków. Mając na względzie rozwój przyjemnego i pożytecznego sportu, Powiatowy Komitet WF policjantów w Piotrkowie zezwolił miejscowym miłośnikom wioślarstwa na korzystanie z ich obiektu i sprzętu – z uznaniem odnotowała gest mundurowych miejscowa prasa.

15 VII – W szkole dla oficerów w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie oficerskiego kursu śledczego, który trwał sześć miesięcy. Uczestniczyło w nim 43 słuchaczy, w tym sześciu starszych przodowników ze świadectwami ukończenia szkoły dla oficerów. Program nauczania obejmował 36 fachowych przedmiotów oraz zajęcia laboratoryjne w Centrali Służby Śledczej. Po przedstawieniu przez komendanta szkoły podinsp. Iżewskiego sprawozdania z kursu komendant główny PP płk Janusz Jagrym-Maleszewski wręczył absolwentom świadectwa w obecności przedstawicieli stołecznej palestry, kadry dydaktycznej oraz kierownictw komendy głównej i warszawskiej PP.

40 LAT TEMU Lipiec 1982

Sytuacja w kraju (z zapisów MSW): 1 VII – W kopalni węgla kamiennego zastrajkowała ok. 800-osobowa grupa górników, domagając się podwyżek zarobków, emerytur i rent. • Nowym zjawiskiem okresu wojennego stały się nielegalne radiostacje „Solidarności”, które odzywały się o różnych porach dnia, zakłócając programy oficjalnej tv i radia. 6 lipca władze aresztowały grupę organizatorów radia „S” w Warszawie z Zofią Romaszewską na czele. 25 lipca zlikwidowano radiostację „S” we Wrocławiu. • 17 VII – Minister spraw wewnętrznych Czesław Kiszczak poinformował, że osobom internowanym wydano 653 paszporty na wyjazd z kraju oraz 1058 członkom ich rodzin. • W Gołdapi zamknięto ośrodek odosobnienia dla kobiet. W czasie jego funkcjonowania więziono w nim prawie 400 opozycjonistek z całego kraju. • 21 VII – Zwolniono z internowania wszystkie kobiety, a 314 osobom udzielono urlopu. • 23 VII – W oficjalnej prasie ukazały się artykuły wyrażające potrzebę reaktywowania związków zawodowych, w tym „robotniczej Solidarności” odseparowanej od, jak to nazywano, związkowej „ekstremy”. • 28 VII – TKK wydało oświadczenie w sprawie deklaracji programowej „5 x NIE”. Wyrażono w nim rozczarowanie niespełnieniem postulatów związku. Wezwano jednocześnie do pokojowych manifestacji 31 sierpnia, w rocznicę Porozumień Gdańskich. Przedstawiono też dokument Społeczeństwo podziemne: Wstępne założenia deklaracji programowej TKK NSZZ „S”, w którym wezwano do tworzenia społeczeństwa podziemnego w różnych sferach aktywności, począwszy od pomocy osobom represjonowanym, a skończywszy na działalności gospodarczej.

W Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych MSW w Łodzi odbyła się krajowa narada inspektorów BHP resortu spraw wewnętrznych, poświęcona ocenie bezpieczeństwa i higieny pracy w codziennym życiu zawodowym funkcjonariuszy i pracowników cywilnych resortu. Przewodniczył jej płk dr hab. Jan Szeliga, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia i Spraw Socjalnych MSW. W trakcie obrad omówiono również zakres i działanie Państwowej Inspekcji Pracy, wypadkowości w trakcie jej wykonywania oraz zasady podwyższania kwot jednorazowych odszkodowań, przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w MO.

20 LAT TEMU Lipiec 2002

11 VII – Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski awansował do stopnia generalnego inspektora Policji, jej komendanta głównego nadinsp. Antoniego Kowalczyka. Na nadinspektorów Policji zostali awansowani inspektorzy: Zbigniew Chwaliński – zastępca komendanta głównego Policji, Ryszard Siewierski – komendant stołeczny Policji oraz trzej komendanci wojewódzcy: z Radomia – insp. Wiesław Stach, z Łodzi – insp. Jacek Staniecki, z Kielc – insp. Andrzej Woźniak.

17 VII – W KGP z kierownictwem polskiej Policji spotkali się posłowie z Poselskiego Zespołu na rzecz Policji. Dyskutowano nad propozycjami zmian w Kodeksie postępowania karnego oraz o założeniach projektu nowej ustawy o Policji. Przedstawiciele polskiego parlamentu zostali zapoznani z policyjnymi propozycjami w tym zakresie oraz ze stanowiskiem kierownictwa Policji w sprawie zmian finansowania potrzeb naszej formacji. Przewodniczący poselskiego zespołu poseł Marian Marczewski zapewnił, że wszystkie propozycje zmian w prawie, które będą upraszczały procedury policyjne i dawały większe możliwości skuteczniejszego zapobiegania przestępczości, znajdą poparcie członków zespołu w pracach komisji sejmowych.

25 VII – Zaczęła funkcjonować baza danych o skradzionych pojazdach, dokumentach i rzeczach, będąca fragmentem tworzonego Krajowego Systemu Informacji Policyjnej (KSIP).

26 VII – Premier Leszek Miller powołał specjalną grupę operacyjną do spraw godzących w bezpieczeństwo finansowe państwa. Jej pierwszym zadaniem było wyjaśnienie tzw. sprawy paliwowej, na której według prasowych spekulacji, odwołujących się do ustaleń CBŚ, Skarb Państwa miał stracić od 1 do 10 miliardów złotych.

27 VII – W Częstochowie został rozegrany II Międzynarodowy Turniej Policji Konnych, którego organizatorami były: miejscowa KMP i Śląski Region IPA. Uczestniczyły w nim reprezentacje Niemiec, Słowacji, KMP z Poznania i Chorzowa, OPP z Rzeszowa i Częstochowy. Jeźdźcy i konie rywalizowali w dwóch konkurencjach: zwykłej jeździe sprawnościowo-czasowej oraz jeździe na posłuszeństwo. Najlepszą drużyną turnieju okazali się gospodarze – KMP w Częstochowie, zdobywając 429 pkt. Druga była reprezentacja z Niemiec – 412 pkt, trzecia zaś KMP w Poznaniu – 408 pkt.

30 VII – Polska zakończyła negocjacje z Unią Europejską dotyczące wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Wśród przyjętych warunków Polska zobowiązała się m.in. wzmocnić szczelność wschodniej granicy, doprowadzić do bardziej skutecznego egzekwowania prawa UE przez sądy i organy ścigania oraz uruchomić do 1 stycznia 2003 r. Krajowy System Informacji Policyjnej (KSIP).

JERZY PACIORKOWSKI

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie.