Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

8 czerwca br. z inicjatywy Biura Prewencji KGP wspólnie z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie została zorganizowana konferencja naukowa pn. Aktywizacja społeczeństw lokalnych na rzecz bezpieczeństwa publicznego – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

To już czwarta konferencja poświęcona problematyce funkcjonowania tego nowatorskiego kanału wymiany informacji między społeczeństwem a Policją. W ciągu sześciu lat funkcjonowania z krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa skorzystało dotychczas prawie trzy miliony użytkowników wskazujących ponad dwa miliony zagrożeń zweryfikowanych przez policjantów.

W konferencji wzięli udział zastępcy komendantów wojewódzkich i komendanta stołecznego Policji właściwi do spraw prewencyjnych, komendanci szkół policyjnych, naczelnicy wydziałów prewencji KWP/KSP, dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji, rzecznicy prasowi komendantów wojewódzkich i komendanta stołecznego Policji, koordynatorzy wojewódzcy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, uczniowie klas mundurowych z LXXVI LO w Warszawie, Zespołu Szkół w Wieliszewie, Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy. Moderatorem konferencji był dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Robert Kumor. Licznie reprezentowane były także świat nauki oraz samorząd terytorialny. Wśród prelegentów znaleźli się również rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji insp. dr Mariusz Ciarka oraz komendant wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta.

Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk w swoim wystąpieniu podkreślił, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to bardzo ważne narzędzie komunikacji ze społeczeństwem, będące kopalnią wiedzy o zagrożeniach mających istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa ludzi. Podsumowania konferencji dokonał zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, który podkreślił rolę świata nauki w działaniach na rzecz rozwoju Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dziękując przedstawicielom samorządu lokalnego, wyraził nadzieję, że wskazane przykłady bardzo dobrej współpracy z Policją będą miały miejsce w pozostałych powiatach i gminach na terenie kraju. Podkreślił również potrzebę realizacji działań, w tym przez rzeczników prasowych komendantów wojewódzkich / stołecznego Policji, na rzecz ciągłej promocji KMZB wszelkimi dostępnymi kanałami wymiany informacji.

Biuro Prewencji KGP / oprac. AKK

zdj. Piotr Maciejczak