Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

ZUS z Policją w Małopolsce

15 grudnia 2021 r. w Muzeum Lotnictwa w Krakowie została podpisana deklaracja o współpracy w ramach projektu „Wielopokoleniowa Edukacja Małopolan”, skierowana do emerytów i rencistów, pn. „Jesteśmy świadomi, jesteśmy bezpieczni!”. Swój udział zadeklarowali przedstawiciele policji małopolskiej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Krakowie oraz Radio Kraków S.A.

Wspólne działania policji małopolskiej oraz województwa małopolskiego w kierunku poprawy bezpieczeństwa starszych osób były już wielokrotnie podejmowane. Tym razem do współpracy został zaproszony Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który okazał się kluczowym partnerem w osiągnięciu celu, jakim są edukacja seniorów i ostrzeganie przed oszustami. Akcja będzie również wspierana przez partnera medialnego – Radio Kraków, które na swojej antenie prowadzi aktywną kampanię medialną w zakresie bezpieczeństwa osób starszych.

To kolejna wielka akcja profilaktyczna skierowana do seniorów i realizowana w ramach projektu „Wielopokoleniowa Edukacja Małopolan”. Partnerzy projektu podjęli współpracę, aby zadbać o bezpieczeństwo małopolskich seniorów i 15 grudnia 2021 r. w Muzeum Lotnictwa w Krakowie została podpisana deklaracja o współpracy przez I zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Roberta Strzeleckiego, marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego, członkinię zarządu województwa małopolskiego Martę Malec-Lech, dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie dr. Marcina Kopcia oraz prezesa zarządu, redaktora naczelnego Radia Kraków Mariusza Bartkowicza.

Projekt zakłada przygotowanie materiału informacyjno-edukacyjnego (ulotki), która następnie zostanie dostarczona wraz z rocznym rozliczeniem PIT-u do emerytów i rencistów z województwa małopolskiego. Blisko 900 tys. świadczeniobiorców otrzyma korespondencję wraz z deklaracją podatkową. Ulotkę dostaną każdy emeryt i rencista, osoby będące bardziej narażone na działanie przestępców, samotne – często nieaktywne społecznie, do których dotarcie jest niezwykle trudne ze względu na epidemię SARS-CoV-2 i związane z nią ograniczenia. Działania te wpisują się w politykę senioralną realizowaną na terenie województwa małopolskiego, prowadzoną przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Jest to kontynuacja wcześniejszych działań podejmowanych przez małopolskich stróżów prawa we współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi. Na tegoroczne Dzień Babci i Dzień Dziadka została przygotowana kartka edukacyjna mająca ostrzegać przed oszustami. Laurka została tak zaprojektowana, aby dzieci mogły ją pokolorować lub napisać własne życzenia, z drugiej zaś strony dziadkowie odnaleźli wiersz edukacyjny, który w zabawny, literacki sposób przypominał o tym, jak nie stać się ofiarą oszustwa. W 2021 r. 80 tys. kartek tego typu zostało przekazanych do ponad tysiąca przedszkoli z województwa małopolskiego. Dzieci ozdobiły je i przekazały swoim babciom i dziadkom. Na ten rok przygotowano 200 tys. kartek.

Działania urzędu marszałkowskiego i policji małopolskiej pozwoliły na przygotowanie w ub.r. akcji w punktach szczepień, do których trafiło m.in. 1000 plakatów „Seniorze, nie daj się oszukać”. W materiałach, które trafiły do starszych osób, zostały przedstawione przykłady najczęstszych oszustw dokonywanych wobec seniorów, a także zalecenia, jak należy się zachować, aby nie dać się oszukać. Nie zapomniano również o działkowcach. Partnerzy przygotowali 1000 plakatów, które przekazano do 239 ogrodów działkowych na terenie województwa małopolskiego. Dodatkowe informacje przesłano za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich działkowców.

W listopadzie 2021 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie członek zarządu województwa małopolskiego Marta Malec-Lech przekazała na ręce insp. Piotra Morajki, zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie, w ramach projektu „Bezpieczny Senior”, materiały profilaktyczne poświęcone bezpieczeństwu starszych osób. To kolejna odsłona rozpoczętego w 2020 r. projektu, który jest realizowany przez policję małopolską wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Przygotowano 36 tys. sztuk materiałów profilaktycznych wraz z notatnikiem zawierającym krótką treść edukacyjną. Materiały otrzymane przez policję małopolską zostały przekazane przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie do wszystkich powiatów Małopolski. Następnie policjanci z poszczególnych komend miejskich i powiatowych, zajmujący się profilaktyką społeczną, przekazują je seniorom w całym województwie.

KWP w Krakowie / oprac. PM