Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Izba pamięci we Wrocławiu

14 stycznia 2022 r. odbyło się we Wrocławiu uroczyste spotkanie wieńczące prace nad utworzeniem Izby Pamięci KWP we Wrocławiu im. nadkom. PP Piotra Jurczaka. Izba powstała na polecenie komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusza Wesołowskiego jako miejsce kultywowania pamięci o Policji Państwowej.

Od samego początku jej twórcom przyświecała idea, aby miejsce to łączyło w sobie walor symboliczny z misją edukacyjną służącą propagowaniu wiedzy o historii Policji wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Na mocy porozumienia podpisanego między komendantem wojewódzkim Policji we Wrocławiu a dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu projekt aranżacji wnętrza oraz materiały edukacyjne zostały przygotowane i wykonane we współpracy z Biurem Edukacji Narodowej Oddziału IPN we Wrocławiu.

W pomieszczeniu znajduje się wystawa stała opowiadająca o historii powstania i funkcjonowania Policji Państwowej oraz o zagładzie funkcjonariuszy tej formacji podczas II wojny światowej. Wystawa ma formę barwnych plansz, podwieszonych pod sufitem na specjalnie przygotowanej konstrukcji, pozwalającej na ich modyfikacje z myślą o planowanych projektach edukacyjnych. Izba Pamięci wyposażona jest w wiele rozwiązań technicznych pozwalających na ciekawe w swej formie propagowanie wiedzy o historii Policji.

Wystawa jest oparta na licznych, oryginalnych dokumentach, fotografiach oraz artefaktach przekazanych  przez Hannę Gucwińską – wybitną wrocławiankę, córkę nadkom. PP Piotra Jurczaka (patron izby był bohaterem artykułu „Munduru nie zdejmę” opublikowanego na łamach „Gazety Policyjnej” w maju 2021 r.).
Prace nad utworzeniem izby były prowadzone w ścisłej kooperacji z Oddziałem we Wrocławiu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. zs. w Katowicach, w szczególności z przewodniczącą Alicją Kluz oraz koordynatorem Piotrem Kacprzyńskim, którzy od dekad stoją na straży pamięci o swoich przodkach.

Z uwagi na panującą pandemię wirusa SARS-CoV-2 uroczyste spotkanie odbyło się w bardzo wąskim gronie i z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych. Podczas uroczystości odczytano okolicznościowy list skierowany do komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka. Przemówienia wygłosili m.in. dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji podinsp. Krzysztof Musielak, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. zs. w Katowicach Teresa Bracka, komendant wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski oraz koordynator Oddziału we Wrocławiu OSRP 1939 r. zs. w Katowicach Piotr Kacprzyński.

Arkadiusz Majcherek, Kamila Skłodowska, Tomasz Wolniaczyk
KWP we Wrocławiu