Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowy zastępca Komendanta Głównego Policji

25 maja br. minister Mariusz Kamiński powołał insp. Romana Kustera na zastępcę Komendanta Głównego Policji.

Akty powołania odebrali również: nadinsp. Michał Ledzion – na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz insp. Waldemar Wołowiec – na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

Insp. Roman Kuster ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu. W szeregi Policji wstąpił w 1991 r. Zajmował stanowiska m.in.: komendanta miejskiego w Poznaniu i pierwszego zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Od 2020 r. był komendantem wojewódzkim Policji w Krakowie. Insp. Roman Kuster zastąpił na stanowisku nadinsp. Tomasza Szymańskiego, który przechodzi na emeryturę.

Nadinsp. Michał Ledzion służbę w Policji rozpoczął w 1990 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Był związany także z pionem kryminalnym i prewencyjnym. Pełnił m.in. funkcję dowódcy oddziału prewencji Policji w Łodzi. Był również pierwszym zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu. Od 2020 r. zajmował stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

Insp. Waldemar Wołowiec jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Egzamin oficerski złożył w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Służbę w Policji pełni od 1990 r., m.in. służył w strukturach Komendy Stołecznej Policji i Komendy Głównej Policji. Od 2018 r. był dyrektorem Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji.

MSWiA/oprac. AKK

zdjęcie MSWiA