Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Uroczystość w skansenie

20 maja w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni odbyła się uroczystość nagrodzenia laureatów Konkursu historycznego wiedzy o Policji, zorganizowanego przez KWP w Kielcach i Świętokrzyskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Kielcach we współpracy z KGP.

Patronat nad konkursem objęli Wojewoda Świętokrzyski i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Policja garnizonu świętokrzyskiego potrafi dbać o swoją tożsamość i korzenie. Przypomnijmy, że KWP w Kielcach swojego patrona wybrała prawie 30 lat przed akcją nadawania ich poszczególnym garnizonom w związku z setnym jubileuszem powołania Policji Państwowej, obchodzonym w 2019 r. Świętokrzyscy policjanci zrobili to samorzutnie w 1991 r., za patrona obierając aspiranta Policji Państwowej (przed wojną był to pierwszy stopień oficerski) Jana Piwnika, cichociemnego i legendarnego dowódcę Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”. Taki patron zobowiązuje.

Od kilku lat w garnizonie świętokrzyskim odbywa się konkurs wiedzy o Policji, zarówno tej współczesnej, jak i przedwojennej. Pandemia pokrzyżowała plany organizatorów i czwarta edycja sprawdzianu, zaplanowana na 2020 r., nie odbyła się. Ale już konkurs A.D. 2021 r. odbył się w formule online. Jak zwykle mogli do niego przystąpić funkcjonariusze i pracownicy Policji i, w osobnej klasyfikacji, uczniowie szkół średnich, ze szczególnym uwzględnieniem klas mundurowych. Na rozwiązanie testu było 50 minut, a kilkadziesiąt pytań, tak otwartych, jak i z kafeterią odpowiedzi, dotyczyło: historii kobiet w Policji, dziejów formacji w latach 1919–1945 oraz ceremoniału policyjnego. Test odbył się 20 kwietnia, a uroczyste wyróżnienie laureatów – 20 maja.

Wśród funkcjonariuszy i pracowników Policji pierwsze miejsce zajęła . asp. Monika Cichy z KPP w Kazimierzy Wielkiej, drugie – sierż. szt. Paweł Kusiak z KPP w Starachowicach, a trzecie – st. asp. Grzegorz Kazuń z KP I w Kielcach. Specjalne wyróżnienia przyznano także st. sierż. Krzysztofowi Srokoszowi z KPP we Włoszczowie i sierż. szt. Andrzejowi Pawłowskiemu z KP IV w Kielcach. Wśród uczniów pierwsze 3 miejsca zajęli reprezentanci kolejno: III LO we Włoszczowie, II LO w Starachowicach i Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej.

Tego dnia, oprócz wyróżnienia zwycięzców historycznego konkursu, w skansenie odbyła się także ceremonia wręczenia policjantom i pracownikom Policji Medali za Długoletnią Służbę, nadanych przez Prezydenta RP. W podwójnej uroczystości uczestniczyli m.in.: wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, komendant wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Jarosław Kaleta, prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Kielcach Grażyna Szkonter, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Tadeusz Sikora oraz kadra kierownicza świętokrzyskiej Policji.

Po ceremonii można było zwiedzić wystawę „Policja w stylu retro”, stworzoną kilka lat temu przez Agnieszkę Włodarczyk-Mazurek, ówczesnego zastępcę kierownika działu etnografii tutejszego skansenu. Na ekspozycję składają się oryginalne sprzęty z okresu międzywojennego, m.in. policyjny rower, prycza i pieczątki oraz fotografie funkcjonariuszy i fotokopie dokumentów. Odtworzone są sala obsługi interesantów i cela dla zatrzymanych. Rok temu kierownik Działu Badań Etnograficznych Parku Etnograficznego w Tokarni Krzysztof Karbownik zakończył prace nad uzupełnieniem wystawy i jej nową aranżacją. Pojawił się pokój komendanta z wyposażeniem, wzbogacono wyposażenie sali obsługi interesantów, a także wydzielono dla nich poczekalnię. Zbiór plansz, które uzupełniają odtworzone wnętrza, został powiększony o historię policji kobiecej. Niestety, pandemia nie pozwoliła na zaprezentowanie wzbogaconej ekspozycji szerokiemu gronu odbiorców. Teraz po poluzowaniu obostrzeń staje się to możliwe. W przyszłości, przy trzecim etapie rozbudowy skansenu w podkieleckiej Tokarni, planowane jest stworzenie kompleksowej ekspozycji przybliżającej służbę policjantów II RP w małomiasteczkowym środowisku.

PAWEŁ OSTASZEWSKI

zdjęcie Damian Janus