Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Kontrola dokumentów a bezpieczeństwo

Stwierdzenie faktycznej zgodności cech osobowościowych człowieka z jego wizerunkiem, personaliami i danymi zawartymi w dokumencie lub autoryzowanej bazie danych to istota ustalenia tożsamości. Jednak żaden dokument i baza nie spełnią swej roli, jeżeli funkcjonariusz nie sprawdzi, czy danym dokumentem lub informacjami posługuje się osoba uprawniona.

Przygotowanie do skutecznego procesu weryfikacji tożsamości w obliczu zagrożeń związanych z nielegalnym wykorzystywaniem dokumentów ma istotny wymiar europejski, stanowiąc niezbędny element zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na wielu płaszczyznach.

Dlatego 22 i 23 kwietnia br. Komenda Stołeczna Policji zorganizowała ekspercką konferencję, która ze względu na sytuację epidemiczną została zrealizowana w trybie telekonferencji. W gościnnych progach Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji przez 2 dni funkcjonowało centrum konferencyjne umożliwiające udział ponad 150 prelegentom i uczestnikom. Gospodarzem spotkania był nadinsp. Paweł Dzierżak, komendant stołeczny Policji, zaś gościem honorowym – nadinsp. Paweł Dobrodziej, zastępca Komendanta Głównego Policji. Udział wzięli także dyrektorzy departamentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także Frank Arne Sandsund, przedstawiciel Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli i Anniken Kleven-Gasser, radca Ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie.

Konferencja miała wymiar międzynarodowy, wzięli w niej udział przedstawiciele służb policyjnych i granicznych z Czech, Cypru, Estonii, Holandii, Słowacji, Węgier i Turcji oraz uczestnicy reprezentujący Policję, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową, Inspekcję Transportu Drogowego, Służbę Ochrony Państwa, Akademię Sztuki Wojennej i wyższe uczelnie. Wystąpienie inaugurujące wygłosiła Małgorzata Zdrojewska, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich MSWiA, zaś przedstawiciele KPRM przedstawili referaty dotyczące roli Systemu Rejestrów Państwowych w zapobieganiu kradzieżom tożsamości oraz nowych rozwiązań dostępnych w publicznej aplikacji mobilnej mObywatel. W trakcie paneli przedstawiono także wystąpienia dotyczące zagadnień prowadzenia szkoleń z zakresu weryfikacji autentyczności i bezpieczeństwa dokumentów. Drugi dzień spotkania został poświęcony problematyce prawnej, historii dokumentów tożsamości i praktycznym aspektom kontroli dokumentów oraz weryfikacji tożsamości. Materiały pokonferencyjne zostały opracowane po polsku oraz angielsku i udostępnione na stronach Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji.

Liderem projektu „Dokumenty – bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 jest Komenda Stołeczna Policji, w partnerstwie z norweskim Nasjonalt ID-senter oraz Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. Przedsięwzięcie realizowane jest ze wsparciem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych oraz Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych. Całkowita wartość projektu wynosi 3 332 670 zł, a przedsięwzięcie jest realizowane od kwietnia 2020 r. do listopada 2021 r. W jego ramach dokonano zakupu sprzętu dla Laboratorium Kryminalistycznego KSP – m.in. wysokospecjalistycznego zestawu do badań dokumentów z osprzętem oraz zestawu mobilnego, mikroskopu 3D, a także 100 testerów – mikroskopów z kamerą dla trenerów planowanych warsztatów oraz wzorców zabezpieczeń i sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia spotkań warsztatowych w trybie hybrydowym. Ponadto absolwenci szkolenia kaskadowego zostaną wyposażeni w 10 000 przenośnych testerów dokumentów do wykorzystania w codziennej służbie. Dzięki projektowi będzie możliwe przygotowanie funkcjonariuszy z całej Polski do realizacji kontroli dokumentów zgodnie z wymogami ustawy o dokumentach publicznych.

insp. Sławomir Cisowski

naczelnik Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP

zdjęcie podinsp. dr Łukasz Świerczewski