Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

"W jednostkach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych całego kraju trwają dyskusje i rozmowy konsultacyjne na temat powołania społecznego przedstawicielstwa funkcjonariuszy. Rolę tę miałyby odgrywać rady milicyjne, które strzegłyby praw milicjantów w związku z wykonywanymi przez nich zadaniami w zakresie ochrony ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego"

90 LAT TEMU

maj 1931

1 V – Komendant główny PP płk Janusz Maleszewski wraz z komendantem PP m.st. Warszawy insp. Edmundem Czyniowskim oraz naczelnikiem Wydziału Bezpieczeństwa Komisariatu Rządu Mieczysławem Lissowskim odwiedzili w Szpitalu Praskim pw. Przemienienia Pańskiego post. Kazimierza Chmielewskiego, postrzelonego w nogę podczas demonstracji grupy komunistów w centrum stolicy. Komendant główny PP udzielił rannemu policjantowi pochwały oraz nagrody pieniężnej. Przyznał również zapomogi pieniężne 45 innym funkcjonariuszom PP, którzy doznali fizycznych obrażeń, strzegąc porządku publicznego na ulicach Warszawy.

3 V – W dniu święta narodowego Warszawa przybrała uroczysty wygląd. Na udekorowanych balkonach domów i wystawach sklepowych rozwieszono godła Państwa oraz pięknie przybrane portrety Pana Prezydenta Rzeczypospolitej

i Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego – pisał tygodnik „Na Posterunku”. O godz. 10.00 ks. kardynał Aleksander Kakowski w otoczeniu licznego kleru odprawił uroczystą mszę świętą w katedrze św. Jana. Uczestniczyli w niej przedstawiciele rządu, sejmu i senatu, korpus dyplomatyczny, generalicja, liczni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz delegacje różnych stowarzyszeń i organizacji społecznych z pocztami sztandarowymi.

Tuż przed godz. 11.00 na placu Marszałka Piłsudskiego oddziały wojskowe wszystkich rodzajów broni oraz oddziały Policji Państwowej ustawiły się w sześciu rzutach frontem do pomnika księcia Józefa Poniatowskiego. Przed pomnikiem ustawiono specjalną trybunę dla członków rządu RP, przedstawicieli sejmu i senatu, hierarchów Kościoła, ambasadorów, generalicji. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego i marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentował na uroczystości wiceminister spraw wojskowych gen. Daniel Konarzewski, który przyjął defiladę oddziałów wojskowych wszystkich rodzajów broni, a także Straży Granicznej i Policji Państwowej. Gazety podkreślały świetną prezencję funkcjonariuszy zarówno z oddziałów konnych, motocyklowych, jak i pieszych.

5 V – W gmachu KG PP chargé d’affaires królewskiej ambasady włoskiej Petrucci udekorował komendanta głównego PP płk. Janusza Maleszewskiego odznaką Krzyża komandorskiego Orderu św. Maurycego i Łazarza (Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro), wysokim odznaczeniem włoskim, ustanowionym w 1572 r. przez zakon rycerski księcia Emanuela Filiberta dla uczczenia zjednoczenia sabaudzkiego Zakonu św. Maurycego z włoskimi zakonnikami św. Łazarza. Kawalerami tego orderu w międzywojennej Polsce byli m.in.: Józef Piłsudski, Jan Paderewski i Józef Beck.

40 LAT TEMU

maj 1981

W jednostkach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych całego kraju trwają dyskusje i rozmowy konsultacyjne na temat powołania społecznego przedstawicielstwa funkcjonariuszy. Rolę tę miałyby odgrywać rady milicyjne, które strzegłyby praw milicjantów w związku z wykonywanymi przez nich zadaniami w zakresie ochrony ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także byłyby rzecznikiem ochrony interesów swojego środowiska w sytuacjach dotyczących warunków służby, spraw socjalno-bytowych oraz kulturalnych. Rady milicyjne powołane zostałyby wszędzie tam, gdzie życzenie takie wyrazi większość stanu osobowego jednostki. Ich przewodniczący będą „z urzędu” reprezentować je w kontaktach z kierownikiem jednostki oraz organizacjami w niej działającymi.

7 V – Zamach na posterunek MO. Około godz. 15.00 na stacji PKP w Otwocku koło Warszawy doszło do chuligańskich wybryków, które wywołali dwaj agresywni, będący pod wpływem alkoholu, młodzi mężczyźni: 26-letni Włodzimierz M., karany już za chuligaństwo i znieważanie funkcjonariuszy MO, oraz 19-letni Sławomir G., również żyjący na bakier z prawem. W pijanym widzie rzucali kamieniami w okna posterunku kolejowego MO, wybijając w nim szyby. Niestety, przy aplauzie gęstniejącego z minuty na minutę tłumu gapiów.

Kiedy wreszcie udało się ujarzmić agresorów i wprowadzić ich do środka budynku, ci wcale nie zamierzali się uspokoić. Próbowali dalej demolować posterunek, wykrzykując wulgaryzmy, oraz podburzać gapiów wzywaniem pomocy za rzekome „katowanie”. Rozjuszony tłum także nie chciał się rozejść. Prowokacyjnymi okrzykami domagano się wypuszczenia „pobitych”. Posypały się kamienie. Na miejsce wysłano posiłki z KM MO, zjawili się przedstawiciele władz miasta, Tymczasowego Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” w Otwocku, a nawet miejscowy proboszcz. Próby uspokojenia agresywnego tłumu, który rozrósł się do kilkuset osób, nie przynosiły skutku.

Około godz. 17.00 budynek posterunku został podpalony przez nieznanych sprawców. Ogień ugasiła miejscowa straż pożarna, która z trudem przebiła się na miejsce. Po dwóch godzinach płomienie ponownie pojawiły się w budynku. Tym razem strażakom nie udało się podjąć akcji gaśniczej, nie zostali dopuszczeni przez tłum. Posterunek kolejowy MO w Otwocku spłonął wewnątrz doszczętnie. Przed północą grupa wyrostków dopełniła aktu zniszczenia, rozbijając część ocalałych murów.

Skutkom tego „pospolitego ruszenia” nie zapobiegła ani prokuratorska decyzja o uchyleniu aresztu inicjatorom otwockich wydarzeń (spełniona na żądanie tłumu), ani prośby przedstawicieli władz miasta i działaczy „Solidarności”, ani nawet wstawiennictwo proboszcza.

20 LAT TEMU

maj 2001

8 V – Rada Ministrów przyjęła program poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Założono w nim podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do ograniczenia prędkości na terenie zabudowanym do 50 km/h, a także wyposażenie Policji w automatyczne radary. Zdaniem ekspertów efektem przyjętego programu powinno być zmniejszenie w ciągu 10 lat liczby wypadków śmiertelnych na drogach z 6 tys. do 4 tys. rocznie.

14 V – Dwaj toruńscy policjanci: asp. Andrzej Kołtun oraz pośmiertnie sierż. Piotr Dulkiewicz zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Krzyżami Kawalerskimi OOP oraz Medalami za Ofiarność i Odwagę w ratowaniu życia ludzkiego. Do tragicznego zdarzenia doszło 14 maja, kiedy policjanci pospieszyli na pomoc tonącemu w Wiśle mężczyźnie. Nie udało się go uratować. Utonął również 24-letni Piotr Dulkiewicz, aplikant Kompanii Patrolowo-Interwencyjnej KMP w Toruniu.

14 V – Przebywający w Polsce z wizytą minister spraw wewnętrznych Królestwa Belgii Antoine Duquesne, w towarzystwie ministra SWiA Marka Biernackiego zwiedził Stanowisko Wspomagania i Dowodzenia KSP, przygotowywane do oddania w lipcu. Zapoznał się także z zasadami jego funkcjonowania, a faktyczne możliwości przetestowano na terminalu komputerowym zamontowanym na jednym z 300 kupionych dla potrzeb SWD radiowozów: fordów focusów i skód octavii. Test wypadł bardzo dobrze.

28 V – Minister sprawiedliwości Lech Kaczyński oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marek Biernacki dokonali symbolicznego uruchomienia systemu automatycznego rozsyłania informacji o więźniach korzystających z przepustek. Został on opracowany przez specjalistów Biura Łączności i Informatyki KGP oraz CBŚ w celu informowania Policji o skazanych ubiegających się o przerwę w odbywaniu kary. W 2000 r. z tego przywileju skorzystało ok. 87 tys. osób, z których 856 nie wróciło do zakładów karnych w ustalonym terminie.

JERZY PACIORKOWSKI

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie.