Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Pierwszy taki jubileusz

Dziesięć lat temu, 1 kwietnia 2011 roku, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP zostało przekształcone w instytut badawczy o nazwie Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Z okazji jubileuszu 21 kwietnia br. odbyła się wideokonferencja inaugurująca obchody 10-lecia funkcjonowania CLKP jako instytutu badawczego. Wydarzenie zostało objęte patronatem Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Jarosława Szymczyka.

wysoka ocena

Podczas uroczystej wideokonferencji obecni byli Renata Leoniak, zastępca dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA, nadinsp. Paweł Dobrodziej, zastępca Komendanta Głównego Policji, prof. dr hab. Ewa Joanna Bulska, przewodnicząca Rady Naukowej CLKP, insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, dyrektor CLKP, zastępcy dyrektora CLKP – insp. dr n. med. Adam Frankowski i insp. dr Krzysztof Borkowski oraz kierownicy zakładów CLKP. W wideokonferencji uczestniczyli komendanci wojewódzcy Policji, komendanci szkół policyjnych, CBŚP i BSWP oraz naczelnicy laboratoriów kryminalistycznych z całego kraju.

Po przywitaniu wszystkich uczestników przez dyrektora CLKP insp. dr. n. med. Radosława Juźwiaka głos zabrał zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej:

– Dołączenie CLKP do instytutów badawczych otworzyło ogromne perspektywy i nieosiągalne wcześniej możliwości. Jesteście bardzo wysoko oceniani i za tę ocenę należą się podziękowania dla funkcjonariuszy i pracowników CLKP, na czele z dyrektorem i zastępcami. (…) Za nami wiele sukcesów, za które dziękuję, ale ta wytężona praca nie może zwalniać, musi być cały czas na jak najwyższym poziomie. (…) Rozpoczynamy budowę nowej siedziby centralnego laboratorium – to też ogromne wyzwanie. Mam pełne zaufanie do kierownictwa CLKP i dziękuję za te dotychczasowe dokonania.

Pierwsza dekada

Podsumowując pierwsze 10-lecie funkcjonowania CLKP jako instytutu badawczego, insp. dr Radosław Juźwiak wspomniał o dużym zaangażowaniu pracowników i funkcjonariuszy CLKP na początku jego tworzenia. Obecnie w CLKP służy 103 funkcjonariuszy oraz 124 pracowników cywilnych.

Z kolei insp. dr Adam Frankowski przedstawił kilka wybranych aspektów zainicjowanych przez CLKP, a mających wpływ na funkcjonowanie kryminalistyki nie tylko w formacji policyjnej, ale również instytutach pozaresortowych oraz dla całego społeczeństwa. Bardzo istotnym wydarzeniem była praca nad zmianami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Kluczową zmianą zaproponowaną przez zespół było wprowadzenie nowych definicji środka odurzającego, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w związku z pojawiającymi się na rynku „dopalaczami”.

Powstały również nowe rozwiązania dotyczące techniki kryminalistycznej. Powołany został zespół DVI. A uruchomienie szybkich badań na SARS-CoV-2 na początku pandemii przez Zakład Biologii CLKP pozwoliło na wznowienie kursów podstawowych i szkoleń oficerskich dla policjantów oraz zahamowanie rozprzestrzeniania się ognisk wirusa na poziomie jednostek Policji.

Kierownicy poszczególnych zakładów CLKP omówili dotychczasowe osiągnięcia, a także realizowane projekty.

Większość zakładów CLKP pracuje równolegle nad rozbudowanym projektem Biometria, dotyczącym opracowania narzędzia informatycznego przetwarzającego w sposób kompleksowy i automatyczny dane zgromadzone w biometrycznych zbiorach kryminalistycznych, tj. bazy daktyloskopijne, baza DNA, baza wizerunku twarzy. W ramach tego projektu powstanie system informatyczny wyposażony w stanowisko do pobierania danych biometrycznych oraz stanowisko do digitalizacji danych daktyloskopijnych.

Insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, zamykając uroczystą wideokonferencję, przypomniał misję Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego i zadeklarował: – Chcemy wszystkich zapewnić, że będziemy dążyć do jeszcze większego rozwoju. Otwiera się kolejny etap naszej historii i gwarantujemy, że przez następne 10 lat włożymy w swoją pracę jeszcze więcej siły, zapału i serca.

IZABELA PAJDAŁA