Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

#szczepimysię

W szpitalu tymczasowym na PGE Narodowym 24 marca bieżącego roku zainaugurowano proces szczepień służb mundurowych. Funkcjonariusze reprezentujący Policję, Państwową Straż Pożarną, Służbę Ochrony Państwa, Straż Graniczną oraz Służbę Więzienną przyjęli pierwsze dawki szczepionek. Wśród nich byli również komendanci poszczególnych służb podległych MSWiA oraz zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej.

Każdego dnia dbają o bezpieczeństwo obywateli. Od ponad roku są na pierwszej linii tej trudnej walki z pandemią koronawirusa. Służby mundurowe każdego dnia wypełniają zadania na rzecz ograniczenia rozwoju pandemii w Polsce – powiedział wiceminister Błażej Poboży, odpowiedzialny za służbę zdrowia MSWiA. Jak dodał, proces szczepień funkcjonariuszy służb mundurowych rozpoczyna się tydzień przed planowanym terminem.

Podczas konferencji pierwsze dawki szczepionek przyjęli: gen. insp. Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, nadbryg. Andrzej Bartkowiak – komendant główny PSP, major SOP Paweł Olszewski – komendant Służby Ochrony Państwa, gen. bryg. SG Jacek Bajger – zastępca komendanta głównego Straży Granicznej oraz gen. Andrzej Leńczuk – zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej.

– Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że szczepienia to jedyna droga powrotu do normalności. Dlatego też gorąco zachęcam moje koleżanki i moich kolegów, aby włączyć się do procesu szczepień – powiedział Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Policja to najliczniejsza służba podległa MSWiA, dlatego też zlecono jej koordynację procesu szczepienia wszystkich służb mundurowych.

W szpitalu tymczasowym na PGE Narodowym zaszczepieni zostali również pierwsi funkcjonariusze poszczególnych służb podległych MSWiA oraz Służby Więziennej: policjanci – sierż. Paulina Zielińska i . asp. Andrzej Brodowski, strażacy – kpt. Łukasz Faralisz oraz bryg. Sławomir Sierpatowski, por. SOP Izabela Nowogórska oraz st. chor. SOP Wiesław Beczek, plut. SG Angelika Jabłońska oraz st. sierż. SG Damian Wójciak oraz podpor. SW Agnieszka Tracz i st. kpr. SW Mateusz Bronk. Szczepień dokonywali prof. Waldemar Wierzba – dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA oraz dr n. med. Artur Zaczyński – zastępca dyrektora CSK MSWiA ds. medycznych.

Kolejni funkcjonariusze są już systematycznie szczepieni na terenie całego kraju – po tygodniu osiągnięto liczbę 16 tysięcy.

– Proces szczepień funkcjonariuszy służb mundurowych będzie się odbywał w szpitalach węzłowych i łącznie w 133 punktach szczepień. Większość z nich to placówki służby zdrowia MSWiA – podkreślił wiceminister Błażej Poboży. Zaszczepieni zostaną także m.in. członkowie ochotniczych straży pożarnych oraz ratownicy górscy i wodni, wykonujący działania ratownicze.

PM/na podstawie MSWiA

zdjęcie A.Mitura / MSWiA