Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

policyjne kalendarium

Interesującą informację na temat frekwencji w nowo otwartym Muzeum Policyjnym w Warszawie zamieścił w swoim marcowym numerze tygodnik „Na Posterunku”. W pierwszym kwartale funkcjonowania tej placówki (od 19 grudnia 1930 r. do 19 marca 1931 r.) odwiedziło ją już ponad 2400 osób, w tym 13 wycieczek zbiorowych z różnych rejonów kraju. Stołeczna prasa, chwaląc ideę organizacji muzeum, podkreśla jego funkcję edukacyjną oraz wyjątkowo ciekawe zbiory.

90 LAT TEMU Marzec 1931

7 III – Komendant główny PP płk Janusz Jagrym-Maleszewski rozkazem nr 525 zatwierdził do użytku instrukcję o użyciu rewolwerów gazowych i świec, których działanie jest wybitnie łzawiące i drażniące, przy jednoczesnej nieszkodliwości dla całego organizmu. Stanowi ona uzupełnienie analogicznego dokumentu – instrukcji o użyciu granatów gazowych i masek przeciwgazowych w służbie Policji Państwowej (rozkaz nr 482 Komendanta Głównego Policji Państwowej z 16 maja 1930 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji o użyciu broni chemicznej w służbie Policji Państwowej”).

9–11 III – W związku z wprowadzeniem w wyposażenie Policji Państwowej broni chemicznej (rozkaz nr 525 Komendanta Głównego Policji Państwowej z 7 marca 1931 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji o użyciu broni chemicznej” w Policji Państwowej) i samochodów pancernych (rozkaz nr 531 Komendanta Głównego Policji Państwowej z 7 kwietnia 1931 r. w sprawie użycia i wyposażenia samochodów pancernych i pościgowych), w Forcie Wola w Warszawie zorganizowano ich prezentację połączoną z instruktażem ich wykorzystania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku. Współorganizatorami pokazu, przygotowanego specjalnie dla kadry kierowniczej Korpusu Policji z całego kraju, byli: Komenda Główna PP, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Instytut Gazowy oraz Państwowy Instytut Meteorologiczny. Prezentacji sprzętu towarzyszyły wykłady teoretyczne z zakresu historii i taktyki walki gazowej, meteorologii, chemii gazów stosowanych przez policje zachodnie, obrony i ratownictwa. Na ćwiczenia praktyczne złożyły się: strzelanie z pistoletów gazowych, rzucanie granatów, użycie świec łzawiących oraz wykorzystanie samochodów pancernych z uwzględnieniem taktyki i szyków, stosowanych do rozproszenia tłumów.

19 III – W Komisariacie Rządu m.st. Warszawy wojewoda Władysław Jaroszewicz udekorował kilkudziesięcioosobową grupę stołecznych oficerów i szeregowych PP Krzyżami Zasługi za ofiarną służbę i osiągane wyniki. Wśród odznaczonych znaleźli się m.in.: podinsp. Szopa – komendant Rezerwy Konnej PP; podinsp. Antoni Sitkowski – naczelnik Urzędu Śledczego oraz komisarze: Gałczyński Lucjan, Przygoda Leon Mieczysław, Komar Henryk, Lewandowski Józef, Sielski Aleksander Konstanty, Szempliński Mieczysław Stanisław i inni.

21 III – Sejm uchwalił ustawę o ograniczeniach w sprzedaży, podawaniu i spożyciu napojów alkoholowych (przeciwalkoholową). W ramach współdziałania w wykonaniu jej zapisów minister spraw wewnętrznych zobowiązany został – w porozumieniu z właściwymi ministrami – do powołania organów władz samorządowych, jak również organizacji społecznych, mających na celu walkę z alkoholizmem, zrzeszeń oświatowych i spółdzielczych (Dz. U. Nr 51, poz. 423).

40 LAT TEMU Marzec 1981

W Urzędzie Rady Ministrów odbyła się debata poświęcona rządowemu programowi doraźnych i długofalowych przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia i likwidacji zjawiska alkoholizmu w Polsce. Uczestniczyli w niej przedstawiciele resortów zdrowia i opieki społecznej, sprawiedliwości, przemysłu spożywczego i skupu, Komendy Głównej MO oraz Społecznego Komitetu do Walki z Alkoholizmem. Biorący udział w konferencji wicepremier Jerzy Ozdowski zapowiedział reaktywowanie Stałej Komisji RM ds. Walki z Alkoholizmem oraz wprowadzenie wielu restrykcji, m.in.: zakazu podawania i spożywania alkoholu w miejscu i w czasie pracy we wszystkich zakładach, urzędach i instytucjach; ograniczenie sieci punktów sprzedaży napojów alkoholowych, a także zakazu ich reklamowania.

W województwie suwalskim podsumowano wyniki współzawodnictwa pracy za rok 1980 między posterunkami MO oraz ich załogami. W rywalizacji indywidualnej najlepszymi funkcjonariuszami okazali się: st. sierż. Józef Mocarski i sierż. Antoni Ostrowski z PMO w Białej Piskiej oraz sierż. Zygmunt Gąsiorowski z PMO w Kruklankach. „Drużynowo” puchary przechodnie komendanta wojewódzkiego MO w Suwałkach zdobyły trzy posterunki: w Białej Piskiej, Dubieninkach i Kruklankach.

19 III – W budynku Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej. Wśród uczestników byli przedstawiciele NSZZ „Solidarność” i mieszkańcy wsi. Podczas trwania sesji WRN związkowcy i chłopi zamierzali domagać się od władz zgody na rejestrację związku zawodowego rolników indywidualnych. Pomimo uzyskanej wcześniej obietnicy nie zostali dopuszczeni do głosu, ponieważ sesję przedwcześnie zakończono. Na znak sprzeciwu ogłosili pozostanie w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego i zagrozili rozpoczęciem w niej strajku okupacyjnego. Dla władz była to niewygodna sytuacja, dlatego po kilku godzinach negocjacji wezwano oddziały milicji i ZOMO, które zaczęły usuwać siłą protestujących. Doszło do poturbowania kilku osób, w efekcie Michał Bartoszcze, Mariusz Łabentowicz i Jan Rulewski trafili do szpitala. Informacje na ten temat w szybkim tempie rozeszły się po całym kraju. Lokalny incydent przekształcił się w ogólnopolski kryzys społeczno-polityczny, o którym dyskutowano nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami. Na temat kryzysu bydgoskiego wypowiadali się przywódcy i przedstawiciele wielu państw, w tym papież Jan Paweł II.

20 LAT TEMU Marzec 2001

* W Polsce przebywał Michael Odysseos, prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA. Podczas wizyty dwukrotnie spotkał się z zastępcą komendanta głównego Policji nadinsp. Władysławem Padło, interesując się stanem współpracy między kierownictwem KGP a sekcją polską IPA. Odwiedził też Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, wizytował komisariat na warszawskim Bemowie, a także uczestniczył w ślubowaniu młodych policjantów służby kandydackiej z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie.

15 III – W lesie, w miejscowości Kraczynki (pow. poddębicki), w pobliżu zamkniętego radiowozu znaleziono zwłoki st. sierż. Marka Tomczyka, policjanta Sekcji Prewencji KPP w Poddębicach (woj. łódzkie), z raną postrzałową głowy. Hipoteza o samobójstwie policjanta nie potwierdziła się, wszczęte śledztwo w sprawie zabójstwa zostało umorzone przez miejscową Prokuraturę Rejonową z powodu niewykrycia sprawcy.

22 III – Komenda Stołeczna Policji zainicjowała profilaktyczny program „Otwarte komisariaty”, przygotowany z pomocą holenderskich stróżów prawa. Jego ideą jest przełamanie utrzymujących się uprzedzeń do Policji i stworzenie bardziej przyjaznych dla interesantów policyjnych siedzib, a zwłaszcza najliczniej odwiedzanych komisariatów. Pierwszą masową imprezą zrealizowaną w ramach tego programu był happening pod hasłem „3 razy nie, 1 raz tak”, zorganizowany na Dworcu Centralnym w Warszawie. Tytułowe hasło oznaczało: nie – narkotykom, nie – alkoholizmowi, nie – przemocy, tak – bezpieczeństwu.

22 III – Na wniosek kierownictwa Misji ONZ w Kosowie na stanowisko zastępcy komendanta ds. administracyjnych Operacji Pokojowej Międzynarodowych Sił Policyjnych w Kosowie (UNMIK) został mianowany podinsp. Wiktor Wąsowski. Jeden z najbardziej doświadczonych polskich policjantów pracujących w misjach pokojowych służbę pod flagą ONZ rozpoczął w Krainie w 1993 r. W latach 1997–1998 był dowódcą polskiego kontyngentu policyjnego w Bośni i Hercegowinie, a następnie szefem sztabu na tej misji (1999–2000). W kraju pełnił służbę w Centralnym Biurze Śledczym.

23 III – W obozie polskiej Jednostki Specjalnej w Kosowie odbyła się uroczystość odznaczenia funkcjonariuszy ONZ-owskim medalem „W służbie pokoju”. Zaszczytu tego dostąpiło ponad stu polskich policjantów, a aktu dekoracji dokonał commissioner (dowódca kontyngentu policyjnego w Kosowie) Christopher Albiston.

28 III – Sejm ustanowił Medal za Zasługi dla Policji, przyjmując ustawę w tej sprawie. Zgodnie z jej treścią medal – złoty, srebrny lub brązowy – został przeznaczony dla osób wnoszących istotny wkład w rozwój kontaktów międzynarodowych polskiej Policji, przyczyniający się do zacieśnienia więzi ze społeczeństwem, niosący pomoc w zapobieżeniu przestępstwom, a także w inny sposób wspomagający Policję.

JERZY PACIORKOWSKI

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie: Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP