Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowi komendanci wojewódzcy

11 lutego br. minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński wręczył powołania oficerom Policji, którzy objęli stanowiska komendantów wojewódzkich w garnizonach: śląskim, świętokrzyskim i opolskim.

Na stanowisko szefa śląskiego garnizonu Policji minister Mariusz Kamiński powołał insp. Romana Rabsztyna, absolwenta Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, który pełnił służbę na stanowiskach związanych ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej oraz w pionie ruchu drogowego. Był m.in. zastępcą komendanta miejskiego i komendantem miejskim w Zabrzu, a od 2015 r. pierwszym zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Komendantem wojewódzkim Policji w Kielcach został nadinsp. Jarosław Kaleta, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Jest doktorem nauk społecznych. Do Policji wstąpił w 1992 r. Służbę zaczynał w pionie prewencji w Mysłowicach. W latach 2010–2016 był komendantem Szkoły Policji w Katowicach. W maju 2016 r. został powołany na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Opolu.

Komendantem wojewódzkim Policji w Opolu został insp. Rafał Kochańczyk, absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, doktor nauk społecznych. Służbę w Policji zaczął w 1993 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. na stanowisku zastępcy komendanta miejskiego w Gliwicach oraz będąc szefem garnizonu świętokrzyskiego. Od 2016 r. był komendantem Szkoły Policji w Katowicach.

MSWiA, oprac. AKK