Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Tablica w SP w Katowicach

14 grudnia ubiegłego roku dzięki inicjatywie Oddziału IPN w Katowicach i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. zs. w Katowicach w Szkole Policji w Katowicach zawisła tablica poświęcona Augustynowi Bańczykowi – zastępcy Głównego Komendanta Policji Województwa Śląskiego.

Kwiaty pod tablicą złożyli: komendant SP w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach Jan Kwaśniewicz oraz prezes Zarządu OSRP 1939 r. zs. w Katowicach Teresa Bracka. Uroczystość związaną z odsłonięciem tablicy przeniesiono na czas po pandemii COVID-19.

Podinsp. Policji Województwa Śląskiego Augustyn Bańczyk, ps. Gardawski, urodził się 14 sierpnia 1888 r. w Porębie w powiecie zabrskim. Brał udział w I wojnie światowej, a następnie w wojnie polsko-bolszewickiej. 4 lipca 1920 r. został ciężko ranny w bitwie pod Filipowem. W sierpniu 1920 r. zaprzysiężono go jako członka Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Podczas III powstania śląskiego był dowódcą jednostki Żandarmerii Polowej Górnego Śląska oraz szkolnego batalionu, które były odwodem Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych.

Po zakończeniu III powstania śląskiego, na polecenie dowództwa POW Górnego Śląska, jesienią 1921 r. wstąpił do reaktywowanej przez Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Plebiscytową na Górnym Śląsku – Policji Górnego Śląska (Policja Plebiscytowa). W jej szeregach pełnił służbę jako oficer na terenie powiatu katowickiego do czerwca 1922 r.

Po powrocie części Górnego Śląska do Polski 17 czerwca 1922 r. wstąpił do tworzącej się Policji Województwa Śląskiego, w której w stopniu podinspektora pełnił służbę na stanowisku zastępcy Głównego Komendanta Policji Województwa Śląskiego. Był współorganizatorem i reformatorem szkolnictwa zawodowego śląskiej policji.

W sierpniu 1939 r. współorganizował na terenie województwa śląskiego oddziały samoobrony, nadzorując je z ramienia Komendy Głównej Związku Powstańców Śląskich. W latach 1940–1944 przebywał na terenie Generalnego Gubernatorstwa, gdzie pod pseudonimem Gardawski pełnił służbę konspiracyjną jako oficer sztabowy Okręgu Kraków Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. Aresztowany przez Gestapo w marcu 1944 r. trafił do więzienia na Montelupich w Krakowie. 27 maja 1944 r. został przez Niemców zamordowany. Miejsce jego pochówku do dzisiaj nie jest znane.

Śp. podinsp. PWŚl. Augustyn Bańczyk został odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi RP, Krzyżem Niepodległości, Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi kl. I, Odznaką Honorową „Gwiazdą Górnośląską”, Odznaką Pamiątkową Dziesięciolecia Policji Górnego Śląskiego.

 

BARBARA ORZEŁ, P.Ost.

zdjęcie: SP w Katowicach