Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Kamizelki przeciwuderzeniowe OPP-4/K

Policjanci oddziałów prewencji czekają na nowe kamizelki przeciwuderzeniowe, dostosowane do różnego rodzaju zadań, wygodniejsze podczas wielogodzinnej służby, a przede wszystkim – zapewniające większe bezpieczeństwo.

Zestawy przeciwuderzeniowe obecnie używane przez funkcjonariuszy OPP, SPPP i NPP powstały niespełna dziesięć lat temu i miały chronić policjantów biorących udział w zabezpieczeniu operacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012. Spełniają swoje funkcje, ale ponieważ w ostatnich latach zmianie uległa taktyka działania pododdziałów zwartych, postanowiono dostosować do niej sprzęt ochronny.

W 2018 r. podjęto prace nad nowym rozwiązaniem. Przeprowadzono badanie ankietowe wśród 300 policjantów. Około 70 proc. osób wykazało potrzebę zmian i na podstawie wyników ankiety ustalono kierunki prac z koordynatorem projektu Bogusławem Bernackim z Wydział Koordynacji Gospodarki Kwatermistrzowskiej Biura Logistyki Policji KGP. Głównym autorem projektu jest Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX z Łodzi, z którym współpracowali przedstawiciele OPP w Białymstoku – nadkom. Robert Kaluta, Łodzi – mł. insp. Krzysztof Lasecki, i w Szczecinie – podinsp. Radosław Duda oraz funkcjonariusze Głównego Sztabu Policji KGP.

KONSTRUKCJA

Kamizelka składa się z korpusu oraz mocowanych do niego w sposób rozłączny: ochraniacza podbrzusza, osłony szyi (kołnierza przedniego i tylnego) oraz ochraniacza barku i ramienia. Jest wyposażona w system szybkiego wypięcia oraz uchwyt ewakuacyjny.

Wyrób jest kompatybilny z płytami balistycznymi M008/HPE GROM-1 (wykonanymi zgodnie ze specyfikacją techniczną „Kamizelka kuloodporna typu plate carrier”, nr ewid. – 12/U/BLP/KGP/2016) lub równoważną o zbliżonym kształcie i wymiarach. Istnieje możliwość doposażenia kamizelki we wkłady balistyczne (części przedniej i tylnej) dopasowane do kształtów i wymiarów poszycia kamizelki. Za sprawą kieszeni umożliwiających umieszczenie w sposób stabilny w poszyciu kamizelki zarówno sztywnych płyt balistycznych, jak i miękkich wkładów balistycznych, istnieje możliwość użytkowania kamizelki jako przeciwuderzeniowej, balistycznej lub taktycznej.

Do testów przekazano 30 zestawów, które trafiły do funkcjonariuszy liniowych.

– Ankieta pomogła nam w wybraniu podstawowych oczekiwań policjantów. Okazało się, że bardzo ważne dla nich są ergonomia i modułowość, a także możliwość przenoszenia dodatkowego wyposażenia – mówi nadkom. Robert Kaluta z OPP w Białymstoku.

BEZPIECZEŃSTWO

Kamizelka z ochraniaczami barku i ramienia w wersji podstawowej chroni przed uderzeniami niebezpiecznymi przedmiotami, takimi jak kij, pałka, kamień itp., oraz krótkotrwałym działaniem płomienia, a w wersji doposażonej – dodatkowo przed działaniem pocisków wystrzeliwanych z broni palnej krótkiej i długiej oraz odłamków urządzeń wybuchowych.

Kamizelka – w części osłaniającej korpus – charakteryzuje się odpornością na uderzenie, mierzoną średnią i maksymalną wartością siły przenoszonej pod ochronę. Siła ta odpowiednio nie powinna przekraczać 4kN i 6kN przy uderzeniu z energią 20J. Badanie prowadzono, opierając się na normie BS 7971:2003 „Protective clothing and equipment for use in violent situations and in training. Blunt trauma torso, shoulder, abdomen and genital protectors. Requirements and test methods”.

Ochraniacz barku i ramienia charakteryzuje się odpornością na uderzenie (w obrębie powierzchni z karbami), mierzoną średnią i maksymalną wartością siły przenoszonej pod ochronę. Siła ta odpowiednio nie powinna przekraczać 8kN i 12kN dla części ramieniowej i 10kN i 15kN dla części barkowej przy uderzeniu w te części z energią 15J. To badanie przeprowadzono z kolei na podstawie normy BS 7971-4:2002 „Protective clothing and equipment for use in violent situations and in training. Limb protectors. Requirements and test methods”.

W pracach nad kamizelką wzięto pod uwagę nowe zagrożenia, na które muszą być przygotowani policjanci. Chodzi przede wszystkim o zamachy terrorystyczne w trakcie trwania imprez masowych czy zgromadzeń publicznych. Kamizelka ma wysoki poziom ochrony przeciwuderzeniowej i balistycznej, w sytuacjach awaryjnych można ją szybko zrzucić (używając jednej ręki, przez zwolnienie jednej klamry). Dzięki ergonomicznemu uchwytowi ewakuacyjnemu pozwala na sprawną ewakuację nieprzytomnego funkcjonariusza z zagrożonego miejsca. Zachowuje swoje parametry ochronne i użytkowe w temperaturach od –30°C do +50°C.

– Zastosowane zabezpieczenia odpowiadają klasie balistycznej chroniącej przed amunicją 7,62 mm, czyli z AK/AKMS – mówi nadkom. Robert Kaluta.

Konstruując nowy model kamizelki, zadbano o możliwość dostosowania wielkości powierzchni ochronnej do indywidualnych potrzeb użytkownika wynikających z zagrożeń, na jakie jest narażony przy podejmowaniu interwencji. Dodano kołnierz chroniący szyję i kark, a także ochraniacze barku i ramienia oraz osłonę krocza. Starając się stworzyć produkt uniwersalny, umożliwiono – w zależności od potrzeb – wypięcie tych elementów.

Kolejna różnica między starym a nowym modelem zestawu przeciwuderzeniowego występuje w przypadku ochraniaczy barku i ramienia. W nowych nie są one integralną częścią kamizelki. Ma to wielkie znaczenie dla systemu szybkiego wypięcia. Przyjęte rozwiązanie umożliwia również wykorzystanie jej jako kamizelki taktycznej w służbie patrolowej oraz kamizelki kuloodpornej w przypadku działań pościgowo-blokadowych.

System umożliwia szybką defragmentację zestawu przeciwuderzeniowego w postaci zrzucenia kamizelki z jednoczesnym oddzieleniem ochraniaczy barków i ramion. Jest to rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo funkcjonariuszy w przypadku oblania substancją łatwopalną lub żrącą. System ten usprawnia zarówno autopomoc, jak i pomoc zespołu ratunkowego. Stary zestaw wymagał zdjęcia kasku ochronnego, a następnie kamizelki (przez głowę!) lub przecięcia jej w obrębie obręczy barkowej.

ERGONOMIA

Waga kamizelki w podstawowej konfiguracji jest porównywalna do wzoru kamizelki z 2012 r. i wynosi poniżej 4 kg. Wzrasta w przypadku zastosowania płyt. Wkład przeciwuderzeniowy dopasowuje się do budowy anatomicznej użytkownika, istnieje możliwość regulacji obwodu i wysokości noszenia nowych kamizelek, które posiadają także szersze elementy przechodzące przez ramiona, co rozkłada równomiernie obciążenie i nie krępuje ruchów. Na komfort cieplny wpływa umieszczenie struktury przestrzennej 3D z materiałem zmiennofazowym od strony ciała funkcjonariusza.

– W nowej kamizelce zastosowano system MOLLE PASS umożliwiający doposażenie w zasobniki do przenoszenia dodatkowego wyposażenia funkcjonariuszy, a komponowanie dowolnej konfiguracji ładownic i kieszeni jest uzależnione od funkcji zajmowanej przez policjanta w pododdziale, inne zadania mają np. funkcjonariusze drużyn rozpraszających, interwencyjnych, wsparcia – mówi nadkom. Robert Kaluta.

Według testujących kamizelka zapewnia wygodę i komfort nawet podczas 14-godzinnej służby.

RĘKAWICE

Całkiem nowe są rękawice. Obecnie stosowane były typowo przeciwuderzeniowe, co negatywnie wpływało na ergonomię. Nowe rękawice mogą być używane w pododdziale zwartym i służbie patrolowej, ponieważ umożliwiają obsługę każdej jednostki broni bez konieczności ich zdejmowania. Dodanie elementów kompozytowych chroniących stawy śródręcza zapewnia ochronę przed uderzeniami. Użycie materiałów trudnopalnych oraz wydłużenia mankietu zabezpieczają przed działaniem substancji łatwopalnych.

KIEDY W SŁUŻBIE?

Kamizelka przeciwuderzeniowa OPP-4/K usprawnia wykonywanie zadań służbowych przez funkcjonariusza przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa. Cechują ją ergonomia, modułowość, hybrydowość i uniwersalność. Możemy się spodziewać, że pierwsze nowe zestawy przeciwuderzeniowe trafią do Policji w przyszłym roku.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI

zdj. autor

Wyrób zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP

Wyrób – kamizelka przeciwuderzeniowa OPP-4/K z ochraniaczami barku i ramienia OPP-4/O – został zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym RP nr: W 128777, W 128778 i W 129408 i zaakceptowany przez Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji.