Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Przeciw handlowi ludźmi

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych handel ludźmi jest trzecim, po handlu bronią i narkotykami, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie i dotyczy każdego regionu świata. Cyklicznie, już od wielu lat, polska Policja przeprowadza operacje zwalczające handel ludźmi i zapobiegające mu.

Pomimo trwającej na całym świecie pandemii, z zachowaniem wszystkich obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych, na terenie całej Polski, w ramach europejskiej platformy przeciwko zagrożeniom przestępczością zorganizowaną – EMPACT THB, przeprowadzono działania EMPACT Action Days (EAD) labour exploitation mające na celu zwalczanie zorganizowanej i poważnej przestępczości – handlu ludźmi w celu wykorzystania do pracy przymusowej. Akcja, koordynowana przez EUROPOL, została przeprowadzona w dniach 17–18 września 2020 r. Przez dwa dni trwania operacji dokonano sprawdzenia 2071 osób z 26 krajów i skontrolowano 522 miejsca na terenie całego kraju. Handel ludźmi jest przestępstwem zwalczanym przez wszystkie kraje Unii Europejskiej.

W operacji koordynowanej przez wydziały kryminalne KWP/KSP brało udział w sumie 1100 funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Ochrony Kolei oraz urzędnicy Służby Celno-Skarbowej. Policjanci stanowili grupę 965 funkcjonariuszy.

Jednocześnie przypominamy, że Komenda Główna Policji utworzyła skrzynkę e-mailową i infolinię, obsługiwane przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP, dzięki którym każdy, kto ma informacje o przypadkach handlu ludźmi, będzie mógł się skontaktować z policjantami. Pisząc na adres handelludzmibsk@policja.gov.pl. lub dzwoniąc pod numer 664 974 934, można zapobiec ludzkim tragediom. Nie bądźmy obojętni!

 

WHL BK KGP, ipk