Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium historia

90 LAT TEMU Październik 1930

• W związku z podjęciem przez kierownictwo KG PP decyzji o utworzeniu w polskiej Policji nowej formacji – policji lotniczej, w strukturze Wydziału I (Ogólnego) KG PP zorganizowany został referat lotniczy. Na jego kierownika komendant główny PP powołał mjr. dypl. pil. w st. spocz. Wiktora Willmanna. Obecnie trwają przygotowania do wyboru kandydatów mających stanowić pierwsze kadry oficerów i szeregowych pilotów policji. Na początek planuje się wysłanie pięciu oficerów do Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w Dęblinie na 11-miesięczny kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa oraz sześciu szeregowych spośród absolwentów Szkoły dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich do 1. pułku lotniczego dla odbycia wyszkolenia teoretycznego w Pułkowej Szkole Obsługi Lotniczej, a następnie przejścia kursu praktycznego wyszkolenia pilotażu w Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy. Kryteria przyjęć: nieprzekroczony 28. rok życia, odpowiednie uzdolnienia fizyczne (szczególnie co do wzroku, słuchu, zmysłu równowagi i funkcjonowania serca).

5 X – W Oddziale Ujeżdżania Koni Policyjnych Remont w Warszawie odbyły się zawody i pokazy Konnej Rezerwy PP m.st. Warszawy, zorganizowane pod patronatem p. Maleszewskiej, przewodniczącej Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna”. Najpierw odbył się konkurs hippiczny dla policjantów startujących w zawodach po raz pierwszy, następnie pokazy ujeżdżania koni „Remont 1929” oraz pokazy zręcznościowe i szybkości. W drugiej części programu rozegrano widowiskowy konkurs hippiczny dla zaawansowanych policyjnych kawalerzystów, obfitujący w liczne sceny ukazujące wszelkie zalety jeźdźca i konia policyjnego.

5 X – W Katowicach przeprowadzone zostały próby pobicia rekordów okręgowych w lekkoatletycznych konkurencjach mężczyzn. W zawodach tych startowali także członkowie Policyjnego Klubu Sportowego – Katowice, a wśród nich posterunkowy Antoni Sobik, 25-letni sprinter i płotkarz. Zajął pierwsze miejsce w biegu przez płotki na 200 m, ustanawiając nowy rekord Śląska z wynikiem 28,5 sek.

10 X – Podczas nocnej służby patrolowej strzałem w głowę zamordowany został post. Jan Korzeniowski (lat 34), funkcjonariusz Posterunku PP w Sulejowie (pow. piotrkowski). Zrabowano mu służbowy rewolwer typu „Nagant”. Post. Korzeniowski pozostawił żonę i osierocił czworo nieletnich dzieci. Jego pogrzeb z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich i powiatowych, funkcjonariuszy Policji i licznych rzesz mieszkańców przemienił się w wielką manifestację.

40 LAT TEMU

Październik 1980

Jubileusz 35-lecia obchodzi Milicyjny Klub Sportowy Olimpia Poznań, powstały z inicjatywy ówczesnego komendanta powiatowego MO por. Stefana Hofmańskiego (obecna nazwa – GKS Olimpia). Początkowo działała w nim – bez większych sukcesów – tylko sekcja piłki nożnej, występująca w lidze okręgowej (wówczas III liga). Jesienią 1968 r., po zmianie kierownictwa, klub odżył. Nastąpił rozwój bazy sportowej, m.in.: zmodernizowano stadion na Golęcinowie, dzięki czemu uzyskał miano najładniejszego w Polsce, przybyło kortów tenisowych, wybudowano bieżnię tartanową. Obecnie Olimpia to 8 sekcji wyczynowych, przeważnie na poziomie II ligi. Jedynie lekkoatleci i tenisiści walczą w ekstraklasie.

3 X – Na wezwanie „Solidarności” w wielu zakładach pracy odbyły się wielogodzinne strajki na znak protestu przeciwko opieszałej realizacji porozumień sierpniowych.

7 X – Ukazał się rozkaz specjalny ministra spraw wewnętrznych gen. dyw. Stanisława Kowalczyka, skierowany do pracowników resortu z okazji XXXVI rocznicy powołania organów ochrony porządku i bezpieczeństwa. Wysoko oceniając ich zaangażowanie i poświęcenie w walce z przestępczością, zaapelował w nim o rozwagę i odporność na trudy związane ze specyfiką służby. Podziękował też za codzienny wysiłek wkładany w realizację stojących przed resortem zadań mających na celu poprawę ogólnego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

9 X – Prezes Rady Ministrów Józef Pińkowski spotkał się z kierownictwem służbowym i partyjnym MSWKG MO. W trakcie spotkania wprowadził na urząd nowego ministra spraw wewnętrznych – gen. dyw. Mirosława Milewskiego.

10 X – Milicjanci z jednostek MO garnizonu szczecińskiego złożyli wnioski i postulaty na otwartych zebraniach partyjnych w Podstawowych i Oddziałowych Organizacjach Partyjnych dotyczące spraw pracowniczych, warunków życia milicjantów, prawdziwej informacji odnośnie do nastrojów społecznych, zaprzestania używania sił milicyjnych do tłumienia słusznych wystąpień narodu oraz poruszono problem narastającej przestępczości na stanowiskach kierowniczych w jednostkach podlegających Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Wnioski i postulaty z zebrań partyjnych zostały sfałszowane, co w rezultacie doprowadziło do wielkiego rozgoryczenia w środowisku milicyjnym garnizonu szczecińskiego i stało się impulsem do tworzenia niezależnego związku milicjantów, który dbałby o to, by MO była wykorzystywana tylko do utrzymywania porządku, a nie do tłumienia oporu społecznego wobec „władzy ludowej”.

24 X – Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, dokonując korekty niektórych przepisów statutu. Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność” zapowiedziała wniesienie odwołania do Sądu Najwyższego.

27 X – W Warszawie odbyła się narada komendantów wojewódzkich MO oraz aktywu kierowniczego MSW i KG MO poświęcona bieżącym zadaniom w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Obradom przewodniczył minister spraw wewnętrznych gen. dyw. Mirosław Milewski.

20 LAT TEMU

Październik 2000

2 X – W KGP odbyło się spotkanie zastępcy komendanta głównego Policji nadinsp. Władysława Padło oraz przedstawicieli biur – Koordynacji Służby Prewencyjnej, Łączności i Informatyki oraz Logistyki z reprezentantami Banku Światowego: Luisem Revueltą, Eleną Kastlerovą oraz Robertem Kotlińskim, przedstawicielem banku w Warszawie. Celem wizyty była kontrola wykorzystania przez KGP funduszu pożyczkowego, udzielonego przez Bank Światowy na cele związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach.

5–7 X – W Szkole Policji w Słupsku rozegrano finał VII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji – Turniej Par Patrolowych. Wzięły w nim udział 34 zespoły – po dwa z każdej KWPKSP. Rywalizowano w sześciu konkurencjach: teście z wiedzy teoretycznej, technikach obezwładniania osób, udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej, pościgu za uciekającym przestępcą, interwencjach policyjnych oraz strzelaniu na torze przeszkód. Zwycięzcami turnieju została pierwsza ekipa KWP w Białymstoku w składzie: sierż. Jacek Lachowski i st. post. Mariusz Kiercuł, przed zespołem KWP w Opolu: st. sierż. Piotrem Czarnieckim i sierż. Januszem Mormułem.  

9 X – W Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie otwarto całodobowy pododdział kardiologii interwencyjnej dla pacjentów ze świeżym zawałem oraz tych, którzy mają tzw. niestabilną chorobę wieńcową, czyli stan zagrożenia zawałem. Chory, który tu trafia, jest natychmiast diagnozowany i poddawany odpowiednim zabiegom, m.in. nowoczesnej metodzie tzw. balonikowania oraz wprowadzenia w miejsce zwężenia tętnicy usztywniającego ją stentu.

21 X – W Policyjnym Domu Kultury przy ul. Domaniewskiej w Warszawie zainaugurowano sezon kulturalny 2000/2001 w Policji. Gościem honorowym uroczystości była Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Jolanta Kwaśniewska. Funkcję gospodarzy pełnili zastępcy komendanta głównego Policji nadinspektorzy Ireneusz Wachowski i Władysław Padło. Inauguracji towarzyszyła tradycyjnie prezentacja dorobku IV Centralnej Artystycznej Akcji Letniej Świnoujście 2000. Goście obejrzeli również spektakl teatru plastyki ruchu „Sen” w wykonaniu aktorów Sceny 07, wernisaż wystawy malarskiej i fotograficznej oraz pokaz etiudy filmowej autorstwa uczestników IV CAAL. Wręczono także nagrody w konkursie literackim „Niebieskie Pióro 2000” w kategorii „wspomnienia”.

25 X – 90-osobowa Jednostka Specjalna Policji odleciała do Kosowa z misją zapewnienia porządku i bezpieczeństwa lokalnym społecznościom. Miejscem jej stacjonowania będą okolice Prisztiny. 

JERZY PACIORKOWSKI

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

zdj. „Gazeta Policyjna”