Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Jak co roku, choć inaczej

XIX Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego W ostatnią niedzielę września przed obliczem Czarnej Madonny na Jasnej Górze stanęli przedstawiciele środowiska policyjnego. W tym roku z powodu pandemii uroczystości mocno ograniczono, a ich głównym punktem była Eucharystia w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej.

27 września br. w Częstochowie odbyły się XIX Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego. Doroczna pielgrzymka organizowana jest zawsze w niedzielę wypadającą w okolicy uroczystości św. Michała Archanioła, która przy-pada 29 września. Ten największy wśród aniołów jest patronem policji na całym świecie. Spotkania na Jasnej Górze odbywają się z inicjatywy związków zawodowych. W tym roku dodatkową intencją pielgrzymki była 30. rocznica powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Tegoroczna msza odbyła się nie na Wałach Jasnogórskich, lecz w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Ograniczona była także liczba uczestników Eucharystii. Wszyscy chętni, a było ich około 900 osób, wzięli udział w modlitwie za pośrednictwem internetu. Liturgia transmitowana była na żywo na kanale ojców paulinów w serwisie YouTube.

Uczestnicy corocznego spotkania na Jasnej Górze złożyli kwiaty przy płaskorzeźbie Gloria Victis umieszczonej na jednej ze ścian kaplicy. Policyjna inskrypcja upamiętnia zamordowanych w 1940 r. w ZSRR przedwojennych stróżów prawa. Kwiaty złożyła delegacja w składzie: podsekretarz stanu w MSWiA Bartosz Grodecki, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. ks. Józef Guzdek, który jest także delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów asp. szt. Rafał Jankowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. zs. w Katowicach Teresa Bracka, honorowy prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Michał Krzysztof Wykowski oraz prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski. Prezes Teresa Bracka odczytała akt zawierzenia Policji Maryi Królowej Polski.

Bezpośredni udział w uroczystościach wzięli przedstawiciele środowiska policyjnego. Oprócz już wymienionych oficjeli obecni byli reprezentanci komendantów wojewódzkich, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających przy formacji, a także członkowie związków zawodowych.

Mszę świętą koncelebrowaną odprawili kapelani policyjni pod przewodnictwem krajowego duszpasterza Policji ks. bp. Józefa Guzdka. W homilii Jego Ekscelencja zaapelował o zaprzestanie eskalacji nienawiści w stosunku do polskich policjantów. – Czy wolno lekceważyć godność drugiego człowieka? – pytał retorycznie ksiądz biskup. – Czy wolno bezkarnie niszczyć autorytet polskiej Policji? Czy wolno obrzucać wyzwiskami i przekleństwami tych, którzy stoją na straży przestrzegania prawa? Czy wolno bez żadnych konsekwencji atakować tych, którzy z narażeniem zdrowia i życia przyczyniają się do naszego bezpieczeństwa? Czy wolno tolerować mowę nienawiści wobec funkcjonariuszy Policji?

Jego Ekscelencja przypomniał przypadek polskiego obywatela, który w sierpniu br. został skazany przez sąd w Hiszpanii na cztery miesiące więzienia za to, że używając obraźliwych słów i siły, odmówił wykonania polecenia policjanta, by założyć maseczkę ochronną. Na Półwyspie Iberyjskim tego wyroku nikt nie kwestionował.

– Z tego miejsca kierujemy apel do wszystkich ludzi dobrej woli – powiedział na Jasnej Górze ks. bp Józef Guzdek. – Nie zgadzajmy się na niszczenie autorytetu polskiej Policji! Walka o doraźne interesy lub forsowanie własnych przekonań nie usprawiedliwiają przemocy wobec stróżów prawa! Nie usprawiedliwia jej także lekceważenie obowiązujących nas przepisów.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał przewodniczący ZG NSZZP asp. szt. Rafał Jankowski, który przypomniał, że policjanci codziennie podczas służby stawiają czoło złu, a teraz dodatkowo muszą mierzyć się ze złym, niesprawiedliwym słowem. Wsparcie otrzymują od najbliższych, a wytchnienie znajdują w pasjach. Przytoczył też sytuację sprzed kilku dni, gdy internet i telewizję obiegło nagranie policjanta biegnącego z duszącym się dzieckiem na ręku. Błyskawiczna akcja stróżów prawa uratowała rocznemu chłopczykowi życie. – Dziennikarze zapytali potem policjanta, czy czuje się bohaterem – przypomniał przewodniczący NSZZP. – To był młody funkcjonariusz, bez wahania odpowiedział, że on bohaterem się nie czuje, ale że wszyscy, którzy noszą niebieski mundur, są bohaterami.

Dziękując za wspólną modlitwę, biskup Józef Guzdek nawiązał do niedzielnych czytań liturgicznych i jeszcze raz zaapelował. – Co myślicie o tych, dzięki którym czujemy się bezpiecznie? – powiedział. – Norwid zapytany, które ze słów jest najdramatyczniejsze, jako że poeta zna wagę słów, odpowiedział – „za późno”. Żeby nie było „za późno” na zdrową i mądrą, odpowiedzialną refleksję poświęconą tym, którzy z narażeniem zdrowia i życia poświęcają się dla nas. Dlatego staję tutaj z poczuciem ogromnej dumy, że mogę razem z kapelanami towarzyszyć policjantom w ich codziennej służbie, w ich codziennym trudzie, wspierać ich modlitwą i dobrym słowem, bo spotykają się nie tylko ze złem, ale spotykają się z napaścią słowną, z reakcjami nieodpowiedzialnymi.

Ostatnim akcentem uroczystości było złożenie kwiatów przed wizerunkiem Czarnej Madonny. Wiązankę w imieniu wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji, emerytów i rencistów policyjnych oraz osób związanych z formacją złożyła delegacja w składzie: podsekretarz stanu w MSWiA Bartosz Grodecki, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, krajowy duszpasterz Policji ks. bp Józef Guzdek oraz przewodniczący ZG NSZZP asp. szt. Rafał Jankowski. Delegacja dokonała również w księdze jasnogórskiego klasztoru wpisów upamiętniających tegoroczne spotkanie środowiska policyjnego.

Asystę policyjnej uroczystości zapewniła Kompania Honorowa KWP w Katowicach, a oprawę muzyczną wzbogaciła orkiestra śląskiej komendy.

PAWEŁ OSTASZEWSKI

zdjęcia Marek Krupa