Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Bezpieczeństwo policjantów musi być wzmocnione

– Poszczególne instrumenty, procedury, możliwości, które wzmocnią działanie policjantów i policjantek na służbie, są naszym celem – podkreślił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej, która odbyła się 16 września br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z udziałem ministra SWiA Mariusza Kamińskiego i Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka.

NIEAKCEPTOWALNE ZACHOWANIA

– Podjęliśmy decyzję, razem z ministrem SWiA, o znaczącym umocnieniu bezpieczeństwa policjantów. Właśnie oni powinni być pewni, że państwo polskie za nimi stoi – powiedział premier Mateusz Morawiecki, zwracając uwagę na konieczność wprowadzenia systemowych rozwiązań.

Odwołując się do lat ubiegłych, premier podkreślił, że obecnie Policja cieszy się wysokim zaufaniem społecznym. Wyraził też wdzięczność wobec wszystkich funkcjonariuszy za odwagę, zaangażowanie, gotowość do służenia. – Bezpieczeństwo policjantów musi być wzmocnione, bo oni dbają o nasze – zaznaczył.

DOTKLIWE KARY

Minister SWiA Mariusz Kamiński podkreślił, że agresywne zachowania wobec policjantów nie mają jednostkowego charakteru. – Takich brutalnych ataków, podczas których policjanci doznają obrażeń czy też ran, jest więcej. Często funkcjonariusz wychodzi, wydaje się, że z pozoru na spokojną interwencję, i spotyka się z niesłychaną agresją, z atakiem siekierą, nożem. I o tych sprawach trzeba głośno mówić – powiedział.

Na dowód tego, że ataki na policjantów nie są sytuacją odosobnioną, przytoczył statystki z lat 2015–2020 przedstawiające liczbę przestępstw przeciwko funkcjonariuszom wykonującym czynności służbowe. Biorąc pod uwagę fakt, że Policja jest formacją liczącą ok.100000 funkcjonariuszy, to należy podkreślić, że dane są porażające – ok. 20 tys. przypadków naruszenia nietykalności, ok. 1500 przypadków czynnej napaści na funkcjonariusza i ok. 50 tys. przypadków znieważenia.

Zdaniem ministra SWiA reakcja na te zjawiska musi być zdecydowana: – Musimy bardzo ostro i bardzo stanowczo temu przeciwdziałać, i zrobimy to skutecznie – zapewnił. – Chcę złożyć jasną deklarację – każdy funkcjonariusz, który dozna obrażeń czy też ran w związku z wykonywaną służbą, będzie przedmiotem szczególnej troski.

Minister SWiA również podkreślił konieczność wprowadzenia systemowych rozwiązań. Jako jedną z metod wymienił zaostrzenie kar za popełnienie tych przestępstw. Zadeklarował, że do końca września przeds-tawi projekt nowelizacji przepisów w tym zakresie, podwyższających kary za te przestępstwa, a dodatkowo wprowadzających obligatoryjną dla sądu – w wypadku stwierdzenia przestępstwa, niezależnie od wysokości orzeczonej kary – karę finansową.

– Dotkliwą karę finansową, która będzie odstraszała potencjalnych przestępców – podkreślił.

NAWET Z NARAŻENIEM ŻYCIA

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, odnosząc się do pokazanej na początku konferencji interwencji w Pastuchowie, podczas której doszło do brutalnego ataku na policjantów, powiedział: – Te obrazki, które mieliśmy możliwość zobaczyć na początku tej konferencji, bardzo szybko obiegły praktycznie całą Polskę i spotkały się z milionami odsłon w internecie, ale też całym szeregiem komentarzy – w absolutnej większości zdecydowanie potępiających ten bestialski atak na funkcjonariuszy polskiej Policji – ale też z wieloma słowami wsparcia.

Komendant Główny Policji przypomniał, że narażanie życia i zdrowia jest cechą wpisaną w policyjną służbę: – Tysiące bezpośrednich ataków fizycznych na polskich policjantów, tysiące przypadków znieważenia funkcjonariuszy polskiej Policji, tysiące zagrożeń. My jesteśmy na to przygotowani. My, funkcjonariusze polskiej Policji, jesteśmy na to gotowi. Mamy pełną świadomość tego, że podejmujemy się zadań, które mogą stanowić zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. Polscy policjanci robią to z pełną świadomością i niezwykle profesjonalnie – podkreślił podczas swojego wystąpienia. Jednocześnie zaznaczył, że wszelkie przejawy agresji wobec funkcjonariuszy zasługują na potępienie. Podziękował także premierowi oraz ministrowi SWiA za proponowane narzędzia prawne, które mają się przyczynić do zmniejszenia skali tego zjawiska.

ANNA KRUPECKA-KRUPIŃSKA

Obecnie w polskim systemie prawnym obowiązują następujące sankcje za przestępstwa popełnione wobec policjantów

Art. 222 kk

§ 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 223 kk 

§ 1. Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 226 kk

§ 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.