Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Kontakt z osobami głuchymi

„Policja e-usługi” to portal dla każdego, kto chce w łatwiejszy sposób skontaktować się z Policją także przez internet i telefon. Jest on przydatny zwłaszcza osobom głuchym i słabosłyszącym, a także policjantom, którzy mogą natychmiast korzystać z pomocy tłumacza języka migowego dostępnego online.

Zawarte tutaj informacje kierujemy przede wszystkim do policjantów służby dyżurnej, ale nie tylko, bo kontakt z osobami  głuchymi może mieć każdy funkcjonariusz, a od sprawnej komunikacji zależy udzielenie oczekiwanej pomocy przez przedstawiciela prawa. „Policja e-usługi” to nowy projekt wprowadzany w 2020 r. Choć jego obsługa jest intuicyjna, dla sprawnego użytkowania wymaga wypróbowania i przekonania się do jego zalet.

Procedury obsługi zgłoszeń oraz informacje związane z uruchomieniem e-usługi wprowadzone w ramach „Modernizacji i wdrożenia nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112” znajdują się w KSIP, w Centrum Dystrybucji Oprogramowania, w zakładce „Policja e-usługi”. W CDO znajdują się także materiały wideo z informacjami dla osób głuchych.

Portal „Policja e-usługi” zawiera Centralną Książkę Telefoniczną, umożliwia kontakt telefoniczny z policjantem, wideokonferencje i wideorozmowy, a także połączenie z wybraną jednostką Policji dysponującą dostępem w trybie online do usługi tłumacza języka migowego. Daje również możliwość zgłoszenia alarmowego SMS-a w ramach ogłoszonego Child Alert za zaginionym dzieckiem. Szczegółowy opis wdrożonych rozwiązań można znaleźć także w styczniowym numerze miesięcznika „Policja 997” (s. 8–9), dostępnym na naszej stronie internetowej.

INSTRUKCJA – CZYNNOŚCI W JEDNOSTCE

W przypadku zgłoszenia się do jednostki Policji osoby głuchej lub słabosłyszącej posługującej się językiem migowym osoba ta może wskazać na znak „języka migowego” , który powinien być umieszczony w widocznym miejscu w punkcie przyjęć interesantów.

Policjant lub pracownik Policji po stwierdzeniu, że ma do czynienia z osobą głuchą lub słabosłyszącą, powinien na urządzeniu mobilnym typu tablet, telefon, laptop zaprezentować materiał wideo z informacją dla osoby głuchej o treści: „Za chwilę policjant wskaże Ci pokój, w którym połączysz się z tłumaczem języka migowego. Wtedy załatwisz swoją sprawę. Poczekaj spokojnie na policjanta – wkrótce do Ciebie przyjdzie” [zdj. 1 i 2].

Następnie powinien wskazać tej osobie miejsce do oczekiwania (krzesło, ławkę itp.) [zdj. 3].

Policjant wyznaczony do obsługi tego zdarzenia ruchem dłoni wskazuje osobie głuchej kierunek przejścia do pomieszczenia, gdzie nastąpi połączenie audio-wideo z tłumaczem języka migowego [zdj. 4].

W pomieszczeniu przeznaczonym do połączenia z tłumaczem języka migowego ruchem dłoni należy wskazać osobie głuchej miejsce do siedzenia w taki sposób, aby bez żadnych ograniczeń widziała ekran laptopa z funkcją kamery i zainstalowanym komunikatorem Jabber oraz była dobrze widoczna dla tłumacza języka migowego. Należy pamiętać o dostosowaniu światła w pomieszczeniu do możliwie najlepszych warunków związanych z wysyłaniem i odbiorem komunikatu w formie języka migowego oraz unikaniu ustawienia kamery w sposób prezentujący materiały na ścianie.

Policjant obsługujący osobę głuchą przez portal „Policja e-usługi” wybiera ikonę „Tłumacz języka migowego online” lub wykonuje połączenie bezpośrednio pod numer +48 000-000-200 lub w sieci resortowej – 72-345-67.

Po nawiązaniu połączenia z tłumaczem języka migowego policjant wykonuje czynności służbowe zgodnie z zasadami obowiązującymi przy obsłudze zdarzeń katalogowych. Policjant wykonujący czynności powinien ściśle współpracować z tłumaczem, stosując się do jego poleceń w zakresie sposobu komunikacji, tempa wypowiedzi, ciągłości tłumaczenia lub gestykulacji i innych sugestii, w celu otrzymania jak najbardziej pełnego tłumaczenia [zdj. 5 i 6].

Po zakończeniu czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń informację taką należy przekazać osobie głuchej przez tłumacza, wskazując dalszy tok postępowania, jednostkę właściwą do prowadzenia postępowania oraz numer sprawy. Następnie ruchem ręki lub w inny dostępny sposób należy wskazać osobie drogę wyjścia z jednostki.

ZGŁOSZENIE OD OSÓB GŁUCHYCH W TRYBIE ONLINE

Jeżeli osoba głucha lub słabosłysząca przebywająca w domu lub w innym miejscu chce nawiązać kontakt wizyjny z Policją w trybie online, to wykorzystując portal „Policja e-usługi”, w pierwszej kolejności nawiązuje kontakt z tłumaczem języka migowego [zdj. 7]. Jego zadaniem jest zebranie podstawowych informacji dotyczących zdarzenia. Po tych ustaleniach tłumacz języka migowego wykonuje połączenia z właściwą terytorialnie jednostką organizacyjną Policji [zdj. 8 i 9].

Dyżurny jednostki zobowiązany jest zebrać niezbędne informacje na temat zgłaszanego zdarzenia, za pośrednictwem tłumacza dopytuje się osoby zgłaszającej o szczegóły i podejmuje stosowne działania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Informację o podjętych przez Policję działaniach dyżurny, za pośrednictwem tłumacza języka migowego, przekazuje osobie zgłaszającej. Po zakończeniu czynności ostatni z rozmowy wyłącza się tłumacz.

Obecnie tłumacz języka migowego online dostępny jest w dni robocze w godzinach 8–20.

APLIKACJA W TELEFONIE KOMÓRKOWYM

W celu niesienia pomocy osobom głuchym lub niedosłyszącym w każdym możliwym miejscu, choćby przez dzielnicowych czy funkcjonariuszy służby patrolowej lub ruchu drogowego, można rozważyć zainstalowanie na służbowych telefonach komórkowych aplikacji Jabber Quest, która jest do darmowego pobrania dla systemu Android w sklepie Google Play, a dla systemu iOS w App Store [zdj. 10].

W tym przypadku policjant postępuje podobnie jak w sytuacji przyjęcia zgłoszenia od osoby głuchej lub niedosłyszącej w jednostce, łącząc się najpierw z tłumaczem języka migowego i pokazując ekran osobie, z którą prowadzi czynności [zdj. 11 i 12].

ANDRZEJ CHYLIŃSKI, podinsp. LESZEK MECH, WOJCIECH GÓRECKI,

zdj. Jacek Herok

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW

Wsparcie techniczne – przedstawiciele Biura Łączności i Informatyki KGP Wojciech Górecki, adres e-mail: wojciech.gorecki@policja.gov.pl, tel. 47 72-567-89 i Kornel Pomarański, adres e-mail: kornel.pomaranski@policja.gov.pl, tel. 47 72-575-15.

Wsparcie merytoryczne – przedstawiciel Głównego Sztabu Policji KGP podinsp.. Leszek Mech, adres e-mail: leszek.mech@policja.gov.pl, tel. 47 72-123-96

Wykonawca usługi tłumaczy języka migowego – koordynator

Bożena Kunat, adres e-mail:bozenakunat@pzg.warszawa.pl, tel. 22 619-92-95 lub 882-088-890