Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Krwotoki

Kontynuacja cyklu artykułów o pierwszej pomocy. We współpracy z Sekcją Ochrony Pracy KGP funkcjonariusze, którzy są ratownikami medycznymi koordynującymi zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego w poszczególnych jednostkach Policji, przybliżają różne sytuacje zagrażające zdrowiu, a nawet życiu, w których

Wiele zależy od pierwszego wrażenia, szczególnie w sytuacjach, gdy stawką jest ludzkie życie i zdrowie. Już w ocenie wstępnej poszkodowanego należy poszukiwać dużych krwawień.

KREW:

 • to rodzaj tkanki łącznej o właściwościach swoistych;
 • to płyn ustrojowy krążący w zamkniętym układzie naczyń krwionośnych;
 • rozprowadza tlen niezbędny do życia;
 • nie da się jej kupić i zastąpić innymi preparatami;
 • stanowi od 9% do 10% masy naszego ciała;
 • na kilogram masy ciała średnio przypada około 75 ml tego płynu;
 • dorosły człowiek o przeciętnej wadze ma od 4 do 6 litrów krwi w swoim układzie krążenia (mężczyźni zazwyczaj mają ok. litr więcej krwi niż kobiety).

Krwotok to silne krwawienie, gwałtowna utrata krwi. Drobne krwawienie najczęściej nie zagraża życiu poszkodowanego.

CZY KAŻDA UTRATA KRWI TO STAN ZAGROŻENIA ŻYCIA?

Krwawienia zewnętrzne to takie, które widać. Należy jednak pamiętać, że zagrożenie dla życia i zdrowia może być również wywołane krwawieniami wewnętrznymi, czyli takimi, w których krew nie znajduje ujścia poza organizm.

Każde krwawienie będzie wyglądało inaczej – jest to związane z mechanizmem urazu lub uwarunkowaniami osobniczymi poszkodowanego. Co powinno być istotne dla osób udzielających pierwszej pomocy? Jest to ilość krwi, która opuściła naczynia krwionośne. Im więcej krwi poszkodowany stracił, tym bardziej poważny – zagrażający życiu – może być jego stan.

W medycynie ratunkowej istnieją różne klasyfikacje i próby stopniowania krwawień np.:
 • I stopień – utrata do 15% krwi krążącej.
Najczęściej nie obserwuje się zmian w funkcjonowaniu organizmu.
 • II stopień – utrata od 15% do 30% krwi krążącej.
U poszkodowanego można zaobserwować tachykardię oraz niewielką różnicę między wartościami ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi. Mechanizmem obronnym przed niedokrwieniem głównych narządów jest skurcz naczyń obwodowych, co objawia się spadkiem temperatury i bladością powłok skórnych. Mogą się pojawić niewielkie zmiany w zachowaniu poszkodowanego.
 • III stopień – utrata od 30% do 40% krwi krążącej.
Obserwuje się spadek ciśnienia krwi, tachykardię, zmniejszenie się nawrotu kapilarnego, pogorszenie się stanu psychicznego pacjenta.
 • IV stopień – utrata powyżej 40% krwi krążącej.

Przy tak dużej utracie krwi organizm jest na skraju wydolności i może dojść do nagłego zatrzymania krążenia.

Biorąc pod uwagę powyższą klasyfikację, można jednoznacznie stwierdzić, że nie każda utrata krwi jest stanem zagrażającym życiu i zdrowiu – jedynie ta powyżej 15% krwi krążącej.

Ocena ilości krwawienia zawiera w sobie jednak wiele pułapek. Przykładem trudności może być próba oceny ilości utraconej krwi, np., gdy krew znajduje się na:

 • gresie
 • trawie
 • bruku

Kolejnym elementem wpływającym na trudność w ocenie ilości utraconej krwi jest ubiór poszkodowanego. Jako instruktorzy Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pokazujemy uczestnikom szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy krwawienia na różnych elementach umundurowania funkcjonariuszy Policji. Krew będzie inaczej absorbowana przez mundur ćwiczebny, zestaw przeciwuderzeniowy funkcjonariusza oddziału prewencji Policji czy mundur policjanta pełniącego służbę na motocyklu. Prezentowane zdjęcia pochodzą z doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy garnizonu śląskiego.

Pamiętaj!

 • ilość krwi utraconej przez poszkodowanego najczęściej będzie trudna do oszacowania,

 • nie każda utrata krwi to stan zagrażający życiu i zdrowiu.

Challenge

Spróbuj określić (podając wartości w mililitrach lub litrach), ile krwi widzisz na każdym ze zdjęć. Odpowiedź na dole strony.

kom. Stanisław Stachowiak

sierż. szt. Grzegorz Mecner

Wydział Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach

zdjęcia autorzy

Odpowiedzi do artykułu ,,Krwotoki”

zdj. 1 – 200 ml

zdj. 2 – 500 ml

zdj. 3 – 1500 ml

zdj. 4 – 3 l

zdj. 5 – 3 l

zdj. 6 – 3 l