Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

90 LAT TEMU

Wrzesień 1930

14 IX – W centrum Warszawy, po zakończonym wiecu w Dolinie Szwajcarskiej, doszło do zamieszek ulicznych. Kilkutysięczny tłum, skandując hasła antyrządowe, skierował się w stronę pl. Trzech Krzyży. Stołeczni policjanci usiłujący zapanować nad porządkiem zostali zaatakowani przez demonstrantów. Przy ul. Matejki jakiś osobnik rzucił w ich kierunku granat, inni strzelali z pistoletów. W zamieszkach poniosły śmierć dwie osoby, kilkadziesiąt było rannych. Wśród nich kilku policjantów: podkom. Teodor Lubiejewski z XIV KPP (postrzał w rękę), przod. Landjung z 13 KPP (rana lewej dłoni), st. post. Stefan Wierzbicki z V KPP (postrzał w nogę), st. post. Henryk Stępniak z XII KPP oraz posterunkowi: Wacław Stankiewicz, Józef Wiśniewski i Jan Gromadzki (ranni odłamkami granatu). Następnego dnia poszkodowanych funkcjonariuszy odwiedził w szpitalu komendant główny PP płk Janusz Jagrym-Maleszewski. W imieniu ministra spraw wewnętrznych, gen. bryg. Sławoja Składkowskiego, życzył im szybkiego powrotu do zdrowia.

27 IX – Po raz pierwszy od momentu powołania Policji Państwowej jej siedzibę przy ul. Nowy Świat 67 odwiedził Prezydent RP Ignacy Mościcki. Towarzyszyli mu: szef kancelarii wojskowej płk Głogowski oraz adiutant przyboczny kpt. Suszyński. Dostojnego gościa powitał komendant główny PP płk Janusz Jagrym-Maleszewski wraz ze swym zastępcą nadinsp. Juliuszem Geibem. Prezydent z zainteresowaniem obejrzał sale muzealne organizowanego muzeum Policji oraz zgromadzone tam eksponaty. Szczególną uwagę zwrócił na przedmioty z działu kryminologicznego: urządzenia do produkcji fałszywych dolarów amerykańskich, sztancowania podrabianych monet 5- i 2-złotowych, kolekcję broni i narzędzi wykorzystywanych przez przestępców. Z uwagą wysłuchał także obszernych wyjaśnień komendanta głównego na temat wprowadzanych w formacji pancerzy ochronnych, wykorzystywanych w walce z uzbrojonymi bandytami.

28–30 IX – W Antwerpii (Belgia, Region Flamandzki) odbył się Międzynarodowy Kongres Policji Kryminalnej oraz posiedzenie Międzynarodowej Komisji Policji Kryminalnej. Polską Policję reprezentowali: naczelnik Wydziału IV KG PP (Centrala Służby Śledczej) nadinsp. dr Leon Nagler oraz komendant główny Policji Województwa Śląskiego insp. Józef Żółtaszek, który wystąpił z referatem na temat podstaw organizacji pracy służby bezpieczeństwa. Nadinsp. Nagler przewodniczył podkomisji ds. zwalczania handlu żywym towarem, wystąpił też z wnioskiem w sprawie utworzenia policji kobiecej we wszystkich państwach do wspólnego zwalczania tego haniebnego procederu. Wniosek przyjęto jednogłośnie. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż nadinsp. Naglera wybrano na wiceprezydenta Międzynarodowej Komisji Policji Kryminalnej.

40 LAT TEMU

Wrzesień 1980

Szkolenie harcerzy w Młodzieżowych Służbach Ruchu w województwie częstochowskim ma już wieloletnie tradycje. W dziedzinie poznawania znaków drogowych, poruszania się na jezdniach oraz w opiece nad młodszymi kolegami przeszkolono wiele roczników częstochowian. Duża w tym zasługa funkcjonariuszy ruchu drogowego, którzy potrafili znaleźć z młodzieżą wspólny język, atrakcyjnie prowadzić zajęcia, urozmaicając je często niestandardowym sprzętem. Ostatnio do kursantów w Złotym Potoku i Kokotku przyleciał nawet milicyjny śmigłowiec. Było na co popatrzeć.

1 IX – Wszedł w życie znowelizowany kodeks postępowania administracyjnego, uchwalony w styczniu przez Sejm. Dzięki niemu każdy, kto uzna, że decyzja administracyjna jest niesprawiedliwa lub niezgodna z prawem, będzie mógł zwrócić się o jej zbadanie do organu nadzoru administracji albo wnieść na nią skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Warto podkreślić, że zgodnie z projektem po raz pierwszy w naszym kraju wprowadza się sądową kontrolę nad decyzjami wydawanymi przez wszystkie urzędy, od gminnych aż po ministerialne.

17 IX – Powołano Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i Krajową Komisję Porozumiewawczą, na której czele znajdował się przewodniczący.

20 IX – Jubileusz 25-lecia Szkoły Ruchu Drogowego w Piasecznie, jedynej w Polsce placówki kształcącej funkcjonariuszy MO w specjalizacji kontrolerów ruchu drogowego. Są nie tylko wysoko kwalifikowanymi specjalistami w swojej dziedzinie, ale również podoficerami milicji przygotowanymi do wykonywania innych odpowiedzialnych zadań nałożonych na formację strzegącą porządku i bezpieczeństwa w kraju. Tamtego wrześniowego dnia 1955 r. rozpoczęło się pierwsze specjalistyczne szkolenie 261 funkcjonariuszy służby ruchu drogowego, oznaczone symbolem R-1.

20 LAT TEMU

Wrzesień 2000

Śmierć na służbie: 2 września w Krakowie st. sierż. Piotr Chyra (lat 26), funkcjonariusz Kompanii Kontroli Ruchu Drogowego KMP w Krakowie, jadąc motocyklem Honda w czasie pełnienia obowiązków służbowych, zderzył się z samochodem osobowym, który wymusił pierwszeństwo przejazdu. W wyniku doznanych obrażeń policjant poniósł śmierć na miejscu. W Policji służył od 1 grudnia 1993 r. 19 września mł. asp. Krzysztof Wałdoch, funkcjonariusz KPP w Człuchowie (KWP Gdańsk), uległ nieszczęśliwemu wypadkowi w swojej w jednostce. Potknąwszy się, upadł na schodach, uderzając głową o stopień, w wyniku czego stracił przytomność. Po przewiezieniu do szpitala zmarł po kilku dniach na skutek odniesionych  obrażeń.

W CSP w Legionowie odbył się finał XIII już ogólnopolskiego konkursu o tytuł najlepszego policjanta drogówki. Tradycyjnie walczyły dwuosobowe reprezentacje Policji ze wszystkich województw oraz przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej. Tym razem na podium stanęli: st. sierż. Mariusz Konopacki z KPP w Raciborzu (I miejsce); mł. asp. Krzysztof Wycech z KSP w Warszawie (II miejsce); sierż. szt. Roman Szaro z KWP w Rzeszowie (III miejsce). Natomiast najlepszą drużyną okazała się reprezentacja Komendy Stołecznej Policji.

2 IX – W Miednoje koło Tweru (Rosja) uroczyście otwarto i poświęcono trzeci, największy cmentarz ofiar zbrodni katyńskiej dokonanej na Polakach. Spoczywa na nim 6311 więźniów obozu w Ostaszkowie, głównie funkcjonariuszy Policji Państwowej. W uroczystości otwarcia nekropolii uczestniczył premier RP Jerzy Buzek, któremu towarzyszyli członkowie oficjalnej delegacji państwowej: marszałek Sejmu Jerzy Płażyński, minister spraw wewnętrznych i administracji Marek Biernacki, komendant główny Policji nadinsp. Jan Michna. Do Miednoje licznie przybyli również członkowie rodzin pomordowanych funkcjonariuszy oraz przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz utrwalenia pamięci o ofiarach sowieckiej zbrodni.

4 IX – Komendant główny Policji Jan Michna, jako pierwszy polski policjant III RP otrzymał z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego akt nominacyjny na najwyższy stopień w Policji – generalnego inspektora.

7 IX – Premier Jerzy Buzek przyjął funkcjonariuszy CBŚ, którzy uczestniczyli w rozpoznaniu i likwidacji tzw. Pruszkowa, jednej z najgroźniejszych grup przestępczych w Polsce.

13–15 IX – W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyło się seminarium poświęcone zwalczaniu międzynarodowych grup przestępczych, zorganizowane przez Komendę Główną Policji, Środkowoeuropejską Akademię Policyjną oraz WSPol. w Szczytnie. Wzięli w nim udział przedstawiciele policji z Austrii, Białorusi, Litwy, Niemiec, Polski, Słowacji, Szwajcarii i Węgier. Omawiano problematykę zwalczania międzynarodowych grup przestępczych, zakres popełnianych przez nie przestępstw, tendencje rozwojowe tych organizacji w poszczególnych krajach oraz możliwości wspólnego im przeciwdziałania.

JERZY PACIORKOWSKI

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

zdjęcie „Na Posterunku”