Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Gdy spotkanie z policjantem odmienia życie

POLICJANT KTÓRY, MI POMÓGŁ Trwa przyjmowanie zgłoszeń

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do XIII edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”, którego istotą jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

 

Konkurs trwa nieprzerwanie od 2008 roku. Od tego czasu odbyło się już 12 edycji konkursu, podczas których wyłoniono 60 laureatów zasługujących – w ocenie społeczeństwa – na szczególne wyróżnienie. Byli to funkcjonariusze reprezentujący zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną.

OCALIĆ RODZINĘ, OCALIĆ ŻYCIE

– Za tym mundurem kryje się człowiek, który uratował mi życie (...) – napisała osoba prywatna w 2017 roku w zgłoszeniu do konkursu st. sierż. Anny Jakimiszyn z KP w Głuchołazach.

Wyróżnieni policjanci potrafią nawiązać serdeczny kontakt, dać siłę, poczucie bezpieczeństwa i wsparcie w trudnej sytuacji doznawania przemocy od najbliższych. Interweniują i pomagają często po godzinach pracy, w swoim czasie prywatnym.

Ktoś mógłby powiedzieć, że należy to do ich obowiązków. Ale obowiązki można wykonywać z dużym zaangażowaniem lub tylko zastosować procedury. O wszystkich sześćdziesięciu wyróżnionych funkcjonariuszach pisaliśmy na naszych łamach. We fragmentach uzasadnień do zgłoszeń powtarza się często „była przy mnie” i „czujemy się już bezpieczni”. Z danych Biura Prewencji KGP wynika, że w 2019 roku funkcjonariusze Policji wypełnili 74 313 formularzy „Niebieska Karta”, co oznacza, że co najmniej tyle rodzin w ciągu roku potrzebuje pomocy.

Zgłoszenie policjantów do konkursu organizowanego przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „jest zawsze nagrodą od ludzi za naszą pracę. Jest najważniejszym wyróżnieniem” – mówi laureatka ostatniej edycji konkursu mł. asp. Justyna Rybakowska (o której piszemy w numerze marcowym br.).

Za jakie czyny i postawy ludzie zgłaszają kandydatów do konkursu? – „Gdyby nie nasz dzielnicowy, to w mojej rodzinie mogłoby dojść do tragedii” – napisał zgłaszający mł. asp. Arkadiusza Bobera z KPP w Kępnie w 2015 r. A o sierż. sztab. Małgorzacie Słaboń z KPP w Strzelcach Opolskich w 2014 r.: „Zostałam potraktowana tak, że byłam w stanie uwierzyć, iż jestem kimś wyjątkowym, o kogo warto walczyć i że sama powinnam zacząć to robić (…) byłam w stanie uwierzyć, iż to ja jestem najważniejsza i znalazł się ktoś, kto wskaże mi odpowiedni kierunek”. I jeszcze podziękowanie dla mł. asp. Michaliny Labusek z KMP w Gliwicach z 2014 r.: „Zawdzięczam jej to, że żyję, nie wiem, co by się stało ze mną, gdyby nie jej pomoc. Jestem szczęśliwa, że stanęła na mojej drodze”. W uzasadnieniu do zgłoszenia asp. sztab. Dariusza Jamborskiego z KPP w Łukowie w 2010 roku osoba prywatna napisała krótko: „Stróż prawa – anioł stróż”.

JAK ZGŁASZAĆ?

Kandydatów można zgłaszać do 31 maja br. Zapraszamy osoby prywatne oraz przedstawicieli organizacji i instytucji do zgłaszania kandydatów. Zgłoszenia można przesyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się pod adresem www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php lub na adres pogotowie@niebieskalinia.pl, a także tradycyjną pocztą („Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa), podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcemy wyróżnić, oraz uzasadnienie tego wyboru. Dane zgłaszającego nie są nigdzie udostępniane.

Aby wyróżnić kilku funkcjonariuszy Policji, prosimy o nadesłanie oddzielnych zgłoszeń i uzasadnień dla każdego z kandydatów. Nagroda ma charakter indywidualny i nie nagradzamy całych jednostek Policji.

Przyjmowane zgłoszenia dotyczą wyłącznie funkcjonariuszy pozostających w służbie czynnej.

Zgłoszenia do konkursu „Policjant, który mi pomógł” przyjmowane są w trybie ciągłym. Jeśli jakieś zgłoszenie przyjdzie po upływie terminu, automatycznie uwzględniane jest w następnej edycji.

Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia”, patrona konkursu i laureatów konkursu z lat poprzednich. Tradycyjnie laureaci otrzymają nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu w lipcu, podczas centralnych obchodów Święta Policji.

IZABELA PAJDAŁA

zdj. Andrzej Mitura