Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Dzielić się najlepszym

Lucyna Jaworska-Wojtas w środowisku policyjnym znana jest jako społecznik i związkowiec. Od 2012 roku pełni funkcję przewodniczącej Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Poznaniu. W środowisku medycznym wspiera lekarzy w walce z mało znaną chorobą – endometriozą.

W Policji pracuje od 21 lat. Jest rodowitą Wielkopolanką. Zanim zaczęła pracę w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu, zajmowała się złotnictwem i jubilerstwem. W Wydziale Prewencji prowadziła przez wiele lat kancelarię tajną. Do NSZZPP należała od pierwszego dnia pracy.

– Bardzo lubiłam pracować w kancelarii, ludzie byli bardzo sobie przyjaźni i pomocni. Podobnie było w związkach – mówi Lucyna Jaworska-Wojtas.

ZWIĄZKOWIEC

Zawsze angażowała się w sprawy związku i jego członków, o wszystkich się upominała.

– Co mogłam, to pomagałam – mówi Wielkopolanka. W 2011 roku została przewodniczącą Zarządu Terenowego NSZZPP w KMP w Poznaniu, a już w następnym roku trafiła do Zarządu Wojewódzkiego. W komendzie miejskiej przez rok zwiększyła liczbę członków z 60 osób do 120. Wojewódzki związek obecnie zrzesza 600 członków.

W latach 2015–2017 pełniła funkcję członka Prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji w Warszawie, a w latach 2015–2017 wiceprzewodniczącej NSZZPP w Warszawie. Brała udział w dwóch debatach z parlamentarzystami o sytuacji pracowników Policji: w 2013 roku pod hasłem „Pracownik Policji – ubogi cywil” i w 2017 roku – „Niewidzialne serce własnej formacji”. Uczestniczyła również w podpisaniu ze stroną rządową porozumienia dotyczącego ustawy modernizacyjnej na lata 2017–2020, która przewiduje dostosowanie programu modernizacji służb mundurowych do wzrastającej liczby etatów w tych służbach. Wynegocjowane zostało wówczas m.in. uaktualnienie wielkości środków na podwyżki od 2019 roku.

Była członkiem zespołu przy Ministrze SWiA do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczącym pracowników Policji, przygotowującym rozwiązania na lata 2021–2024 do nowelizacji ustawy o Policji.

– Bardzo mi leżą na sercu sprawy pracowników Policji. Chciałabym jeszcze więcej zrobić – mówi Lucyna Jaworska-Wojtas.

W swoim okręgu organizuje wiele akcji prozdrowotnych dla pracowników. Na tegoroczny Dzień Kobiet zaplanowane są działania związane z profilaktyką nowotworów głowy i szyi oraz prelekcje na temat raka piersi i endometriozy. Wcześniej można było w ramach takich akcji wykonać USG i zbadać się pod kątem wspomnianych chorób. Akcje prozdrowotne są dla przewodniczącej związków bardzo ważne. Sama choruje od wielu lat na mało znaną endometriozę.

Podczas okazjonalnych spotkań związkowców jest też czas na zadbanie o siebie i na kulturalne występy. Zapraszani są młodzi muzycy i śpiewacy, fizykoterapeuci, rehabilitanci, kosmetyczki, wizażystki, doradcy rozwoju osobistego.

– Te nasze dni kobiet są zawsze z polotem. I trochę promocji zdrowia, i trochę kultury, dowcipu i dobrej zabawy. Ale najważniejsze dla mnie jest to, żeby ludzie się spotykali i rozmawiali ze sobą, bo teraz tego bardzo brakuje – mówi pani Lucyna.

Związkowcy wielkopolscy mają również dostęp do sportowych klubów z kartą Multisport i zniżkę do sklepów sieci Carrefour. Podczas corocznych wyjazdów na turnusy profilaktyczno-zdrowotne organizowane są kursy pierwszej pomocy i BHP.

Dba również o emerytowanych pracowników Policji. W poznańskim Klubie Korona seniorzy spotykają się, by rozmawiać, uczyć się języków obcych, planować wycieczki itp.

SPOŁECZNIK

W 2018 roku, po wielu latach walki ze swoją chorobą założyła Fundację „Pokonać Endometriozę”, której celem jest niesienie pomocy kobietom zmagającym się z tą chorobą, promocja profilaktyki zdrowotnej, współpraca z ośrodkami medycznymi zapewniającymi dostęp do nowoczesnych programów leczenia oraz wsparcie badań naukowych nad przyczynami występowania i skutecznego leczenia tej mało znanej choroby. Angażuje się również w prace Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, którego jest członkiem.

– Lucyna ma zawsze serce mocno otwarte na każdego. Nie załamuje się i każdemu pomoże. To jest taki człowiek, który zawsze znajdzie sposób, żeby pomóc tym, którzy tego potrzebują. Ma w sobie ogromną siłę i moc. A skąd? Też się zastanawiam, ale mam wrażenie, że im więcej problemów do pokonania, tym ta siła do walki jest większa – mówi Hanna Duszyńska, która z Lucyną Jaworską-Wojtas pracuje w Policji od 20 lat.

Za swoją działalność otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień. Oprócz Medalu za Zasługi dla Policji i Medalu za Długoletnią Służbę oraz Złotej Odznaki za Zasługi dla NSZZPP, w 2018 roku przyznano jej Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości. W ubiegłym, jubileuszowym dla formacji, roku otrzymała Medal 100-lecia Powołania Policji Państwowej za wkład w rozwój polskiej Policji. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. przyznała Wielkopolance Medal 100 lat Niepodległej Policji. Jej społeczne zaangażowanie dostrzegło również Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, które wyróżnia osoby za działalność służącą najlepiej pojętemu interesowi państwa i narodu. Medal „Labor Omnia Vincit”, nazywany często medalem wielkopolskich pozytywistów, przyznawany jest za pracę organiczną.

– Ten medal jest dla mnie najważniejszy, bo za moją pracę społeczną, za serce i wszystko co dałam drugiemu człowiekowi – mówi wyróżniona Wielkopolanka. Wśród ostatnio odznaczonych Medalem „Labor Omnia Vincit” jest również Andrea Bocelli – znany śpiewak operowy.

BEZ LUDZI DALEKO SIĘ NIE ZAJDZIE

Jej życiowe motto brzmi: „Nigdy nie wiesz, jak silna jesteś – dopóki bycie silną jest jedynym wyjściem, jakie masz”. Pani Lucyna co i rusz mówi o wdzięczności dla ludzi, którzy zawsze służyli wsparciem i którym los związków również leżał na sercu. Począwszy od byłych komendantów wojewódzkich Policji: insp. Zbigniewa Hultajskiego, nadinsp. Tomasza Trawińskiego i insp. dr. Rafała Batkowskiego, po obecnego komendanta wojewódzkiego Policji insp. Piotra Mąkę. Wspomina Genowefę Wrzesińską-Fojud, wcześniejszą przewodniczącą związków na szczeblu wojewódzkim, i Małgorzatę Lewicką, od których się bardzo dużo nauczyła. Nie zapomina też o współpracownikach: Jus-tynie Pitule, z którą przepracowała 12 lat, Agacie Lasocie-Jądrzak, naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych, czy asp. sztab. Macieju Kiełbasie, zastępcy naczelnika Wydziału Kryminalnego z KMP w Poznaniu. I oczywiście całym prezydium NSZZPP: Marzenie Wróbel, Halinie Drapikowskiej, Przemysławie Klauzy, Aleksandrze Wawrowskim, Renacie Antoszewskiej oraz przewodni-czących wszystkich zarządów terenowych woj. wielkopolskiego:

– Dziękuję wszystkim za te przepracowane lata i wspieranie mnie. Bez ludzi z takim wielkim sercem i wiedzą nigdzie by się nie dotarło i nic nie można by było zrobić – twierdzi Lucyna Jaworska-Wojtas. – Osobne podziękowania pragnę skierować do pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi dr. Tomasza Szankina, który bardzo pomaga związkom. Ma ogromną wiedzę o pracy pracowników tej formacji i wyjątkową życzliwość. Bo w pracy też trzeba być człowiekiem – dodaje na zakończenie rozmowy energiczna Wielkopolanka.

IZABELA PAJDAŁA

zdj. Aleksandra Sobala