Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Kobiety w policji – gala

Data 26 lutego 1925 roku jest szczególna – wtedy to bowiem zapadła decyzja o utworzeniu pierwszego w historii Polski oddziału policji kobiecej. Od tamtej chwili minęło już 95 lat. Jak zmieniły się policjantki i ich służba? Na to pytanie będziemy starali się odpowiedzieć na naszych łamach przez cały obecny rok.

Dziś widok kobiety w policyjnym mundurze nikogo nie dziwi. Nasze panie pełnią służbę w jednostkach kontrterrorystycznych, uczą technik interwencji czy strzelania, są dzielnicowymi i dochodzeniowcami. Ale 95 lat temu przyjęcie kobiet do Policji Państwowej było swoistą rewolucją obyczajową, gdyż początek XX wieku na całym świecie zapisał się w historii jako okres emancypacji kobiet i ich walki o równe traktowanie, z przyznaniem praw wyborczych włącznie. Polska była w czołówce państw, które uznały równość kobiet, czego przykładem było m.in. zorganizowanie pierwszego oddziału policji kobiecej.

Obchody rocznicowe zaczęły się oficjalnie 4 marca br. w stołecznym Domu Kultury KADR, gdzie odbyła się gala inaugurująca 95. rocznicę powołania policji kobiecej, w której udział wzięli Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, jego I zastępca nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański, a także przedstawiciele duchowieństwa, resortu spraw wewnętrznych i administracji, komendanci, dowódcy i dyrektorzy z CBŚP, BSWP, CPKP „BOA”, CLKP, komendanci wojewódzcy, stołeczny i szkół Policji oraz przedstawiciele kadry kierowniczej KGP i Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Dyskretna muzyka z epoki wprowadziła gości w nastrój lat 20. ubiegłego wieku, a wokalistka asp. Alicja Żylińska wykonała utwór „Świat Ordonki”. Prowadzącymi galę byli insp. dr hab. Iwona Klonowska oraz insp. Sławomir Cisowski, którzy prowadzili rozmowy z zaproszonymi gośćmi – historykiem dr. hab. Piotrem Gołdynem oraz pierwszą kobietą w historii, która uzyskała stopień generalski w Policji – nadinsp. w st. spocz. Ireną Doroszkiewicz. Rozmowy przeplatały występy policyjnych wokalistów: sierż. sztab. Krzysztofa Chucia i sierż. sztab. Estery Chalimoniuk.

Zorganizowanie gali w sali kinowej domu kultury miało swoje uzasadnienie, gdyż po rozmowach wprowadzających odbyła się premiera filmu dokumentalnego o współczesnych, polskich policjantkach, zrealizowanego siłami Biura Komunikacji Społecznej KGP. Przeplatany efektownymi ujęciami obraz to ujęte w formie reportażowej kariery ośmiu funkcjonariuszek z terenu całej Polski, mających różny staż i pełniących służbę na różnych stanowiskach. Już wkrótce film ten dostępny będzie na portalu policja.pl (więcej informacji na s. 8).

Po przyjętej brawami projekcji na scenę weszły policjantki występujące w filmie: nadinsp. Helena Michalak, podinsp. Żanetta Makowska, podinsp. Edyta Witkowicz, asp. sztab. Magdalena Maszer, mł. asp. Małgorzata Oźminkowska, sierż. sztab. Katarzyna Minko, st. sierż. Kinga Zoła i sierż. Magdalena Kawa. Otrzymały one z rąk Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka pisemne podziękowania za udział w filmie i postawę godną tradycji pierwszych policjantek II Rzeczypospolitej. Za wsparcie gali i obchodów rocznicowych pisemne podziękowania otrzymali także prezesi stowarzyszeń „Rodzina Policyjna 1939 r.”.

W swoim przemówieniu szef Policji podziękował i złożył życzenia wszystkim paniom służącym i pracującym w tej formacji. Nie zabrakło też dygresji i odniesień do filmu.

– Jedna z pań powiedziała, że siła jest kobietą – mówił gen. insp. Jarosław Szymczyk. – Święte słowa, ale słyszałem też kiedyś takie stwierdzenie, że policja jest kobietą i myślę, że wszyscy tu obecni bez trudu się z nim zgodzimy. Jeszcze wczoraj, przeglądając materiały, zastanawiałem się, czy w 1925 roku pierwsze 30 przyjętych do służby policjantek mogło spodziewać się, że za 95 lat w Policji służyć będzie ponad 16 tys. pań, a kolejne 18 tys. pracować będzie na stanowiskach cywilnych? Czy przyszło im do głowy, że w 2015 roku kobieta zostanie generałem Policji, a dwa lata później pierwsza z pań będzie zastępcą Komendanta Głównego Policji?

Komendant główny wspominał także swoje początki w formacji i to, że miał szczęście spotykać na swojej zawodowej drodze niezwykłe kobiety, które były doskonałymi specjalistami w swoich dziedzinach.

– I życzę Wam, abyśmy w jakiejś nieodległej perspektywie czasowej doczekali tego momentu, kiedy kobieta stanie na czele polskiej Policji – podsumował.

Uroczystości rocznicowe będą organizowane przez cały rok w poszczególnych garnizonach. Galę inauguracyjną zorganizowały Biuro Komunikacji Społecznej KGP, Gabinet Komendanta Głównego Policji oraz Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP, które przygotowało specjalną wystawę na temat policji kobiecej oraz folder informujący o służbie kobiet w niebieskim mundurze. Logo 95. rocznicy powołania policji kobiecej zaprojektowała Krystyna Zaczkiewicz, grafik redakcji „Policji 997”. 

czak
zdj. Jacek Herok i Izabela Pajdała