Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Śląskie Centrum Profilaktyki Społecznej

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach stworzyli wirtualną platformę, której głównym celem jest ułatwienie współpracy wszystkim policjantom wykonującym zadania związane z szeroko rozumianą profilaktyką społeczną w jednym z największych garnizonów w Polsce.

Policja używa wielu form działania. Interwencje policjantów komórek patrolowo-interwencyjnych, praca służby dochodzeniowo-śledczej czy też zadania dzielnicowego to tylko niektóre z nich. Zgodnie z powszechnie znaną maksymą „lepiej zapobiegać niż leczyć” konieczne jest także zapobieganie zdarzeniom, czyli szeroko rozumiana profilaktyka. W tym celu funkcjonariusze prowadzą przede wszystkim działania informacyjno-edukacyjne. Ważne jest, aby mieli dostęp do sprawdzonych i fachowych materiałów. Dlatego też

PRZEZ CAŁY ROK

policjanci z Wydziału Prewencji KWP pozyskiwali i analizowali informacje z 32 jednostek organizacyjnych Policji szczebla powiatowego i miejskiego garnizonu śląskiego o  wszelkich indywidualnych działaniach profilaktycznych przeprowadzanych lokalnie. Zebrali przede wszystkim wystandaryzowane programy profilaktyczne, prezentacje multimedialne, plany akcji i działań profilaktycznych, krótkie filmy promujące działania itp. Pozyskali i opracowali ponad 200 zdjęć i gadżetów wykorzystywanych przez śląskich policjantów do realizacji zadań związanych z profilaktyką. Materiały zostały tematycznie uporządkowane i umieszczone na cyfrowej platformie intranetowej śląskiej policji pod nazwą „Centrum Profilaktyki Społecznej” Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

NOWA PLATFORMA

ma bardzo prosty i intuicyjny interfejs. Każde zagadnienie otrzymało tematyczną ikonkę nawiązującą do problemu, a po wejściu do danej zakładki uzyskuje się dostęp do uporządkowanych, wystandaryzowanych i sprawdzonych materiałów dydaktycznych dla dzielnicowych oraz policyjnych profilaktyków. Dzięki temu wszyscy śląscy policjanci mogą z nich w łatwy sposób korzystać podczas organizowanych lokalnie spotkań ze społeczeństwem, debat, konferencji czy wizyt w szkołach i przedszkolach. Dzięki temu treści przekazywane przez policjantów w całym województwie śląskim mają jednolity, profesjonalny charakter, co buduje zaufanie do formacji.

Zgodnie z przyjętymi założeniami treści zawarte w CPS mają być stale aktualizowane i dostosowywane do bieżących potrzeb. Obecnie każdy policjant, który będzie korzystał z platformy, znajdzie na niej prezentacje, spoty, ulotki i inne materiały edukacyjne z podstaw profilaktyki, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, uzależnień, problematyki przemocy domowej, zagrożeń dla seniorów, handlu ludźmi, ochrony zabytków, zapobiegania terroryzmowi i wielu innych. Ponadto cennym elementem funkcjonowania CPS będzie

FORUM ŚLĄSKICH PROFILAKTYKÓW,

czyli miejsce spotkań on-line policjantów z jednostek szczebla KMP/KPP/KP z koordynatorami profilaktyki KWP w Katowicach, którzy zawsze odniosą się do nowych pomysłów i podpowiedzą, co należy dopracować w lokalnych działaniach, a efektem tego może być umieszczenie tych treści na platformie.

Oficjalne otwarcie Centrum Profilaktyki Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbędzie się 26 lutego 2020 r. w auli im. aspiranta Policji Województwa Śląskiego Jana Kali. Podczas inauguracyjnej prezentacji odbędzie się również szkolenie z obsługi platformy dla policyjnych profilaktyków oraz kierowników rewirów dzielnicowych. 

nadkom. MARCIN BUDZICH

zastępca naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Katowicach

zdj. KWP w Katowicach