Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

90 LAT TEMU Luty 1930

• W celu popularyzacji ćwiczeń sportowych uprawianych w Policji Państwowej Komenda Główna PP opracowała regulamin biegu na dystansie 400 m z przeszkodami, nazywany popularnie „pogonią za uciekającym”.

1 II – Po 15 latach służby w organach bezpieczeństwa publicznego (w tym 7 latach na stanowisku zastępcy komendanta głównego PP) na zasłużony odpoczynek odszedł nadinsp. Henryk Wardęski (lat 52). W rozkazie nr 467 KG PP podziękowania za wzorową służbę i przyczynienie się do ugruntowania podstaw organizacji Policji Państwowej przekazał mu gen. insp. Janusz Jagrym-Maleszewski, komendant główny PP. 

10 II – W Poznaniu zakończony został VI kurs tresury psów służbowych, trwający od 1 maja 1929 r. Uczestniczyło w nim 30 przewodników reprezentujących komendy wojewódzkie PP z całego kraju. Po wręczeniu dyplomów ukończenia kursu odbyły się pokazy psiej sprawności. Podziwiali je m.in.: Roger Adam Raczyński – wojewoda poznański, gen. dyw. Kazimierz Dzierżanowski – dowódca Okręgu Korpusu VII, prof. dr Stanisław Runge – rektor Uniwersytetu Poznańskiego, przedstawiciele KG PP, straży granicznej i żandarmerii wojskowej.

12 II – Pierwsze zawody narciarskie Policji Województwa Śląskiego zorganizowano w Wiśle na Baraniej Górze. Startowało 28 zawodników w dwóch konkurencjach: biegu narciarskim na dystansie 16 km (przy różnicy wzniesień 400 m) oraz biegu zjazdowym (przy różnicy 200 m).

17 II – Rozkazem nr 471 komendant główny PP powołał 9-osobowy Komitet Główny dla uczczenia imienin Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, z zadaniem obmyślenia sposobu uczczenia tego dnia. Na czele komitetu stanął insp. Franciszek Kaufman – oficer inspekcyjny KG PP. Komitet Główny, w porozumieniu z komendantami okręgów PP, zajmie się również tworzeniem komitetów wojewódzkich.

19 II – Pod protektoratem prezydentowej Mościckiej i marszałkowej Piłsudskiej w salach Rady Miejskiej w Warszawie odbył się Bal Korpusu Oficerów PP, który uświetniła swoją obecnością marszałkowa Piłsudska.

 

40 LAT TEMU

Luty 1980

• Załogi komisariatów i posterunków MO w woj. częstochowskim przystąpiły do współzawodnictwa o kulturę miejsca pracy i polepszenie warunków BHP w jednostkach. Funkcjonariusze w czynie społecznym remontują pomieszczenia biurowe, socjalne i gospodarcze. Komisja oceniająca wyniki ma duże trudności z typowaniem najlepszych.

• Sprinterka Gwardii Warszawa Grażyna Rabsztyn (lekkoatletyka – 110 m ppł.), została uznana gwiazdą nr 1 roku 1979 w Gwardyjskim Pionie Sportowym. Zwyciężyła w dorocznym, XVII już, plebiscycie organizowanym przez GPS. Głosowały zarządy i sekcje klubów gwardyjskich. W rankingu najlepszych kolejne miejsca zajęli: Zenon Plech – żużel (Wybrzeże Gdańsk), Janusz Pawłowski – judo (Wybrzeże Gdańsk), Danuta Perka – lekkoatletyka (Gwardia Warszawa), Adam Adamczyk – judo (Gwardia Warszawa), Paweł Skrzecz – boks (Gwardia Warszawa), Urszula Kielan – lekkoatletyka (Gwardia Warszawa), Lech Łasko, Ireneusz Kłos, Maciej Jarosz – siatkarze Gwardii Wrocław.

• W Szklarskiej Porębie odbyły się III Zimowe Akademickie Mistrzostwa Polski w sportach obronnych, rozegrane w trzech konkurencjach: biathlonie indywidualnym, biathlonie sztafetowym oraz „pojedynku” strzeleckim. W imprezie tej udanie zadebiutował zespół z Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie, zdobywając w konkurencji „Drużynowy pojedynek strzelecki” – brązowy medal. Drużyna wystąpiła w składzie: ppor. Witold Mocarski – kapitan zespołu, oraz podchorążowie – Sylwester Skrynkowski, Ryszard Turlik i Janusz Słaby. W klasyfikacji końcowej milicyjna drużyna, osłabiona brakiem zespołu żeńskiego, zajęła 6. miejsce w kraju.

20 II – Funkcjonariusze MO woj. wałbrzyskiego otrzymali nową, wyposażoną w nowoczesny sprzęt medyczny, poliklinikę. W dwóch pawilonach typu „Mieroszów” znalazło pomieszczenie dziesięć podstawowych gabinetów i poradni specjalistycznych, gabinety zabiegowe, EKG, laboratorium analityczne oraz gabinety rentgenowskie.

20 LAT TEMU

Luty 2000

• Sierż. sztab. Witold Starzec i st. post. Krzysztof Jasiński z Komisariatu Policji w Grybowie (woj. małopolskie) uratowali z płonącego budynku dwóch mieszkańców. Następnie przystąpili do akcji gaśniczej, wspomagając straż pożarną.

3 II – W Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyła się pierwsza w Polsce rozprawa z udziałem świadka koronnego. Był nim członek bandy specjalizującej się w napadach na TIR-y przewożące towary znacznej wartości (instytucję świadka koronnego wprowadzono 1 września 1998 r.).

9 II – Bazę stołecznej jednostki AT odwiedził premier Jerzy Buzek. Po obejrzeniu kilku akcji specjalnych policyjnych komandosów, którzy zaprezentowali swoje umiejętności (m.in. odbijania zakładników uwięzionych w budynku i autobusie), towarzyszący premierowi minister spraw wewnętrznych i administracji Marek Biernacki, na zaimprowizowanej konferencji prasowej przekazał szefowi rządu resortowy projekt „Krajowego programu przeciwdziałania przestępczości”.

16 II – W CSP w Legionowie odbyła się doroczna narada z naczelnikami wydziałów kadr i szkolenia komend wojewódzkich Policji. Tematem była problematyka działań wszystkich pionów kadrowych, od wydziału spraw osobowych począwszy, na kulturze skończywszy. Obradom przewodniczył dyrektor BKiS insp. Antoni Osierda. Liczba problemów i niejasności skłoniła kierownictwo biura do podjęcia decyzji o organizowaniu co kwartał specjalnych szkoleń dla pracowników kadrowych z całej Polski, celem wyjaśniania spornych kwestii.

18 II – Akcja protestacyjna w kujawsko-pomorskiej policji. Tamtejszy NSZZ Policjantów oflagował siedzibę KWP oraz wywiesił postulaty wzywające komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, do przeprosin za obraźliwe słowa, jakie wypowiedział podczas narady służbowej pod adresem policjantów, nazywając ich „nieudacznikami i niedorajdami”. Fragment jego wypowiedzi wyemitowała następnego dnia telewizja. Komendant nie poczuwa się do winy, twierdząc, że jego słowa zostały wyrwane z kontekstu. Sprawę bada Inspektorat Komendanta Głównego Policji.

JERZY PACIORKOWSKI

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

 

(Więcej informacji historycznych czytaj na stronie: www.hit.policja.gov.pl)