Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Czy wiesz, że?

Edukacja na rzecz bezpieczeństwa powinna przybierać różnorodne formy, dostosowane do szerokiego grona odbiorców. Bardzo ważne jest, aby ludzie w różnych sytuacjach wiedzieli, jak się zachować, by uniknąć zagrożeń. Wiele osób jest także zainteresowanych historią Policji, jej wyposażeniem czy też ciekawostkami kryminalistycznymi.

Z myślą o kolejnej formule edukacyjnej na rzecz bezpieczeństwa Komendant Główny Policji zaakceptował nowy projekt autorstwa pełnomocnika KGP ds. ochrony praw człowieka pod nazwą „Czy wiesz, że?”. We wrześniu br. projekt został uruchomiony.

O BEZPIECZEŃSTWIE NIGDY ZA WIELE

Z ostatniej edycji cyklicznego badania CBOS wynika, że Policja, po raz kolejny, jest najwyżej ocenianą przez respondentów instytucją publiczną. Aż 75 proc. ankietowanych dobrze ocenia działania Policji. Jej skuteczność zależna jest jednak od dobrej współpracy ze społeczeństwem. Dlatego tak ważne jest, aby w procesie redukcji przestępczości i zachowań patologicznych budować nowoczesne modele i rozwiązania prewencyjno-informacyjne. Angażowanie społeczeństwa w projekty profilaktyczne przynosi zamierzony efekt podwyższania świadomości w procesie samoochrony dóbr, takich jak życie, zdrowie czy też mienie.

JAK TO DZIAŁA

Projekt realizowany jest przez Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka w KGP. Jego idea sprowadza się do przekazywania społeczeństwu krótkich komunikatów „Czy wiesz że?” o charakterze edukacyjno-informacyjnym. Komunikaty te, w formie pytań i odpowiedzi, zamieszczane są na portalu policja.pl. Dotyczą one różnych obszarów tematycznych: od interwencji policyjnych, przez postępowanie mandatowe, zachowanie na drodze, uzależnienia, zagrożenia cyberprzestępczością, terroryzm, po historię Policji, ciekawostki kryminalistyczne itp.

– Tworząc tego typu rozwiązanie edukacyjno-informacyjne, skupione głównie na profilaktyce społecznej, Policja jeszcze bardziej chce dążyć do krzewienia motta „Pomagamy i Chronimy” – mówi autor projektu mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz. – W jego realizację zaangażowanych jest wiele osób z biur KGP oraz szkół Policji. Wszystkie te osoby wspierają projekt, pisząc pytania i odpowiedzi poza swoimi codziennymi obowiązkami.

PRZYŁĄCZ SIĘ!

Projekt ma charakter partycypacyjny. Niektóre jednostki Policji już włączyły się do jego realizacji przez zamieszczanie pytań widocznych na portalu policja.pl na swoich stronach. Autor projektu zachęca wszystkie jednostki do podobnych działań. Projekt ruszył we wrześniu, ale już jest nim duże zainteresowanie. Zadawanie pytań przez społeczeństwo zwiększa szanse, że zamieszczane informacje będą bardziej przydatne.

– Zachęcamy także osoby spoza formacji do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji – zaprasza mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. ochrony praw człowieka. Pytania można przesyłać na adres:

krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl.

K.Ł.

zdj. Marek Krupa