Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Gen. insp. dr Jarosław Szymczyk

Policjantki, Policjanci i Pracownicy Policji! Szanowni Państwo,

dobiega końca rok szczególny dla naszej formacji – rok, w którym upłynęło 100 lat od powołania pierwszej, ogólnopolskiej formacji policyjnej na ziemiach polskich. Trudny okres dwudziestolecia międzywojennego, napiętnowany ciągłą walką o utrzymanie odzyskanej po 123 latach niepodległości i trudnościami gospodarczymi stanowi dziś dla nas ważną lekcję historii. Nasi przodkowie zbudowali wówczas etos zawodu policjanta, który kultywujemy do dzisiaj.

Obecne czasy są dużo spokojniejsze. Nie oznacza to jednak, że policjantom i pracownikom tej formacji brakuje zajęcia. Wciąż pojawiają się nowe rodzaje przestępczości, która w ostatnich latach stała się bardziej transgraniczna niż kiedykolwiek w historii. Dlatego „policjant” to wciąż zawód wysokiego ryzyka, o czym przypomina rota ślubowania. Wymaga wielu poświęceń, w tym często oderwania od życia rodzinnego.

Są jednak takie dni w roku, kiedy mamy możliwość zasiąść przy stole z bliskimi i zatrzymać się na chwilę w pędzie codziennego życia. Takim okresem są Święta Bożego Narodzenia i świętowanie nadejścia nowego roku. To czas przebaczania i nadziei na lepsze jutro. Choć część z nas będzie wtedy musiała pełnić służbę, także poza granicami kraju, to wierzę, że również dla nich będzie to czas spokojny i uroczysty.

W nadchodzącym roku czekają nas kolejne, ważne rocznice – minie bowiem 95 lat od utworzenia pierwszego w historii Polski oddziału policji kobiecej, 30 lat od powstania naszej formacji w jej obecnej formie i tyle samo od utworzenia NSZZ Policjantów. Będzie więc wiele okazji do podsumowań i wniosków.

Dzisiaj jednak pragnę, w imieniu kierownictwa Policji i swoim własnym, złożyć Państwu serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku, a także podziękować za dotychczasową pracę i służbę. Żywię gorącą nadzieję, że nadchodzący rok będzie lepszy od obecnego, także w kwestii uposażeń. Osobne życzenia i podziękowania kieruję do rodzin funkcjonariuszy i pracowników Policji za wyrozumiałość i wytrwałość wobec wymogów, jakie ich małżonkom lub rodzicom stawia służba.

Życzenia i podziękowania należą się także policyjnym emerytom i rencistom – to dzięki Wam Policja odnosi dziś tak znaczące sukcesy i uległa przez ostatnie 30 lat ogromnym przeobrażeniom zarówno mentalnym, jak i technologicznym. Być może niektórzy z Was po raz pierwszy od lat spędzą te święta w domu – korzystajcie z tego i poświęćcie tyle uwagi swoim bliskim, ile niegdyś służbie. Na pewno na to zasługują.

Z wyrazami szacunku,

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK