Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Oficerowie łącznikowi

Po trzymiesięcznej przerwie, spowodowanej natłokiem bieżących wydarzeń, kontynuujemy cykl rozmów z oficerami łącznikowymi polskiej Policji, którzy służą za granicą i są akredytowani przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na co dzień pełnią służbę w polskich placówkach dyplomatycznych, będąc swoistym łącznikiem między Komendą Główną Policji i innymi jednostkami a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek w kraju delegowania.

Oficerowie łącznikowi służą także pomocą polskim obywatelom na obczyźnie oraz współpracują przy ściganiu przestępców próbujących ukryć się poza granicami Polski. Oprócz dyplomatów w mundurach polska Policja ma swoich przedstawicieli w innych międzynarodowych gremiach. W marcu br. opublikowaliśmy wywiad z koordynatorem Poddyrektoriatu ds. Kryminalistyki i Zarządzania Danymi w Sekretariacie Generalnym INREPOLU w Lyonie kom. Grzegorzem Kaniosem. Dziś zamieszczamy rozmowę z drugim polskim policjantem, którzy służy w centrali INTERPOLU.

Nasz człowiek w Lyonie

Rozmowa z podinsp. Mateuszem Walczakiem, szefem Komórki Koordynacji Działań Krajowych Biur INTERPOLU w Rejonie Europy w Sekretariacie Generalnym INTERPOLU w Lyonie

W tym roku mija Panu dwadzieścia lat służby, zaczynał Pan w Komisariacie Policji w Czerwonaku, podlegającym pod KMP w Poznaniu, dziś koordynuje Pan działania lokalnych biur INTERPOLU w całej Europie – jaka to była droga?

– Zaczynałem jak większość policjantów w Polsce od zespołu patrolowo-interwencyjnego. Najpierw był Czerwonak, potem Komisariat Policji Poznań-Stare Miasto, następnie Wydział Zabezpieczenia Miasta KMP w Poznaniu, a w końcu wydział kryminalny na poznańskim Starym Mieście. Policyjne rzemiosło poznałem od podszewki. Skończyłem studia prawnicze i w 2007 r. zostałem przeniesiony do Komendy Głównej Policji, gdzie pracowałem na stanowisku dyżurnego Biura SIRENE w Biurze Wywiadu Kryminalnego, a następnie dyżurnego Biura Międzynarodowej Współpracy Policji. Służba w Sekcji Całodobowej Obsługi Międzynarodowego Przepływu Informacji BMWP KGP pozwoliła mi na zdobycie bardzo szerokiego doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej. W 2014 r. powierzono mi obowiązki kierownika Sekcji ds. INTERPOLU w Wydziale Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji BMWP KGP.

I to właśnie, gdy Pan kierował polską Sekcją ds. INTERPOLU, zapadła decyzja o organizacji 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej INTERPOLU w Polsce w 2019 r.

– Rzeczywiście, właśnie wtedy nastąpił wybór Polski na gospodarza tegorocznej konferencji. Głównym zadaniem Sekcji ds. INTERPOLU BMWP KGP jest reprezentowanie polskiej Policji w kontaktach z Sekretariatem Generalnym INTERPOLU oraz rozwój współpracy prowadzonej kanałem INTERPOLU. Sprowadza się to do koordynacji działań na poziomie krajowym w trakcie operacji i projektów inicjowanych przez organizację oraz przygotowywania udziału polskich delegacji w takich najważniejszych spotkaniach, jak: Zgromadzenie Ogólne, Europejska Konferencja Regionalna oraz spotkania europejskich oficerów kontaktowych. Sekcja koordynuje również udział polskich ekspertów w konferencjach i szkoleniach skierowanych do specjalistów odpowiedzialnych za zwalczanie różnych form przestępczości, np. pornografii dziecięcej, obrotu podrabianymi lekami, cyberprzestępczości czy przestępczości samochodowej. Ponadto odpowiedzialna jest za szeroko rozumiany rozwój współpracy z INTREPOLEM i krajami członkowskimi. BMWP zostało wyznaczone w Polsce do pełnienia roli Krajowego Biura INTERPOLU. Oznacza to, że jest centralną jednostką reprezentującą organizację w kraju i skupiającą całość współpracy prowadzonej kanałem INTERPOLU nie tylko w Policji, ale również w innych organach porządku publicznego.

Gdy pracowałem w Sekcji ds. INTERPOLU BMWP KGP udało się nie tylko skutecznie zarekomendować Polskę w roli gospodarza tegorocznej konferencji regionalnej, ale także nastąpiła implementacja narzędzia FIND w Straży Granicznej i Policji, co dało bezpośredni dostęp do baz INTERPOLU funkcjonariuszom tych służb w trakcie każdej kontroli zarówno na granicach, jak i wewnątrz kraju, podpisano porozumienia o dzieleniu dostępu do baz danych INTERPOLU z Biurem Ochrony Rządu i Agencją Wywiadu, uzyskaliśmy dostęp do interpolowskiej bazy ICSE (INTERPOL Child Sexual Exploatation Database), co połączone było z przeszkoleniem w Lyonie ekspertów z Biura Kryminalnego KGP, dzięki czemu mogą oni korzystać z nowego narzędzia do identyfikacji zarówno sprawców, jak i ofiar pedofilii. Delegowano także drugiego policjanta do centrali INTERPOLU.

Do znanego już z naszych łamów kom. Grzegorza Kaniosa dołączył w centrali INTERPOLU właśnie Pan.

– Delegowanie drugiego policjanta odzwierciedla politykę BMWP KGP, ukierunkowaną na podjęcie działań zmierzających nie tylko do zwiększenia liczby oddelegowanych funkcjonariuszy, ale przede wszystkim do objęcia przez polskich policjantów stanowisk kierowniczych w organizacjach międzynarodowych. Zostałem delegowany do Sekretariatu Generalnego INTERPOLU w październiku 2017 roku, gdzie objąłem stanowisko szefa Komórki Koordynacji Działań Krajowych Biur INTERPOLU w Rejonie Europy. Główne zadania mojego zespołu to: opracowanie i implementacja Strategii Regionalnej INTERPOLU w Europie, organizowanie spotkań Komitetu Europejskiego INTERPOLU, utrzymywanie kontaktów z krajowymi biurami INTERPOLU Regionu Europy, wspieranie ich inicjatyw oraz pomoc w realizacji strategii i rozwoju współpracy na poziomie krajowym między innymi przez organizację wizyt w poszczególnych biurach krajowych. Koordynujemy także wizyty i szkolenia w Sekretariacie Generalnym INTERPOLU, realizowane przez przedstawicieli państw członkowskich i organizacji międzynarodowych. Poza tym stale współpracujemy z pozostałymi komórkami Sekretariatu Generalnego w celu wsparcia projektów i operacji realizowanych w Regionie Europy, współorganizujemy Konferencję Szefów Krajowych Biur INTERPOLU oraz organizujemy: spotkania oficerów kontaktowych INERPOLU w Regionie Europy i Europejską Konferencję Regionalną INTERPOLU.

Jak rodzina i znajomi podeszli do Pana wyjazdu do Francji?

– Wszyscy wspierali mnie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego i gratulowali, kiedy udało mi się przez nie przejść. Mam jednak pełną świadomość, że wyjazd do Francji, który jest motywowany głównie możliwością realizacji celów zawodowych, był dużym wyzwaniem dla całej rodziny. Jestem niezmiernie wdzięczny żonie, że zdecydowała się na przerwanie kariery zawodowej i przyjazd do Lyonu. Bardzo cenię sobie czas spędzony z najbliższymi.

Dziękuję za rozmowę.

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. INTERPOL

 

Podinsp. Mateusz Walczak

Służbę zaczął w 1999 r. w zespole patrolowo-interwencyjnym Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Czerwonaku, który podlega pod Komendę Miejską Policji w Poznaniu. Potem trafił do Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP w Poznaniu. Pracował w referacie patrolowo-interwencyjnym, a potem w wywiadowczym. Od 2005 r. służył w Wydziale Kryminalnym Komisariatu Policji Poznań-Stare Miasto. W tym czasie skończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2007 r. służy w Komendzie Głównej Policji, o czym szczegółowo opowiada w wywiadzie zamieszczonym obok.

Jego zainteresowania to motoryzacja, strzelectwo i nurkowanie. Szczególnie dobrze wspomina zajęcia Ligii Strzeleckiej KGP, za którymi bardzo tęskni, będąc za granicą. To właśnie tam pod okiem instruktorów odkrył pasję do strzelectwa, miał możliwość regularnie doskonalić umiejętności oraz przygotowywać się do zawodów. Jak podkreśla, hobby daje możliwość odstresowania i uspokojenia w codziennym zabieganiu.

Ma żonę Martę i dwójkę dzieci.

P.Ost.