Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Dzień Weterana

Od 2012 r. obchodzone jest, ustanowione przez Sejm RP, święto ludzi służących poza Polską. Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa przypada 29 maja i jego obchody połączone są z celebracją ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2002 r. Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ. W tym roku uroczystości centralne odbyły się w dniach 1 i 2 czerwca w Rzeszowie.

29 maja br. oddano hołd tym, którzy z misji nie wrócili. Uroczystość odbyła się przed Pomnikiem Poległych na Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa przy Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa w Warszawie. Obecni byli przedstawiciele Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz Stowarzyszenia Weteranów Działań poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach obchodów rzeszowskich zorganizowano m.in. zawody strzeleckie, które wygrała reprezentacja Stowarzyszenia Weteranów Działań poza Granicami RP, w skład której weszli weterani wywodzący się z resortu spraw wewnętrznych: Andrzej Idzikowski, Grzegorz Orłowski, Grzegorz Tomczak, Jan Kot i rezerwowa Małgorzata Dąbrowska.

Dzień później w ceremoniach z ramienia Policji wziął udział I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. Na zaproszenie Komendanta Głównego Policji do Rzeszowa przyjechała także delegacja przedstawicieli Stowarzyszenia Weteranów Działań poza Granicami RP, z jego prezesem mł. insp. w st. spocz. Markiem Górnickim na czele. Msza pod przewodnictwem biskupa polowego WP gen. bryg. ks. dr. Józefa Guzdka, który jest jednocześnie delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji, rozpoczęła obchody. Jego Ekscelencja ks. Józef Guzdek podkreślił w homilii wagę udziału Polaków w misjach zagranicznych. Zaznaczył, że oprócz wojskowych, policjantów i funkcjonariuszy innych służb biorą w nich udział także pracownicy cywilni tych formacji. Zwrócił również uwagę na rolę kapelanów, którzy sprawują posługę wśród uczestników misji.

Po Eucharystii wszyscy przemaszerowali pod pomnik gen. Władysława Sikorskiego w Parku Jedności Polonii z Macierzą, gdzie odbył się apel pamięci, a weteranom wręczono Odznakę Honorową „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”. Z ramienia Policji wyróżnienie odebrali: asp. sztab. Jerzy Barczentewicz z KMP w Krośnie, nadkom. Małgorzata Dąbrowska z BMWP KGP, kom. Marek Jankowski z KWP w Gorzowie Wielkopolskim, asp. sztab. w st. spocz. Janusz Marcinkiewicz, który ma status weterana pokrzywdzonego, asp. sztab. Małgorzata Margas z OPP w Warszawie, asp. sztab. w st. spocz. Mirosław Nalepa, asp. Marek Salamon z CPKP „BOA”, asp. w st. spocz. Piotr Tomczak – weteran poszkodowany, nadkom. Marcin Stokwiszewski z BWiIK KGP i podinsp. Rafał Zamrzycki z BMWP KGP.

Przypomnijmy, że od dwóch lat działa Stowarzyszenie Weteranów Działań poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które ma swoją siedzibę w budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej w Warszawie. Weterani z resortu spraw wewnętrznych mają swoją stronę internetową www.swmsw.pl. Jednym z pomysłów stowarzyszenia jest projekt „Weterani RP”, czyli udział uczestników misji w wydarzeniach sportowych i rekreacyjnych, zwłaszcza tych, które upamiętniają ważne wydarzenia. Weterani startują w specjalnie przygotowanych koszulkach, dzięki czemu są widoczni na trasach biegów, promując w ten sposób idee stowarzyszenia. Ostatnio „Weteranów RP” można było zobaczyć podczas Biegu Powstania Warszawskiego, 5. Ultramaratonu Powstańca 1944–2019 czy na trasie biegu podczas festynu na warszawskiej Agrykoli, zorganizowanego z okazji stulecia powołania Policji Państwowej. To dzięki ich staraniom w nazwie zawodów strzeleckich, współorganizowanych przez Gabinet Komendanta Głównego Policji, dodano rzeczownik „weterani” i teraz noszą one nazwę – Ogólnopolska Liga Strzelecka Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów.

 

PAWEŁ OSTASZEWSKI

zdj. autor, BMWP KGP i SWMpGRP