Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Garnizon lubelski

Wojewódzkie obchody Święta Policji lubelskiego garnizonu odbyły się 19 lipca w Chełmie. Funkcjonariusze odebrali awanse i odznaczenia, a w szeregi Policji wstąpiło 25 nowych stróżów prawa. Wiele atrakcji przygotowano dla mieszkańców. Były występy Orkiestry Reprezentacyjnej Policji oraz pokazy sprzętu policyjnego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek.

Jak zawsze, Świętu Policji towarzyszyła podniosła atmosfera. Tegoroczne uroczystości zorganizowane w Chełmie zgromadziły wielu gości. Przybyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, sądownictwa, prokuratury, a także służb współpracujących z Policją. Wśród nich byli m.in.: zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek, a także kadra kierownicza policji lubelskiej z insp. Robertem Szewcem, komendantem garnizonu oraz liczne grono emerytowanych funkcjonariuszy.

Uroczystości rozpoczęły się mszą odprawioną w intencji funkcjonariuszy w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Po na-bożeństwie uroczystości przeniosły się na plac Łuczkowskiego. Z okazji obchodów Święta Policji szef lubelskiego garnizonu insp. Robert Szewc podziękował funkcjonariuszom za ich obecność i codzienny udział w budowaniu bezpieczeństwa najwyższej jakości.

– Chylę przed wami czoła za waszą ciężką pracę i służbę, za to, że znaczenie słowa służba każdy z was doskonale rozumie – powiedział insp. Robert Szewc, a zwracając się do 25 młodych funkcjonariuszy, którzy tego dnia złożyli ślubowanie, dodał: – Życzę wam, abyście do końca swoich dni byli przekonani o słuszności swojego wyboru, byli dumni z tego, że włożyliście policyjny mundur.

W garnizonie lubelskim nominacje na wyższe stopnie policyjne otrzymało łącznie 1185 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów starszych awansowało 39 policjantów, w korpusie oficerów młodszych 66 funkcjonariuszy. W korpusie aspirantów awanse przyznano 430 policjantom, w korpusie podoficerów 480, szeregowych zaś 170.

Prezydent RP Andrzej Duda za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej nadał 79 policjantom Medale za Długoletnią Służbę. Z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego 56 funkcjonariuszy wyróżniła Odznaką „Zasłużony Policjant”. Medale i odznaki wręczyli zastępca szefa Policji insp. Tomasz Szymański, komendant wojewódzki w Lublinie insp. Robert Szewc oraz wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański, nawiązując do kart historii polskiej policji,  powiedział:

– Współczesna polska Policja odwołuje się do etosu, tradycji oraz nawiązuje do wartości, jakimi kierowali się funkcjonariusze przedwojennej policji w codziennej służbie. Piękne i chlubne tradycje stanowią solidny fundament obecnej formacji. Służba pełniona dla Rzeczypospolitej i jej obywateli jest niezwykle ważna i absolutnie potrzebna. Z całą pewnością możecie być z siebie dumni. (…) Zawsze byliście do dyspozycji innych. Zawsze pierwsi tam, gdzie trzeba nieść pomoc, bardzo często narażając własne życie po to, aby chronić życie, zdrowie i mienie innych. Dlatego w imieniu całego kierownictwa polskiej Policji dziękuję za Państwa oddanie, ofiarność i poświęcenie.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa podziękował policjantom za ich wzorową, pełną pasji i zaangażowania służbę. Wyrazem tego uznania było złożenie na ręce komendanta wojewódzkiego Policji insp. Roberta Szewca Dyplomu Uznania, a także przekazanie lubelskiej policji kwoty 100 tys. zł w setną rocznicę powołania Policji Państwowej.

Oficjalną część obchodów zakończył koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, a także defilada pododdziałów: Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Po głównych uroczystościach dla mieszkańców Chełma przygotowano piknik policyjny i wiele atrakcji, m.in.: pokaz policyjnego sprzętu, w tym radiowozów i motocykli, pokaz maskotek policyjnych lubelskiego garnizonu Policji, wystawę zbiorów historycznych, symulator dachowania, pokaz tresury policyjnych psów. Najmłodsi mogli także oznakować swój rower oraz wziąć udział w organizowanych zabawach i konkursach.

 

oprac. ACH

zdj. Kamil Karbowniczek