Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Garnizon łódzki

Rocznicowe obchody Święta Policji w garnizonie łódzkim podzielono na dwa dni. 30 lipca br. przy najbardziej znanej łódzkiej ulicy – Piotrkowskiej – odbyły się uroczystości z udziałem wiceministra SWiA Sylwestra Tułajewa oraz I zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się także wojewoda łódzki Zbigniew Rau, wicemarszałek województwa łódzkiego Robert Baryła, parlamentarzyści, europarlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, biur KGP, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, w tym delegacja z Niemiec, sędziowie, prokuratorzy, przedstawiciele władz kościelnych, przedstawiciele związków i stowarzyszeń kombatanckich oraz harcerstwa, rektorzy wyższych uczelni, przedstawiciele instytucji współpracujących z Policją woj. łódzkiego, a także przewodniczący związków zawodowych, prezesi Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia IPA.

Obchody rozpoczęły się wieczorną mszą w intencji policjantów i pracowników Policji, a przed Grobem Nieznanego Żołnierza wystawiono posterunek honorowy oraz odsłonięto tablicę upamiętniającą funkcjonariu-szy Policji Państwowej II Okręgu Łódzkiego, której pomysłodawcą i fundatorem było Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi.

Po złożeniu meldunku przez dowodzącego uroczystością głos zabrał komendant wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Andrzej Łapiński, który powitał wszystkich policjantów i pracowników Policji. Podkreślił też rolę Święta Policji jako czasu uhonorowania służby na rzecz niezwykle ważnych wartości, takich jak życie, zdrowie i mienie, a także odpowiedniej chwili, aby podziękować za profesjonalną pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Sylwester Tułajew odczytał list od minister SWiA Elżbiety Witek i przypomniał, że „(...) 100 lat temu została powołana do życia Policja Państwowa, która od samego początku swojego istnienia dbała o bezpieczeństwo mieszkańców wolnej i niepodległej ojczyzny. Dziś wspominamy szczególnie tych, którzy pełniąc służbę oddali to co najcenniejsze – swoje życie. Dzisiejsze święto to doskonała okazja, by podziękować za Państwa trud, odpowiedzialną i w pełni profesjonalną służbę. To dla mnie wyjątkowy zaszczyt, że w 100-lecie mogę Wam za to podziękować”.

– Bez codziennej służby, codziennych interwencji i rozmów z ludźmi nie moglibyśmy liczyć na zaszczyty. Dziękuję, że codziennie dbacie o bezpieczeństwo mieszkańców woj. łódzkiego – powiedział I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak i pogratulował komendantowi wojewódzkiemu Policji w Łodzi nadinsp. Andrzejowi Łapińskiemu nominacji generalskiej.

W dalszej części wręczone zostały medale i odznaczenia państ-wowe i resortowe, akty mianowania na wyższe stopnie policyjne, a także inne wyróżnienia, w tym przyznany decyzją MSWiA Medal Stulecia Utworzenia Policji Państwowej, który otrzymał wojewoda łódzki. Łącznie w garnizonie łódzkim awans w stopniu otrzymało w tym roku 1616 funkcjonariuszy, wręczono też 26 Medali za Długoletnią Służbę, 47 Odznak „Zasłużony Policjant” i 13 Medali za Zasługi dla Policji. Część oficjalną zakończyła defilada pododdziałów.

Następnego dnia na Rynku Manufaktury zorganizowano piknik policyjny, który rozpoczął się turniejem siatkówki plażowej o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Wzięły w nim udział reprezentacje funkcjonariuszy Służby Więziennej i Policji. Po emocjonujących zmaganiach na „miejskiej plaży” zwyciężyła drużyna KWP w Łodzi. Podczas pikniku zaprezentowała się Orkiestra Reprezentacyjna Policji oraz grupa rekonstrukcyjna z Radomia. Nie zabrakło także policyjnych motocykli i koni.

W tym roku łódzcy policjanci włączyli się w akcję charytatywną na rzecz wsparcia Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa”. Podjęli wyzwanie zebrania 100 kg zakrętek na 100. rocznicę powstania Policji Państwowej, a ostatecznie zebrali blisko tonę. Podczas pikniku nadinsp. Andrzej Łapiński przekazał wiceprezesowi stowarzyszenia symboliczny worek z zebranymi nakrętkami. 

 

oprac. PM

KWP w Łodzi