Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Garnizon warmińsko-mazurski

Wojewódzkie obchody Święta Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego odbyły się 2 sierpnia w Kętrzynie. Wśród gości przybyłych na uroczystości był wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz komendant wojewódzki Policji w Olszytnie nadinsp. Tomasz Klimek. Obchody zorganizowano pod patronatem honorowym minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek.

Uroczystości swoją obecnością uświetnili również m.in.: senator Lidia Staroń, posłowie: Wojciech Kossakowski, Jerzy Gosiewski, Adam Ołdakowski, Andrzej Maciejewski, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz starosta powiatu kętrzyńskiego Michał Kochanowski, a także przedstawiciele sądownictwa, prokuratury i innych służb współpracujących z Policją.

Obchody Święta Policji na Warmii i Mazurach poprzedziła msza odprawiona w intencji środowiska policyjnego przez arcybiskupa metropolitę warmińskiego Józefa Górzyńskiego w Bazylice pw. św. Jerzego i koncert Chóru Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego. Następnie zaproszeni goście pojechali do pobliskich Korsz, gdzie odbyło się otwarcie nowej siedziby Komisariatu Policji.

– To nowoczesny budynek, wyposażony m.in. w panele fotowoltaiczne, pompę ciepła i stację szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. Środki na realizację tego przedsięwzięcia pochodziły z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”. To jeden z najnowocześniejszych komisariatów w Polsce – powiedział nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Po powrocie do Kętrzyna na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyły się główne uroczystości obchodów Święta Policji garnizonu. Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości sekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu i przegląd pododdziałów. Następnie  komendant wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek, zwracając się do zebranych, powiedział m.in.:

– 100 lat temu, 24 lipca 1919 r., powołano do życia Policję Państwową (…). Choć przez wiek zmienił się cały nasz świat, jedno pozostało niezmienne: przekazywanie z pokolenia na pokolenie wartości, które stanowią podstawę naszej organizacji (…). Niezależnie od tego, czy jesteśmy funkcjonariuszami czy pracownikami Policji, nie zapomnijmy o tym, kim jesteśmy – stróżami prawa, którzy swoją postawą, wiedzą i doświadczeniem tworzą tu i teraz kolejny rozdział historii Policji. Pamiętajmy, że to my decydujemy o tym, jak zapamiętają nas przyszłe pokolenia i jak nasza formacja będzie funkcjonowała w przyszłości. Życzę wszystkim państwu i sobie, aby ta przyszłość była jak najjaśniejsza.

Ważnym punktem uroczystości były nominacje na wyższe stopnie policyjne, które łącznie otrzymało 923 funkcjonariuszy. Medalem za Długoletnią Służbę odznaczonych zostało 37 funkcjonariuszy, Odznaką „Zasłużony Policjant” odznaczono 76 policjantów, a Medalem za Zasługi dla Policji odznaczono 10 osób. Nagrody Komendanta Głównego Policji z okazji Święta Policji otrzymało 213 policjantów, 22 członków korpusu służby cywilnej oraz 24 pracowników cywilnych. Odznakami honorowymi NSZZP odznaczono 3 policjantów.

– Dziękuję wszystkim polskim policjantom, ale dzisiaj przede wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom, a także pracownikom cywilnym garnizonu warmińsko-mazurskiego. To, że ludzie czują się bezpiecznie, to wasza zasługa – powiedział w Kętrzynie sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości przybyli goście i mieszkańcy miasta mogli obejrzeć policyjne pojazdy, zapoznać się z atrakcjami przygotowanymi na stoiskach profilaktycznych, a także skosztować… niebieskiej waty cukrowej.

oprac. ACH

zdj. KWP w Olsztynie