Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

SEKRETARZ STANU W MSWiA Jarosław Zieliński

Szanowni Komendanci, Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze, Pracownicy Cywilni Policji,

po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku po 123 latach zaborów do stworzenia praworządnego, sprawnego i bezpiecznego państwa potrzebna była służba stojąca na straży porządku publicznego. Na mocy ustawy z 24 lipca 1919 roku została powołana Policja Państwowa.  Sięgamy dziś myślami do okresu międzywojennego, do czasu wielkiego entuzjazmu i przekraczającej wszelkie podziały społecznej idei zbudowania i umocnienia polskiej państwowości i suwerenności.

Jubileusz stulecia powstania Policji Państwowej nadaje tegorocznemu Świętu Policji wyjątkowy charakter.

Dzisiejsza Policja, bez której nie wyobrażamy sobie istnienia nowoczesnego państwa prawa, powinna czerpać z etosu przedwojennych funkcjonariuszy. Służba w Policji to zaszczyt i zobowiązanie. Wszyscy policjanci, a zwłaszcza kadra dowódcza, muszą przestrzegać dyscypliny służbowej oraz zasad etyki zawodowej. Dbając o honor, godność i dobre imię formacji, nie można zapominać o jej służebnej roli wobec obywateli. Wspólnie czynimy wszystko, aby Policja cieszyła się coraz wyższym zaufaniem Polaków i skutecznie realizowała hasło: blisko ludzi i dla ludzi.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmuje wielkie i ambitne dzieło unowocześniania polskiej Policji, by mogła ona jak najskuteczniej służyć społeczeństwu. W ramach największego w historii programu modernizacji służb mundurowych kupowany jest niezbędny sprzęt, rozbudowywana jest infrastruktura, systematycznie podwyższane są uposażenia funkcjonariuszy.

To wszystko sprzyja rosnącemu poczuciu bezpieczeństwa Polaków, którzy coraz lepiej oceniają służbę policjantów. Obecnie Policja cieszy się najwyższym poziomem zaufania społecznego od 1990 roku. 75% Polaków ma zaufanie do Policji i dobrze ją ocenia. 89% obywateli  uważa, że w Polsce żyje się bezpiecznie, a 98% czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania.

Pragnę przekazać wszystkim polskim funkcjonariuszom Policji wyrazy wdzięczności i szacunku za trudną i odpowiedzialną misję, za profesjonalizm, poświęcenie i odwagę, z jakimi codziennie wypełniacie rotę policyjnego ślubowania, dbając o bezpieczeństwo naszych domów, rodzin i polskiego państwa. Życzę Wam wielu sukcesów, szacunku ze strony obywateli, a także osobistej satysfakcji z pełnionej służby. Dziękuję także wszystkim pracownikom cywilnym Policji. Bardzo sobie cenię Wasze zaangażowanie w wykonywaniu zadań, bez których formacja nie mogłaby realizować swojej misji wobec społeczeństwa.