Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI Gen. insp. dr Jarosław Szymczyk

Szanowne Policjantki, Policjanci, Pracownice i Pracownicy Policji, Emeryci policyjni!

Rok 2019 to dla naszej formacji wyjątkowa data – jubileusz setnej rocznicy powstania naszej poprzedniczki – Policji Państwowej, do której wartości i tradycji odwołujemy się na co dzień, służąc w Policji.

Równo sto lat temu, 24 lipca 1919 roku, Sejm RP przyjął ustawę o Policji Państwowej, ujednolicając kształt tej formacji na ziemiach polskich. Warto pamiętać, że po 123 latach zaborów nasi rodacy w różnych częściach kraju mieli często zupełnie inne, narzucone przez państwa zaborcze, zasady funkcjonowania i wprowadzenie jednolitej administracji wymagało ogromnego wysiłku.

W tamtych trudnych czasach nasi pradziadowie musieli zmagać się z brutalną przestępczością, ucząc się najczęściej na własnych błędach. Od podstaw tworzono system szkolenia, kupowano sprzęt, projektowano mundury. Jednak w ciągu raptem dwudziestu lat swojego istnienia polska Policja Państwowa osiągnęła poziom wyższy niż analogiczne formacje w wielu krajach świata, które pod koniec lat 30. XX wieku wzorowały się na polskich rozwiązaniach. Współtworzyliśmy Interpol, pierwszą międzynarodową organizację policyjną, a w 1925 roku służbę w szeregach Policji Państwowej rozpoczęły kobiety, co w tamtych czasach było rzadkością, bo w wielu krajach – m.in. we Francji – płeć piękna dopiero walczyła o prawa wyborcze. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej rozwinęliśmy nowoczesną kryminalistykę, powstawały pierwsze bazy danych przestępców ze zdjęciami i odbitkami linii papilarnych. Dlatego jesteśmy dumni z naszej przeszłości i z wielką pokorą czerpiemy z jej zasobów, kultywując tradycje powstałe w tym pierwszym, trudnym czasie tworzenia się polskiej państwowości.

O tym, że jest to słuszny kierunek, przekonuje najwyższy w historii poziom zaufania społecznego do naszych działań i poczucie bezpieczeństwa obywateli. Skutecznie rozwijamy metody walki z najbardziej dokuczliwymi społecznie przestępstwami, także w dziedzinie nowoczesnych technologii.

Jako Komendant Główny Policji jestem z tego szczególnie dumny, ponieważ dziś tworzymy historię, o której za kolejne sto lat uczyć się będą nasi następcy. Mam nadzieję, że wówczas polska Policja będzie jeszcze sprawniejsza, także dzięki zdobytym przez nas doświadczeniom.

Współczesny świat rozwija się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, co wymusza równie szybkie zmiany w policyjnej służbie i jej wyposażeniu. Niemal codziennie wprowadzamy nowe technologie i rozwiązania, które pozwalają nam wyprzedzać świat przestępczy. Ciągły rozwój i samodoskonalenie stało się w Policji standardem, który – wierzę w to gorąco – przetrwa kolejne stulecia. Z satysfakcją obserwuję coraz większą profesjoanlizację naszych pracowników, co przyczynia się do jeszcze większej skuteczności ich działań, a tym samym całej formacji. To niezwykle cenny wkład w kolejne stulecie, za który szczególnie dziękuję.

W 100. rocznicę powołania Policji Państwowej życzę Państwu wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń zawodowych i prywatnych, dziękując za Wasz wkład w dzisiejsze sukcesy formacji. To wszystko jest Waszą zasługą – Policjantek, Policjantów, Pracownic i Pracowników Policji oraz tych, którzy zdjęli już mundur, ale przez lata pracowali na to, aby dzisiejsza Policja była nowoczesną i skuteczną organizacją, godną kontynuatorką przedwojennych tradycji.

Raz jeszcze dziękując Wam za trud i poświęcenie dla wspólnego dobra, jakim jest bezpieczna Polska, życzę wszystkiego najlepszego.