Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Mała wielka chemia

Od 31 maja do 1 czerwca 2019 roku trwała w Białymstoku IV Konferencja Młodych Chemików Sądowych skierowana do studentów i absolwentów kierunków chemia sądowa i pokrewnych. Coroczne spotkanie naukowe służy integracji środowiska skupionego wokół chemii sądowej i kryminalistycznej oraz rozwijaniu pasji naukowej z zakresu biochemii, medycyny, kryminalistyki i toksykologii.

Głównym organizatorem tegorocznej konferencji był Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, wcześniej gospodarzami były uniwersytety z Wrocławia i Krakowa. Konferencja skupiła specjalistów z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Centrum Nauk Sądowych w Warszawie, Uniwersytetów Jagiellońskiego, Wrocławskiego, Śląskiego, Collegium Medicum UJ i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Podczas dwóch dni uczestnicy mogli nie tylko wymienić poglądy i zapoznać się z najnowszymi wynikami prac badawczych, ale również uczestniczyć w warsztatach praktycznych oraz zapoznać się z nowoczesną aparaturą, którą dysponuje Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.

Po otwarciu konferencji przez prof. dr hab. Beatę Godlewską-Żyłkiewicz – dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku, dr hab. Renatę Wietechę-Posłuszną z Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr hab. Alinę Dubis,  przewodniczącą komitetu organizacyjnego, konferencję rozpoczęli paneliści z CLKP w Warszawie. Insp. Adam Frankowski przybliżał postępowanie kwalifikacyjne biegłego i certyfikowanego specjalisty policyjnego laboratorium kryminalistycznego, a dr Robert Bachliński omówił aspekt chemii kryminalistycznej w praktyce.

Prezentowane referaty wskazywały niezwykle obszerny zakres chemii sądowej. Od metod identyfikacji leków przez datowanie plam krwawych, zastosowanie magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), aż po badanie zabytkowych dzieł malarskich.

Jak co roku przyznano nagrody dla najlepszego młodego prelegenta. Pierwsze miejsce zajęła Alicja Menżyk z UŚ, drugie – Irena Lenart z UJ, a trzecie Natalia Charczuk i Mikołaj Śleziak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wyróżnienie otrzymała Magdalena Grodzka z Uniwersytetu w Białymstoku.

 

IZABELA PAJDAŁA-KUSIŃSKA

zdj. UwB