Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

47. EUROPEJSKA KONFERENCJA REGIONALNA INTERPOLU

O podsumowanie 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej INTERPOLU poprosiliśmy mł. insp. Paulinę Filipowiak, dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP:

– Konferencja w Katowicach zakończyła się przyjęciem wielu konkretnych postanowień merytorycznych, które będą przekładać się w najbliższym czasie na poprawę efektywności międzynarodowych działań na rzecz bezpieczeństwa regionu europejskiego. W tym miejscu należy wspomnieć o przyjętych – co podkreślano – jednogłośnie trzech rekomendacjach 47. Europejskiej Konferencji Interpolu. Ich przyjęcie ma istotne znaczenie dla walki z przestępczością zorganizowaną i narkotykową, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu międzynarodowego, podniesienia skuteczności poszukiwań międzynarodowych przez implementację zielonych i niebieskich not INTERPOLU oraz zasilania baz INTERPOLU danymi biometrycznymi. Te wszystkie wymierne rozwiązania już trwale będą przypisane do zorganizowanej w Polsce konferencji, a dla organów ścigania państw członkowskich wyznaczać będą ramy i kierunki przyszłych działań.

Przyznanie Polsce organizacji tegorocznej konferencji w roku jubileuszowym 100. rocznicy powołania Policji Państwowej podkreśla miejsce i znaczenie Polski oraz polskiej Policji w strukturach międzynarodowych. 

W odbiorze zagranicznych gości, w tym delegatów i przedstawicieli Sekretariatu Generalnego INTERPOLU, 47. Europejska Konferencja INTERPOLU została oceniona bardzo wysoko pod względem organizacyjnym, wizerunkowym i bezpieczeństwa. Na wyróżnienie zasługuje także współpraca z lokalnymi policjantami oraz władzami miasta Katowice. Ten wspólny wysiłek pokazał gotowość oraz potencjał polskiej Policji do skutecznej realizacji podobnych wyzwań, a także – co podkreślali zagraniczni goście – nie zabrakło w jej trakcie miejsca na życzliwość i uśmiech. W ramach programu kulturalnego szczególnym uznaniem w oczach odbiorców cieszył się zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach uroczysty koncert w siedzibie NOSPR.

PM, zdj. arch. PF