Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Operacja SPOTKANIE 2019

Ta operacja policyjna różniła się od poprzednich. Przede wszystkim ze względu na wysoki stopień ryzyka. Bo co innego, gdy do Polski na spotkanie z Ojcem Świętym przyjeżdża religijna młodzież z całego świata, a co innego, gdy o pokoju na Bliskim Wschodzie rozmawiają m.in. premier Izraela, wiceprezydent USA, sekretarz stanu USA, ministrowie spraw zagranicznych wielu państw i najważniejsze osoby w naszym kraju.

Konferencja ministerialna poświęcona „Budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie” odbyła się w stolicy w dniach 13–14 lutego br. Natomiast operacja policyjna SPOTKANIE 2019 rozpoczęła się dwa dni wcześniej i zakończyła, gdy ostatni gość bezpiecznie opuścił przestrzeń powietrzną naszego kraju.

SPRAWDZONY LIDER

To, że w tym czasie nie wydarzyło się nic zagrażającego życiu uczestników obrad, nie było przypadkiem, a efektem pracy setek funkcjonariuszy wielu służb. Jednak kluczem do sukcesu była bardzo mocna współpraca z partnerami z USA i Izraela, i wiodąca rola koordynacji wszystkich działań przez Policję.

– Instytucji odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa jest wiele, ale widocznie wcześniej pracowaliśmy na tyle dobrze, że to Policja po raz kolejny została obdarzona zaufaniem – mówi zastępca dowódcy operacji policyjnej SPOTKANIE 2019, dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP insp. Maciej Nestoruk.

Na zapewnienie prawidłowej organizacji i koordynacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i realizacją policyjnego zabezpieczenia konferencji nie było wiele czasu, gdyż pomysł jej przeprowadzenia w Warszawie ogłoszono niespełna miesiąc wcześniej. Tym razem w Legionowie nie uruchomiono Policyjnego Centrum Dowodzenia, a serce operacji SPOTKANIE 2019 znajdowało się w Centrum Operacyjnym Komendanta Głównego Policji w Warszawie.

PRACA ROZPOCZĘŁA SIĘ WCZEŚNIEJ

Przyjęcie gości przybyłych z wielu stron świata poprzedziło dokładne sprawdzenie pirotechniczne Zamku Królewskiego, Parku Łazienkowskiego, Stadionu PGE Narodowy oraz dziewięciu hoteli, w których przebywali uczestnicy konferencji. Pełne ręce roboty mieli też specjaliści od tzw. białego wywiadu, monitorujący pod kątem zagrożeń ogólnodostępne źródła informacji. Czasowo została przywrócona kontrola na granicach wewnętrznych z Unią Europejską, a dzięki współpracy ze służbami wywiadowczymi i Strażą Graniczną 48 osobom, które mogły stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa konferencji, odmówiono wjazdu na terytorium Polski, a 56 zatrzymano.

– Tydzień przed konferencją mieliśmy kaskadowe zgłoszenia o podłożeniach ładunków wybuchowych w urzędach i instytucjach państwowych – mówi insp. Maciej Nestoruk. – Tutaj dużą pracę wykonali funkcjonariusze CBŚP i pionu operacyjnego, którzy musieli sprawdzić informacje o bombach oraz ustalić, kto dopuszcza się takich aktów sabotażu, bo w zaistniałych okolicznościach tego typu zdarzenia trzeba rozpatrywać w takich kategoriach.

TEAM

Dowódcą operacji policyjnej SPOTKANIE 2019 był komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. Na zastępców dowódcy operacji wyznaczono zastępcę komendanta głównego Policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka (ds. logistycznych), komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Kamila Brachę (ds. kryminalnych), dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP insp. Macieja Nestoruka (ds. sił i środków, w tym lotnictwa Policji) oraz dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP mł. insp. Dariusza Ziębę (ds. kontrterrorystycznych). W ramach operacji policyjnej wyodrębniono 9 podoperacji: „Warszawa”, „Kontra Warszawa”, „Kraków”, „Kontra Kraków”, „Cyber”, „Trasa”, „Media”, „Terror” i „Logistyka”. Na rzecz dowódcy operacji policyjnej funkcjonował Sztab Operacji Policyjnej, którego szefem był zastępca dyrektora GSP KGP insp. Dariusz Dymiński. Obsadę sztabu stanowili policjanci oraz przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa i Straży Granicznej, którzy wspomagali wymianę oraz obieg informacji między sztabem operacji a pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w zabezpieczenie konferencji. Jednocześnie na bieżąco utrzymywany był kontakt z Dyżurną Służbą Operacyjną Żandarmerii Wojskowej, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Agencją Wywiadu oraz Ministerstwem Infrastruktury.

W trakcie działań wykonano 371 eskort policyjnych oraz jedno zabezpieczenie przejazdu uczestników konferencji bliskowschodniej. Zabezpieczono 12 spotkań w ramach konferencji oraz programów indywidualnych, a także 12 zgromadzeń publicznych na terenie Warszawy, w których udział wzięło około tysiąca osób. Podczas trwania konferencji nie zaistniały żadne wydarzenia, które wymagałyby użycia pododdziałów zwartych Policji.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. Jakub Ciesielski (1), Jacek Herok