Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Ksiądz Jan

Skromny, cichy, poczciwy – tak goście jubileuszu kapłaństwa charakteryzowali bohatera uroczystości. Ks. Jan Kot, choć wrósł w krajobraz komendy głównej, dla wielu pozostaje zagadką, a jest to postać nietuzinkowa. Wystarczy spojrzeć na jego życiorys.

Gdy w ubiegłym roku zadzwoniłem do naszego kapelana, aby napisać kilka słów o przypadającym w maju jubileuszu kapłaństwa, ksiądz Jan powiedział skromnie, że nie trzeba. Mimo nalegań odmówił, chcąc jak zwykle pozostać w cieniu. Każdy kto poznał kapelana KGP wie, że to człowiek niezwykłej skromności, chciałoby się powiedzieć „cichy i pokornego serca”, zatopiony w modlitwie, ale przy tym doskonały organizator. Tym większa chwała policyjnym związkowcom, a zwłaszcza wiceprzewodniczącemu Zarządu Głównego NSZZP Markowi Osiejewskiemu, że nakłonił ojca Jana, aby przyjął od środowiska policyjnego wyrazy wdzięczności. Gdy zaczęła się już styczniowa uroczystość, ks. Jan usiadł cicho w drugim rzędzie i pewnie siedziałby tam koło filara do końca, gdyby nie został wywołany na podium…

Jan Konstanty Kot urodził się 24 lutego 1946 r. w Jankach w Lubelskiem. Skończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Hrubieszowie. Przez osiem lat do 1972 r. pracował jako robotnik w Stoczni Gdańskiej i mechanik samochodowy w Przedsiębiorstwie „Transbud” w Gdańsku-Oruni. W tym czasie ukończył także liceum ogólnokształcące w Gdańsku, po czym zaczął studiować w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie koło Warszawy.

Święceń kapłańskich udzielił mu 16 maja 1978 r. biskup Bronisław Dąbrowski. Tego samego roku obronił pracę magisterską „Pallotyni polscy w walce z okupantem hitlerowskim w okresie II wojny światowej” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był m.in. zastępcą administratora w seminarium w Ołtarzewie, a od 1984 r. administratorem, a także członkiem komisji ekonomicznej i radcą domowym. Piastując te funkcje, zajął się, na prośbę bp. Władysława Miziołka, trudną młodzieżą, a konkretnie gitowcami. W 1990 r. wybrany został na członka Rady Ekonomicznej przy Zarządzie Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Był również spowiednikiem dwóch zgromadzeń zakonnych, a w wakacje niósł pociechę w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach.

W tym czasie ks. Jan miał już pierwsze kontakty z ówczesnymi milicjantami, którzy szukali drogi do Boga. Oficjalnie kapelanem KSP dla Pragi-Północ, Pragi-Południe i Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego został w 2000 r. Dwa lata później trafił do KGP. Obecnie jest również naczelnym kapelanem Policji.

To dzięki jego inicjatywie powstał „Modlitewnik policjanta”, który cieszy się dużą popularnością także poza naszą formacją, oraz „Informator Duszpasterstwa Policji”. Ks. Jan Kot odznaczony jest m.in.: Medalem „Milito pro Christo” nadanym przez Ordynariat Polowy WP, Medalem XX-lecia NSZZP, Odznaką honorową NSZZP, Medalem „Cordi Nobile – Szlachetnemu sercu” za wsparcie, jakiego stale udziela Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, Medalem „Pro Memoria”, którym został wyróżniony przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Odznaką honorową Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP oraz Medalem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki przyznanym przez biskupa polowego WP.

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. autor